Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK
Krzysztof Nieczypor

Yanukovych To Write about the Orange Revolution

Former President of Ukraine Viktor Yanukovych has been offered USD 2 million for a book about the Orange Revolution.

Krzysztof Nieczypor
Krzysztof Nieczypor
Editor at Eastbook.eu

Absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich UW oraz podyplomowych Studiów Wschodnich w Studium Europy Wschodniej.

Load all
Comments 0
Add a comment