Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK
Tomasz Horbowski

EU: European Parliament Supports The Association Agreement With Ukraine

The EP Foreign Affairs Commission stated that the association agreement with Ukraine should be signed by the end of 2011, in spite of everything.

Tomasz Horbowski, rocznik 1985. Absolwent Studium Europy Wschodniej na specjalizacji Europa Wschodnia/Azja Centralna i Papieskiego Wydziału Teologicznego "Bobolanum". Spędził rok w Kazachstanie na stypendium naukowym w Ałmaty. Pracuje w Centrum Informacyjnym dla Władz Lokalnych w Mołdawii. Idealista z urodzenia, przekonania i wyboru.

Load all
Comments 0
Add a comment