Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK
Łukasz Grajewski

Russia: No Such Country

Have some time? Visit the website of the project “No Such Country” – Russian Lenta.ru prepared plenty of materials about the post-Soviet region.

Łukasz Grajewski

Socjolog, absolwent Studium Europy Wschodniej UW. Pracował w administracji publicznej, aktywny w trzecim sektorze (Fundacja Wspólna Europa, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Inicjatywa Wolna Białoruś). Autor licznych publikacji o Europie Wschodniej w polskich mediach.

Contact: l.grajewski@eastbook.eu

Load all
Comments 0
Add a comment