Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK
Łukasz Grajewski

Russia: Classics Worth Reading

Thomas de Waal in Foreign Policy explains the post-Soviet reality with the aid of the Russian classic writers: Gogol, Chekhov and Dostoyevsky. A must-read.

Łukasz Grajewski

Socjolog, absolwent Studium Europy Wschodniej UW. Pracował w administracji publicznej, aktywny w trzecim sektorze (Fundacja Wspólna Europa, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Inicjatywa Wolna Białoruś). Autor licznych publikacji o Europie Wschodniej w polskich mediach.

Contact: l.grajewski@eastbook.eu

Load all
Comments 0
Add a comment