Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Anna Woźniak

[Konferencja] Stosunki polsko- azerbejdżańskie: historia i współczesność; 25.06.2012, Warszawa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY NA PIERWSZĄ W POLSCE, POLSKO-AZERBEJDŻAŃSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ:

„Stosunki polsko-azerbejdżańskie: historia i współczesność”

organizowaną przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z Ambasadą Republiki Azerbejdżanu w Polsce oraz Centrum Studiów Strategicznych przy Prezydencie Azerbejdżanu z okazji 540-lecia nawiązania i 20-lecia odrodzenia stosunków dyplomatycznych.

O konferencji

Stosunki polsko – azerbejdżańskie mają bardzo długą, ciekawą i bogatą historię w której odnajdziemy m.in. podobieństwo losów
historycznych, walkę przeciwko wspólnemu wrogowi, współpracę kulturalno – naukową czy też polskich specjalistów, którzy odegrali ważną
rolę w politycznym, kulturalnym i ekonomicznym życiu Azerbejdżanu. Warto w tym miejscu wspomnieć „kaukaską grupę poetów” do której
zaliczali się m.in.: Tadeusz Łada-Zabłocki, Aleksander Chodźko, Józef Sękowski czy Michał Butowt – Andrzejkowicz. Na uwagę zasługują
także polscy architekci m.in.: Józef Gosławski, Kazimierz Skórewicz, Eugeniusz Skibiński czy Józef Płoszko, mający ogromny wkład w
architektoniczne oblicze współczesnego Azerbejdżanu – w tym przede wszystkim Baku. Godne uwagi jest także zaangażowanie, rola i zasługi
takich polskich inżynierów jak Paweł Potocki czy Witold Zglenicki w rozwój przemysłu naftowego w Azerbejdżanie.
Obecnie, relacje pomiędzy Polską a Azerbejdżanem przyjęły w wielu obszarach format strategicznego partnerstwa. Bez wątpienia
Baku jest dla Warszawy bardzo ważnym partnerem. Jednak wiedza o Azerbejdżanie jak również o polsko-azerbejdżańskich stosunkach
dyplomatycznych, gospodarczych czy kulturalnych jest w Polsce niestety znikoma. Dlatego też Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa
Obywatelskiego, we współpracy z Ambasadą Republiki Azerbejdżanu w Polsce oraz Centrum Studiów Strategicznych przy Prezydencie
Azerbejdżanu, organizują konferencję naukową w której udział wezmą wybitni referenci ze środowiska naukowego i polityki z Polski oraz
Azerbejdżanu. Konferencja podzielona została na trzy sesje: w pierwszej odbędą się wykłady poświęcone tematyce konferencji – będzie to
perspektywa azerbejdżańska, w drugiej będziemy mieli do czynienia z perspektywą polską, w trzeciej zaś odbędzie się panel dyskusyjny wraz z
możliwością zadawania pytań przez uczestników konferencji. Planowane jest także wydanie publikacji pokonferencyjnej.
Cele
 Pogłębienie i popularyzacja wiedzy o historii i kulturze obu narodów oraz stosunkach polsko – azerbejdżańskich.
 Stworzenie pola do dyskusji z wybitnymi referentami ze środowiska naukowego i polityki z Polski oraz Azerbejdżanu.
 Przybliżenie wiedzy o współczesnym Azerbejdżanie i Polsce, a także wybitnych postaciach, które odegrały ważną rolę w życiu obu
narodów.
 Podsumowanie dotychczasowych stosunków bilateralnych i ich prognoza na najbliższe lata.
 Utworzenie sieci komunikacyjnej pomiędzy uczestnikami konferencji, która w przyszłości pozwoli na realizację wspólnych
przedsięwzięć, a także stworzy środowisko osób działające na rzecz pogłębiania stosunków polsko – azerbejdżańskich.
 Wydanie publikacji pokonferencyjnej.
Miejsce
Uniwersytet Warszawski, aula dawnego budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (tzw. stary BUW), Kampus Główny UW, ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28.
Termin
25 czerwca (poniedziałek) 2012r.
Godzina
9:30 – 18:00
Język konferencji
Polski, Azerbejdżański – tłumaczenie symultaniczne
Zgłoszenia
Prosimy o przesłanie imienia, nazwiska oraz instytucji/firmy/uczelni itp. na maila: biuro@miso.org.pl do dnia 22 czerwca 2012r.

 

P R O G R A M K O N F E R E N C J I
9:30 – 10:00 REJESTRACJA
10:00 – 10:30 PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW I GOŚCI ORAZ UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
10:30 – 12:30 SESJA I: PERSPEKTYWA AZERBEJDŻAŃSKA

 Wykład I: „540- letnia droga stosunków polsko – azerbejdżańskich”
J.E. Pan Hasan Aziz ogly Hasanov, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbejdżanu w Polsce
 Wykład II: „Współpraca gospodarcza Azerbejdżan – Polska: Oś stosunków Europa – Południowy Kaukaz”
Dr Vusal Gasimli, starszy pracownik naukowy w Departamencie Analiz Ekonomicznych oraz Departamencie
Spraw Międzynarodowych w Centrum Studiów Strategicznych przy Prezydencie Azerbejdżanu
 Wykład III: „Rola Azerbejdżanu w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowej i Wschodniej”
Dr Rovshan Ibrahimov, szef Departamentu Analiz Polityki Zagranicznej w Centrum Studiów Strategicznych przy
Prezydencie Azerbejdżanu
 Wykład IV: „Polska – Azerbejdżan: wspólne interesy, wspólne cele”
Dr Hijran Aliyeva – Sztrauch, redaktor naczelny czasopisma „Nowy Prometeusz”, Prezes Domu Kaukaskiego w Polsce
 DYSKUSJA
12:30 – 13:00 PRZERWA KAWOWA
13:00 – 15:00 SESJA II: PERSPEKTYWA POLSKA
 Wykład V: „Rola Azerbejdżanu w polityce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej”
Przedstawiciel Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
 Wykład VI: ’’Ogniwa kontaktów polsko-azerbejdżańskich: przeszłość i teraźniejszość’’
Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański

 Wykład VII: „Przedwojenny prometeizm polski wobec Południowego Kaukazu”
Dr h.c. Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej UW

 Wykład VIII: „Stosunki turecko-azerbejdżańskie w latach 2008-2012 i ich znaczenie dla Polski i Unii Europejskiej”
Konrad Zasztowt, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

 Wykład IX: „Kontakty dyplomatyczne Rzeczpospolitej z państwem Ak-Kojunłu”

Dr Przemysław Adamczewski, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Sieradzu

 DYSKUSJA
15:00 – 15:30 LUNCH – SPECJAŁY KUCHNI AZERSKIEJ
15:30 – 17:30 SESJA III: PANEL DYSKUSYJNY
Moderator: Mateusz Komorowski, Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego
Paneliści:
 Mgr inż. arch. Kerim Haciyev, Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Polska – Azerbejdżan w Gdańsku
 Dr Shahla Kazimova, Studium Europy Wschodniej UW, Prezes Azerbejdżańskiego Centrum Kultury
 Prof. Zygmund Klusek, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 Natalia Konarzewska, doktorantka w Zakładzie Badań Wschodnich INP UW
 Dr Maciej Raś, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW
 Dr Przemysław Sieradzan, Uniwersytet Gdański, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych
 Piotr Szeląg, aplikant radcowski, prawnik w kancelarii BlackGold M. Szum Kancelaria Prawna sp.k.
17:30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
17:45 ZAPROSZENIE NA LAMPKĘ SZAMPANA

 

Źródło: miso.org.pl

Facebook Comments

Kobieta. Foto dokumentalistka. Absolwentka warszawskiej etnologii. Aktualnie studiuje fotografie prasową na UW. Zajmuje się tożsamością, stosunkami i dialogiem międzykulturowym. Z chęcią podejmuje trudny temat wykluczenia społecznego i dewiacji. Na co dzień walczy o równouprawnienie i tolerancję.

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY