Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Natalia Paulovich

[Relacja] Natallia Paulovich: Wypełniony do połowy kieliszek wina

W dniach 3-5 listopada 2010 roku odbyła się w Lublinie międzynarodowa konferencja „Partnerstwo Wschodnie – strategia na 2011 rok i następne lata” organizowana przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. Wzięli w niej udział wysocy rangą przedstawiciele Komisji Europejskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, jak również eksperci, dziennikarze i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów PW – razem ponad 100 osób.

Lublin przedpołudniowy, foto: Artur Kacprzak

Wybór Lublina, na miejsce konferencji był bardzo symboliczny. Miasto znajduje się obok wschodniej granicy Polski w jednakowej odległości od Białorusi i Ukrainy. O tym jeszcze raz przypomnieli Ewa Synowiec, szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, i Mikołaj Dowgielewicz, sekretarz stanu ds. Europejskich w MSZ, którego przedstawiono, jako „special friend of Eastern Partnership”, na otwarciu konferencji w hotelu „Europa”.

Celem konferencji było określenie szans i wyzwań, jakie wiążą się z wdrażaniem inicjatywy Partnerstwa Wschodniego (PW) w 2011 roku z perspektywy jej istotnego znaczenia dla polskiego Przewodnictwa w Radzie UE.

Główna część zaczęła się rano 4 listopada od przemówień organizatorów tego wydarzenia. Marcin Zaborowski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zaczął od powitania uczestników, przedstawienia sponsorów i poszczególnych organizatorów konferencji. Dyrektor podkreślił, że Partnerstwo Wschodnie – to jeden z najważniejszych kierunków polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Ale też zaznaczył, że nie jest to polityka, która jest całkiem gotowa i dojrzała . To raczej „wypełniony do połowy kieliszek wina”. Ewa Synowiec stwierdziła, że Partnerstwo Wschodnie nie jest skierowane przeciwko innemu  państwu.

Beata Wojna i Ewa Synowiec na uroczystej kolacji w Zamku w Lublinie, foto: Natalia Paulowicz

Mikołaj Dowgielewicz w swoim przemówieniu zaznaczył, że PW można nazwać „soft power” Unii Europejskiej; że państwa PW mają prawo ubiegać o członkostwo w Unii, ale najpierw muszą wykonać dużą „pracę domową”. Na tym etapie Mołdowa i Ukraina znajdują się w stanie przygotowania umów o ułatwieniu wizowym; zaczynają się rozmowy z Gruzją; lecz tylko Białoruś nie negocjuje umowy z Unią Europejską.

Oprócz liberalizacji wizowej dużo mówiono o wolnym handlu. Ten aspekt polityki był omawiany na specjalnej sesji „Partnerstwo Wschodnie, a przyszła współpraca gospodarcza ze wschodnimi sąsiadami” w ramach konferencji.

Powiedziano, że ciągle formuje się „grupa przyjaciół” Partnerstwa Wschodniego, do której wchodzić będą między innymi Stany Zjednoczone i Rosja; powstaje też Europejska służba działań zewnętrznych.

Jan Cienski, dziennikarz „Finansial Times”, jeden z moderatorów konferencji,  zaznaczył ze swojej strony , że oprócz Gruzji, w północnokaukaskim regionie nikt więcej nie rozpatruje PW jako drzwi w Europę.

Dużo było mowy w Lublinie o miejscu Białorusi w PW, ze względu na przyszłe wybory prezydenckie. Wspomniano o wizycie Sikorskiego i Westerwelle do Mińska, po wynikach której rząd białoruski był poinformowany o warunkach, które państwo musi spełnić. Realne działania odnośnie Białorusi są uzależnione od wyników wyborów. Od Mińska oczekuje się widocznego postępu, który będzie zauważalny dla świata. Ale nawet teraz, Polska jest zainteresowana współpracą z Białorusią w dziedzinie transportu i logistyki na kierunku północno -wschodnim.

Z drugiej strony uczestnicy określili plany na przyszłość. Mówili o potrzebie promowania Partnerstwa Wschodniego wśród NGO. W ramach takiej działalności już idą przygotowania specjalnej strony internetowej. Na wysokim szczeblu jest zaplanowany Szczyt „Unia Europejska – Ukraina” i szczyt w Budapeszcie, poświęcony Partnerstwu Wschodniemu.

W dalszej części, uczestnicy konferencji mieli okazje podzielić się spostrzeżeniami podczas pięciu sesji. Dotyczyli one wprowadzenia w życie Partnerstwa Wschodniego, współpracy gospodarczej, społeczeństwa  obywatelskiego, polskiej i węgierskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Wśród znanych gości i uczestników poszczególnych sesji były Bruno Dethomas (Head of Eastern Partnership Task Force, External Relations DG, European Commission), Philippe Szymczak (Head of the Transport, Telecommunication and Corporate Division, Europe’s Neighbour and Partner Countries Department, European Investment Bank), Pirkka Tapiola (Senior Adviser for Ukraine, Belarus and Moldova, Policy Unit, Council of the European Union), Anders Henriksson (Senior Special Adviser, Department for Eastern Europe and Central Asia, Ministry of Foreign Affairs of Sweden).

Ostatniego dnia konferencji przyszedł czas na podsumowania, których dokonali wspomniana Ewa Synowiec i Beata Wojna, analitycy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Panie stwierdziły, że Partnerstwo Wschodnie można traktować, jako możliwość do przeprowadzenia zmian. Jednak zainteresowanie tym procesem leży w gestii władz poszczególnych państw PW. Jednak Partnerstwo ma też pewne słabości, co jest związane z tym, że jest to inicjatywa młoda.

Celem konferencji w Lublinie było omówienie dużej ilości pytań i kierunków wschodniej polityki Unii Europejskiej. W mojej ocenie odsłonięto zasłonę, ukazującą rzeczywistą sytuację w regionie objętym Partnerstwem Wschodnim. Teraz jednak kolej na państwa partnerskie, bo tylko one mogą przeobrazić ten fragment rzeczywistości, jaki obejmują.

 

Informacje o konferencji, materiały prelegentów oraz raport PISM można będzie znaleźć na stronie www.pism.pl w najbliższej przyszłości.

Natalia Paulowicz –  Białorusinka, ukończyła wydział historyczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, gdzie zajmowała się Wielkim Księstwem Litewskim. Obecnie kontynuuje studia w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Uwielbia Gruzję i cały Kaukaz. Marzy, by odwiedzić Kaukaz Północny. Wolą losu zaczęła interesować się Partnerstwem Wschodnim.

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY