Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Maciej Zaniewicz

Przegląd prasy rosyjskiej 25-31 grudnia

Przegląd prasy rosyjskiej. Pokazujemy Rosyjską Prawdę – rzeczywistość pokazywaną w rosyjskich gazetach. W noworocznym przeglądzie: sprawa Nawalnego, nowa doktryna wojenna i polityka kulturalna w Rosji.

W sprawie „Yves Rocher” wyrok bezwzględny otrzymał jedynie brat opozycjonisty – Kommersant

Alieksiej Nawalny, Źrósło: wikimedia.org

Alieksiej Naalny, rosyjski opozycjonista, źródło: ikimedia.org

We wtorek 30 grudnia Zamoskworieckij Sąd w Moskwie wydał wyrok w sprawie „Yves Rocher”, w której o nadużycia finansowe oskarżeni byli opozycjonista Alieksiej Nawalny i jego brat Oleg. Obaj zostali uznani winnymi. Alieksiej Nawalny został skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu, a jego brat na analogiczny wyrok, jednak bez zawieszenia.

Zgodnie z treścią wyroku, bracia Nawalny przywłaszczyli sobie ponad 26,7 mln rubli na szkodę firmy Yves Rocher”. Oleg Nawalny jeszcze pracując w Poczcie Rosji miał przekonać menedżerów Yves Rocher do zawarcia umowy na przewóz jej produktów przez firmę „Główna kompania prenumeracyjna”. Wartość kontraktu była zdaniem sądu zawyżona, a ostatecznym jej beneficjentem był Alieksiej Nawalny.

Zdaniem adwokata braci Nawalnych są duże szanse na skuteczną apelację od tego wyroku. W sprawie popełniono bowiem bardzo dużo nadużyć, jak chociażby bezprawne przesunięcie terminu ogłoszenia wyroku. Początkowo miało ono się odbyć 15 stycznia 2015 roku, jednak sąd zadecydował wydać go wcześniej. Swą decyzję uzasadnił tym, że wyrok został wcześniej zatwierdzony przez sędziów. Blogerzy sugerowali, że przesunięcie ogłoszenia wyroku miało na celu zniechęcić opozycję do wyjścia na ulicę. Za udział w nielegalnej demonstracji grozi w Rosji 15 dni aresztu, co oznaczałoby spędzenie świąt noworocznych za kratkami.

Naciski na opozycję pozaparlamentarną w 2014 roku uległy zwiększeniu – Wiedomosti

Główną ofiarą i symbolem nacisków władzy na opozycję jest znajdujący się od lutego pod aresztem domowym Alieksiej Nawalny. Prokuratura domaga się skazania polityka na 10 lat więzienia w związku ze „sprawą Yves Rocher” oraz wcześniejszym wyrokiem w zawieszeniu. Nawalny został oskarżony o nadużycia finansowe. W tej sprawie przesłuchanych zostało już około 800 Rosjan z 51 regionów kraju.

Podobne zarzuty stawiane są innym działaczom opozycyjnym. W „sprawie Yves Rocher” oskarżony jest także brat Alieksieja, Oleg Nawalny. Przeciwko pracownikom Fundacji na rzecz Walki z Korupcją (ФБК) Gieorgijowi Alburowowi i Nikicie Kulacienkowowi wszczęto postępowanie karne w sprawie kradzieży obrazu malarza Siergieja Sotowa. Były dyrektor wykonawczy tej fundacji Władimir Aszurkow, przewodniczący moskiewskiego oddziału Partii Postępu Nikolaj Liaskin i miejski deputowany rejonu Ziuzino Konstantin Jankauskas oskarżeni zostali natomiast o nadużycia finansowe przy zbiórce środków na kampanię wyborczą Nawalnego. Pozostali aktywiści biorący udział w zbiórce pieniędzy na kampanię wyborczą polityka są przesłuchiwani przez organy śledcze, które starają się od nich uzyskać zeznania obciążające Nawalnego o wymuszanie pieniędzy.

Kolejnym instrumentem służącym do walki z opozycją jest status agenta zagranicznego nadawany organizacjom pobierającym środki finansowe z zagranicy, bądź prowadzącym niezgodą z prawem działalność polityczną. Raz uzyskanego statusu agenta, ze względu na brak odpowiednich przepisów, nigdy nie można się pozbyć. Otrzymując go powtórnie władze mogą zlikwidować organizację. Oprócz czysto formalnego charakteru statusu agenta, zdarzają się również przypadki dyskryminacji takich organizacji. Podczas wrześniowych wyborów Centralna Komisja Wyborcza zalecała, aby nie wpuszczać do lokali wyborczych dziennikarzy radio „Głos”, ze względu na posiadanie przez nich wspomnianego statusu. Obecnie na liście agentów zagranicznych znajduje się 21 rosyjskich organizacji pozarządowych.

Dochodzi również do rażących naruszeń prawa wyborczego. Niewygodnym kandydatom nie zezwala się na zarejestrowanie na liście wyborczej, a do lokali wyborczych dowozi się autobusami pracowników sfery budżetowej.

Zdaniem Wiedomosti zwiększenie nacisku na opozycję jest stałą tendencją i nie należy spodziewać się w tej kwestii zmian w nadchodzącym roku.

Władimir Putin zatwierdził nową doktrynę wojenną – Rossijskaja Gazieta, wydanie federalne №6569

Jak zauważa RG nowa doktryna nadal ma charakter obronny, jednak uwzględnia nowe zagrożenia dla Federacji Rosyjskiej, jakimi są: sytuacja na Ukrainie, rozszerzenie NATO oraz rozwijanie globalnego systemu obrony przeciwrakietowej.

Nowa redakcja dokumentu wspomina również o pozamilitarnych zagrożeniach bezpieczeństwa międzynarodowego: „Wśród wiodących państw świata w walce o swoje interesy powszechne stały się „działania pośrednie”, wykorzystanie protestu obywateli, organizacji radykalnych i ekstremistycznych oraz prywatnych firm wojskowych”.

Autorzy doktryny najwięcej uwagi poświęcili jednak NATO. Sojusz Północnoatlantycki oskarżany jest o wykonywanie działań o charakterze globalnym z naruszeniem norm prawa międzynarodowego. Rosja najbardziej obawia się przybliżania NATO do jej granic poprzez przyjęcie nowych członków i destabilizowanie sytuacji w państwach trzecich.

Nowy dokument wprowadza także pojęcie „powstrzymywania niejądrowego”, co oznacza „utrzymywanie wysokiego poziomu gotowości bojowej sił ogólnego przeznaczenia”.

Wśród elementów, które nie występowały w poprzedniej redakcji doktryny gazeta wspomina także o rozszerzeniu zakresu działalności Sił Zbrojnych FR na obronę powietrzno-kosmiczną, zabezpieczenie interesów Rosji w Arktyce, a także stworzenie, rozwój oraz modernizację infrastruktury wojskowej. Wspomina się w niej również o konieczności rozszerzenia współdziałania z państwami BRIKS, Abchazją, Osetią Południową oraz o podtrzymaniu równoprawnego dialogu z NATO i UE.

Duma Państwowa ogłosiła możliwość dostaw broni na wschód Ukrainy – Nowaja Gazieta

Członek Komitetu ds. Obrony Franz Klincewicz przedłożył rosyjskiej Dumie do rozpatrzenia wniosek o umożliwienie dostaw broni republikom separatystycznym. Wniosek jest reakcją na słowa prezydenta USA Baracka Obamy, który stwierdził, że możliwe jest przekazanie Ukrainie sprzętu wojskowego wycofanego z misji USA w Afganistanie. Klincewicz ostrzega, że przekazanie Ukrainie broni z Afganistanu doprowadzi do eskalacji konfliktu, na co Rosja zareaguje w adekwatny sposób – dostarczając rosyjską broń separatystom.

Umowa Osetii Południowej i Rosji: „Będzie więcej integracji” – Moskowskij Komsomolec №26710

Gazeta ujawnia szczegóły wciąż opracowywanej umowy pomiędzy Rosją i Osetią Południową. Na mocy dokumentu integracja struktur osetyńskich z rosyjskimi ma być dużo bardziej ścisła niż to miało miejsce w przypadku Abchazji. Dotyczyć będzie to przede wszystkim osetyńskich resortów siłowych. Do struktur rosyjskich zostaną włączone: armia, KGB i policja. Kontrole na granicy rosyjsko-osetyńskiej staną się zaś sporadyczne.

Ponadto na mocy umowy za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne oraz socjalne na terenie Osetii Płd. odpowiadać będzie również Moskwa.

Dokument o roboczej nazwie „Umowa o Sojuszu i Integracji” ma zostać podpisany w lutym 2015 roku.

Ramzan Kadyrow poprzysiągł wierność Rosji i prezydentowi – Komsomolskaja Prawda

W niedzielę (28.12) w Groznym odbyła się uroczystość pożegnalna zmarłych 4 grudnia w walce z terrorystami funkcjonariuszy resortów siłowych. Podczas ceremonii na stadionie, w obecności kilku tysięcy funkcjonariuszy prezydent Czeczenii ogłosił, że „wykona dowolne zadanie bojowe”.

Nadszedł czas aby dokonać świadomego wyboru i pragniemy ogłosić całemu światu: jesteśmy piechotą Władimira Putina – ogłosił Kadyrow.

Kadyrow podkreślił, że prezydent Rosji bardzo pomaga Czeczenii i może liczyć na jej wdzięczność oraz wierność.

Uroczystość była związana ze śmiercią funkcjonariuszy Specnazu i policji podczas starć z terrorystami w stolicy Czeczenii. W trakcie walk, w wyniku ostrzału przez struktury siłowe, spłonął budynek „Rospiecziati”. Został on odbudowany i oddany do użytku po upływie 14 dni.

Wymiana elit po białorusku – Niezawisimaja Gazieta

Premier Białorusi Andriej Kobiakow, Źródło: www.government.by

Premier Białorusi Andriej Kobiakow, Źródło: www.government.by

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka zmienił skład rządu oraz szefów Banku Centralnego i przedsiębiorstw państwowych. Krok ten był podyktowany kryzysem walutowym jaki dotknął białoruskiego rubla. Eksperci są jednak rozczarowani wyborem prezydenta – spośród powołanych na swoje funkcje nie ma ani jednej nowej twarzy. Nowym premierem został Andriej Kobiakow, który w latach 2000-2002 pełnił funkcję wicepremiera, a od 2011 do 2012 roku był ambasadorem Białorusi w Moskwie (w latach 2002-2003 był również Zastępca Kierownika Administracji Prezydenta, przyp. red.).

Ekspert Alieksander Kliaskowkij jest zdania, że decyzja Łukaszenki nosi charakter czysto populistyczny. Jej celem ma być wskazanie „kozła ofiarnego” i wystartowanie z „czystym kontem” w zbliżających się wyborach. Z tego względu nie należy się spodziewać po nowym rządzie żadnych ryzykownych kroków w postaci reform gospodarczych.

Władimir Putin wezwał do zwiększenia wpływów Rosji na świecie poprzez kulturę – Rossijskaja Gazieta, wydanie federalne №6566 (294)

Prezydent Rosji Władimir Putin zatwierdził dokument o nazwie: „Podstawy państwowej polityki kulturalnej”. Tym co w największym stopniu odróżnia ją od poprzedzającego dokumentu to cele jakie przed sobą stawia. Należą do nich: edukacja obywatelska, przede wszystkim dzieci i młodzieży, wychowanie patriotyczne oraz stworzenie na terenie całej Rosji wysokiej jakości środowiska kulturalnego.

Prezydent zalecił także utworzenie ponadresortowego centrum koordynacyjnego politykę kulturalną oraz rosyjską fundację rozwoju kulturalnego. Ponadto wezwał wszystkich aby „odeszli od ideologizacji kultury i historii”. Władimir Putin wypowiedział się także na temat wolności twórczości artystycznej. Jego zdaniem „nikt, żadna władza nie ma prawa dyktować artyście, pisarzowi, reżyserowi, a szczerze powiedziawszy żadnemu człowiekowi, swojej woli i wyobrażenia o tym co i jak powinni robić uzdolnieni artystycznie ludzie”. Ostrzegł jednak przed „pseudo-kulturalnymi surogatami” do jakich prowadzi zbyt daleko idąca wolność w sztuce.

Facebook Comments

Absolwent stosunków międzynarodowych i rosjoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pisze i czyta na temat Europy Wschodniej.

Kontakt: [email protected]

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY