Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Łukasz Grajewski

UE: Staże w Parlamencie Europejskim. Opcja ogólna lub opcja dziennikarska (Stypendia im. Roberta Schumana)

Staże opcja ogólna lub opcja dziennikarska (stypendia im. Roberta Schumana)

Parlament Europejski

Fot: European Parliament

Staże płatne

Staze platne przeznaczone sa wylacznie dla absolwentów uniwersytetów lub szkól wyzszych. Celem stazy jest umozliwienie stazystom uzupelnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania sie przez nich z dzialalnoscia Unii Europejskiej, a zwlaszcza Parlamentu Europejskiego.

Wyróznia sie nastepujace rodzaje stazy platnych:

  • stypendium im. Roberta Schumana, opcja ogólna
  • stypendium im. Roberta Schumana, opcja dziennikarska.

Kandydaci ubiegajacy sie o stypendium im. Roberta Schumana, opcja ogólna, powinni miedzy innymi wykazac sie napisaniem pracy o istotnej wadze, w ramach uzyskania dyplomu uniwersyteckiego lub publikowania pracy naukowej.
Jedno ze stypendiów, zwane „stypendium im. Chrisa Pieninga”, przyznawane jest kandydatowi, którego praca dotyczyla w szczególnosci kontaktów pomiedzy Unia Europejska a Stanami Zjednoczonymi.

Kandydaci do stazy im. Roberta Schumana, opcja dziennikarska, powinni wykazac sie doswiadczeniem zawodowym poswiadczonym publikacjami badz wpisem do stowarzyszenia dziennikarzy danego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej, lub uzyskaniem kwalifikacji w zakresie dziennikarstwa uznawanych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej lub w panstwach kandydujacych do przystapienia do UE.

Staze platne przyznawane sa na okres pieciu miesiecy.

Daty rozpoczecia stazy i ostateczne terminy przyjmowania podan:
Poczatek stazuData zapisania
1 marcaod 15 sierpnia do 15 pazdziernika do godz. 24.00
1 pazdziernikaod 15 marca do 15 maja do godz. 24.00

Radzimy nie czekac do ostatniego dnia wyznaczonego terminu ze zgloszeniem swojej kandydatury, aby uniknac ewentualnego przeciazenia systemu spowodowanego duza iloscia skladanych jednoczesnie podan.

W przypadku zainteresowania stazem platnym w ramach tej opcji, kandydaci proszeni sa o przeczytanie Przepisów Wewnetrznych Dotyczacych Stazy i Wizyt Naukowych w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego.

Zwracamy tez uwage na warunki przyjecia na staz. W przypadku wybrania kandydatury danej osoby wymagane beda od niej nastepujace dokumenty:

  • kopia paszportu lub dowodu tozsamosci
  • kopia dyplomu/kopie dyplomów uniwersyteckich
  • dokument stanowiacy obiektywna ocene umiejetnosci kandydata przygotowany przez osobe prowadzaca praktyke zawodowa
  • w przypadku opcji ogólnej – poswiadczenie pisemnej pracy (zaswiadczenie, strona tytulowa, dyplom itp.)
  • w przypadku opcji dziennikarskiej – publikacja lub wpis do stowarzyszenia dziennikarzy danego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub dyplom poswiadczajacy uzyskanie wyksztalcenia dziennikarskiego, uznawany w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej lub w panstwach kandydujacych do przystapienia do UE.

Na etapie skladania kandydatury nie nalezy wysylac ww. dokumentów. Prosba o nie jest kierowana dopiero w momencie zaproponowania danej osobie stazu.

W przypadku zaproponowania stazu i niedostarczenia przez kandydata(-tke) kompletnej dokumentacji, o której mowa wyzej, staz nie dojdzie do skutku.

Jezeli kandydat(-ka) spelnia warunki przyjecia, proszony(-a) jest o wypelnienie podania w formie elektronicznej.

Zwracamy tez uwage kandydatów na fakt, ze dane wpisane do podania w formie elektronicznej, pozostawionego w stanie nieaktywnym przez 30 minut, zostana utracone. Radzimy zatem uwaznie przeczytac „Przepisy Wewnetrzne Dotyczace Stazy i Wizyt Naukowych w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego” przed wypelnieniem podania.

Podania nie mozna modyfikowac droga elektroniczna – jego skladanie jest jednoetapowe. Przeznaczone do wydruku kopie modelowych formularzy o staz platny i staz nieplatny moga sluzyc pomoca w przygotowaniu dokumentacji przed dokonaniem zapisu droga elektroniczna.

Uwaga: przed zatwierdzeniem skladanego podania nalezy je koniecznie wydrukowac. W przypadku wybrania kandydatury danej osoby bedzie ona zobowiazana przedstawic tenze dokument, podpisany, wraz z innymi dokumentami. Nalezy zachowac równiez numer przyznany przez system po zatwierdzeniu podania w formie elektronicznej.
Więcej: http://www.europarl.europa.eu

Facebook Comments
Łukasz Grajewski

Socjolog, absolwent Studium Europy Wschodniej UW. Pracował w administracji publicznej, aktywny w trzecim sektorze (Fundacja Wspólna Europa, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Inicjatywa Wolna Białoruś). Autor licznych publikacji o Europie Wschodniej w polskich mediach.

Kontakt: l.grajewski@eastbook.eu

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY