Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Paweł Charkiewicz

Unia Europejska: Polska – 6 lat w UE

źródło: flickr, autor: brhsaaw

W czerwcu 2003 roku Polacy w referendum akcesyjnym powiedzieli Unii: Tak. Dzięki tej decyzji obywateli, po 11 latach od podjęcia negocjacji akcesyjnych,  1 maja 2004 Polska wstąpiła w szereg członków Unii Europejskiej.

1 maja 2010 roku minęła 6 rocznica akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Od tego czasu Polska notuje bardzo wysokie wyniki jeśli chodzi o rozwój i pozyskiwanie dotacji unijnych.

W 2005 roku w raporcie UE wskazano, że 10 najbiedniejszych regionów znajdujących się na terenie Unii zlokalizowanych jest w Polsce. Właśnie w oparciu o ten wskaźnik mogliśmy uzyskać z UE wysokie dotacje.

symbol Euro, źródło: wikimedia

Symbol Euro, Źródło: Wikimedia Commons

Budżet UE na lata 2007-2013 przewiduje dla naszego kraju pomoc w wysokości 60 mld euro. Jest to rekordowa pula wsparcia finansowego dla kraju członkowskiego.

W okresie po-akcesyjnym wzrosły także wyraźnie wskaźniki średnich dochodów obywatela w porównaniu z zarobkami w „starej piętnastce” z 44% do 55%.

Polska miała być gotowa do wejścia do strefy Euro już w 2009 roku, ale decyzję tą odłożono do 2015 roku. Niemniej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 2004 roku (nowelizacja 2007), można u nas płacić w europejskiej walucie np. w sklepach.

Bardzo ważnym krokiem było podpisanie w grudniu 2007 przez Polskę Traktatu Lizbońskiego, reformującego UE. Grudzień 2007 roku był ważny dla Polski także ze względu na wejście do Strefy Schengen.

W marcu 2009 roku, po zatwierdzeniu przez Radę Europejską, zaczęła być realizowana pierwsza polska, autorska inicjatywa w ramach systemu stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej – Partnerstwo Wschodnie.

Jerzy Buzek, źródło: Wikimedia

Jerzy Buzek, Źródło: Wikimedia Commons

W lipcu 2009 roku szefem Parlamentu Europejskiego został prof. Jerzy Buzek.

W Parlamencie Europejskim pieczę nad sprawami Ukrainy od 2009 roku sprawuje poseł do parlamentu europejskiego Paweł Kowal, pełniący funkcję przewodniczącego delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UEUkraina.

Rok 2009 przyniósł koniec tzw. okresu ochronnego na zakup w Polsce nieruchomości przez nie-polskich obywateli UE. Jeszcze przed akcesją ta sprawa spędzała sen z powiek osobom nastawionym eurosceptycznie. Według nich nasza ojczyzna miała być w ten sposób rozkupiona przez obcokrajowców. Proces ten jednak z perspektywy czasu ostudził obawy zaniepokojonych Polaków.

źródło: CBOS

Źródło: CBOS

Badania CBOS wykazują, że 80 procent Polaków popiera nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Przeciwnicy stanowią 11 procent społeczeństwa. W momencie wstępowania Polski do UE analogiczny sondaż wskazywał 64 procent zwolenników i 32 procent przeciwników.

Znacząca większość Polaków jest zadowolona ze skutków (zwłaszcza gospodarczych) wstąpienia Polski do UE. Choć eurosceptycy oczywiście, także mają swoje racje.

Facebook Comments

Rodowity Podlasiak z dziada, Poleszuk z pradziada. Z wykształcenia politolog(AP) i europeista(UW). Obecnie kończy edukacje w Studium Europy Wschodniej UW. Samozwańczy spec od Ukrainy i mniejszości narodowych w Polsce. Notoryczny eksplorator Krymu. Miłośnik Azji Centralnej. Ostatnio amator Kaukazu. Zna języki polski, angielski, rosyjski i ukraiński. Redaktor e-mail p.charkiewicz {at} eastbook.eu tel. +48-510-666-006

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY