Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Anna Woźniak

Mołdowa przed wyborami: Aktualny przegląd partii politycznych

28 listopada 2010 r. w Mołdowie odbędą się drugie z rzędu przedterminowe wybory parlamentarne. Dużym poparciem cieszą się dwa obozy polityczne: Partia Komunistów Republiki Mołdawii (PRKM) oraz Sojusz na Rzecz Integracji Europejskiej. Tym razem komuniści mają dużą szansę na przejęcie władzy od nieudolnie rządzącej koalicji euroentuzjastów. Kampania wyborcza ma ostry charakter. Eastbook.eu będzie na bieżąco informował o przebiegu wyborów.

Dzisiaj pragniemy zapoznać naszych czytelników z programem wyborczym 10 kandydujących partii:

pldm1. Liberalno-Demokratyczna Partia Mołdowy (PLDM)
Przewodniczący: Vlad Filat (premier)

Hasło wyborcze: „Mołdowa bez ubóstwa!”

Polityka wewnętrzna:

– Likwidacja ubóstwa
– Zapewnienie niezależności sądownictwa poprzez kontynuowanie reform
– Wzmocnienie krajowego systemu zwalczania korupcji
– Odpolitycznienie mediów
– Stymulowanie rozwoju ngo

Polityka zagraniczna:

– Promowanie polityki dobrego sąsiedztwa, poprzez ustanowienie partnerstwa strategicznego z Rumunią i Ukrainą
– Ustanowienie pragmatycznych stosunków gospodarczych i politycznych z Federacją Rosyjską
– Wdrażanie standardów europejskich w dziedzinie politycznej, ekonomicznej, prawnej, społecznej i administracyjnej
– Przystąpienie do UE
– Naddniestrze – bezwarunkowe i całkowite wycofanie rosyjskich wojsk z terytorium Mołdowy

pdm2. Demokratyczna Partia Mołdowy (PDM)
Przewodniczący: Marian Lupu

Hasło wyborcze: „Dla Mołdowy, dla Ciebie!”

Polityka wewnętrzna:

– Bezpłatna nauka
– Bezpłatny dostęp do usług medycznych
– Wprowadzenie zróżnicowanych stawek opodatkowania w zależności od indywidualnych dochodów osobistych
– Rozwój infrastruktury (drogi, koleje, itp.)

Polityka zagraniczna:

– Przyciąganie inwestycji koniecznych do poprawy infrastruktury gospodarczej i społecznej
– Wspieranie przemysłu eksportowego, aktywnie promując mołdowski eksport towarów
– Pozycjonowanie Mołdowy jako „pomost” pomiędzy Rosją a UE
– Naddniestrze – nawiązanie ścisłej współpracy z Federacją Rosyjską. Chęć rozwiązania konfliktu przy jednoczesnym poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej Republiki Mołdowy
– Intensyfikacja współpracy z Ukrainą w celu zabezpieczenia granicznej i trwałego politycznego rozwiązania konfliktu.

pl3. Partia Liberalna (PL)
Przewodniczący: Mihai Ghimpu (Marszałek Sejmu)

Hasło wyborcze: „Zobacz zmiany poprzez!”

Polityka wewnętrzna:

– Przekierowanie wydatków publicznych w celu zmniejszenia ubóstwa
– Dostosowanie polityki społecznej do Europejskich standardów
– Zachęcanie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu publicznym
– Dostosowanie systemu edukacji do europejskich standardów
– Stymulowanie przedsiębiorczości, zwłaszcza małych przedsiębiorstw

Polityka zagraniczna:

– Integracji Mołdowy w strukturach euroatlantyckich i wzmocnienie procesu integracji europejskiej
– Likwidacja monopolu energetycznego Rosji
– Wzmocnienie stosunków dwustronnych z sąsiadującymi Rumunią i na Ukrainą
– Wzmocnienie strategicznego partnerstwa z USA i NATO
– Naddniestrze – wycofanie rosyjskich wojsk z terenu Naddniestrza
– Negocjacje strategicznego porozumienia z Ukrainą w celu rozstrzygnięcia konfliktu
– Rozmieszczenia międzynarodowych sił pokojowych na lewym brzegu rzeki Dniestr.

amn 4. Nasza Mołdowa (AMN)
Przewodniczący: Serafim Urechean

Hasło wyborcze: „Naszym obowiązkiem jest Iść naprzód! ”

Polityka wewnętrzna:
– Zapewnienie swobodnego dostępu do wszystkich usług zdrowotnych
– Uruchomienie krajowego programu „domy dla młodych rodzin ” ( prawo wynajęcia mieszkania na okres 10 lat na korzystnych warunkach)
– Zapewnienie dostępności szkolnictwa wyższego – przyznawanie 2/3 stypendiów w wyższych szkołach państwowych
– Zniesienie podatku VAT od importu technologii i produkcji
– Gwarancja i poszanowanie praw majątkowych
– Stworzenie warunków dla obywateli, którzy pracują za granicą i inwestują zarobione pieniądze w Mołdowie

Polityka zagraniczna:

– Intensyfikacja współpracy z instytucjami euroatlantyckimi
– Polityka dobrego sąsiedztwa z Ukrainą i Rumunią, państw, które mogą przyspieszyć proces Integracji europejskiej Mołdowy
– Wspieranie rozwoju z Rosją i USA
– Naddniestrze – reintegracja wschodnich regionów (Naddniestrze) do
prawnej, politycznej i gospodarczej Mołdowy.

Autor: Anna Woźniak5. Partia Komunistów Republiki Mołdowy (PCRM)
Przewodniczący: Vladimir Voronin

Hasło wyborcze: „Mołdowa Wybiera zwycięstwo!”

Polityka wewnętrzna:
– Zwalczania korupcji i przestępczości
– Stworzenie państwa opiekuńczego przez: zwiększenie wynagrodzeń i emerytury, tworzenie profesjonalnych zasobów ludzkich, bezpłatną naukę państwa, wzmocnienie krajowego systemu opieki zdrowotnej
– Zapewnienie rozwoju regionalnego zgodnie z Strategią Rozwoju Regionalnego „40 miast”
– Modernizacja infrastruktury
– Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju poprzez: tworzenie spółdzielni zakupu, przetwarzania i sprzedaży produkcji, zwiększenie nawadnianych powierzchni ziemi, dostosowanie jakości produkcji do standardów europejskich.
– Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Mołdowy, w tym rozwoju alternatywnych źródeł energii

Polityka zagraniczna:

– Tworzenie wewnętrznej i międzynarodowej sytuacji politycznej która zapewni niezależność Mołdawii
– Wzmocnienie strategicznego partnerstwa z Federacją Rosyjską
– Demilitaryzacja Mołdowy
– Naddniestrze – rozwiązanie problemu w oparciu o integralność terytorialną
Mołdowy i Naddniestrza

6. Humanistyczna Partia Mołdowy (PUM)
Przewodniczący: Pasat Valeriu

Hasło Wyborcze: „Zaufaj uczciwemu państwu!”

Polityka wewnętrzna:

– Język rosyjski drugim językiem państwowym
– Wprowadzenie „Podstawy Prawosławia”, jako przedmiot obowiązkowy we wszystkich szkołach Mołdowy
– Walka z ubóstwem
– Monopol państwa w niektórych dziedzinach gospodarki narodowej
– Inwestycje w rozwój, a nie w konsumpcje
– Reorganizacja systemu podatkowego
– Eliminacja szarej strefy
– Ochrona przedsiębiorców

Polityka zagraniczna:

– Strategiczne stosunki z Federacją Rosyjską
– Włączenie Mołdawii do „przestrzeni Wschodnią” poprzez: przystąpienie Mołdowy (wraz z Ukraina) do Unii Celnej (z Rosją Białorusią i Kazachstanem
– Utrzymanie dobrych relacji z UE
– Naddniestrze – reorientacji Mołdawii na Wschód
– Statusu języka rosyjskiego w drugim językiem państwowy na terytorium konfliktu

pnl7. Narodowa Partia Liberalna (PNL)
Przewodnicząca: Pavlicenco Vitalia

Hasło wyborcze: „PNL przywraca godność!”

Polityka wewnętrzna:

– Swobodny przepływ towarów, pieniędzy, usług i siły roboczej
– Zmniejszenie liczby przepisów i wyeliminowanie nadmiernej biurokracji
– przystąpienie do NATO jako gwarancja bezpieczeństwa narodowego, suwerenności i niepodległości państwa
– Stworzenie Unii „Rumunia- Republiki Mołdowy „jako mechanizm, który przyspieszy przystąpienie Mołdowy do UE

mae8. Ruch Europejski (MAE)
Przewodniczący: Veaceslav Untila

Polityka wewnętrzna:

– Zagwarantowanie podstawowych praw człowieka
– Ograniczenie zaangażowania państwa w działalność podmiotów gospodarczych
– Stymulowanie rozwoju sektora prywatnego gospodarki
– Zapewnienie wolności gospodarczej i konkurencji

Polityka zagraniczna:

– Integracja europejskiej Mołdowy z Naddniestrzem czyli demilitaryzacja, dekryminalizacja i demokratyzacja

9. Mołdowa Unita (PMUEM)


Przewodniczący:
Vladimir Turcan

Hasło wyborcze: „Zaprowadzimy porządek w kraju”, „Odpowiedzialność –
w rządzie, Order – w kraju ”

Polityka wewnętrzna:

– Zorganizowanie referendum w sprawie wprowadzenia języka rosyjskiego do Konstytucji Mołdowy
– Stworzenie społecznej gospodarki rynkowej
– Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
– Wzmocnienie stosunków społeczno-gospodarczych z partnerami: Rosja, UE, WNP, Rumunia, Ukraina, Białoruś, Polska, Turcja, Bułgaria, Węgry
– Zapewnienie obywatelom swobodny ruch w przestrzeni UE

Polityka zewnętrzna:

Stworzenie prawa konstytucyjnego, które umożliwiałoby wchodzenie mieszkańcom Naddniestrza do rządu Mołdowy

ppnt, autor: Anna Woźniak10. Dla Narodu i Państwa (PPNT)


Przewodniczący:
Nicolae Utica

Hasło wyborcze: „Mołdowa, bez Mafi!”

Polityka wewnętrzna:

– Likwidacji ubóstwa
– Tworzenie przyjaznego środowiska dla przedsiębiorców
– Zwalczania szarej strefy

Polityka zagraniczna:

– Europejska integracja
– Wycofanie wojsk rosyjskich ze wschodniej części Mołdowy
– Naddniestrze – bezpośrednie zaangażowanie UE, USA i Rumunii w rozwiązanie konfliktu
– Wycofanie wojsk rosyjskich z Mołdowy

Mapa Naddniestrza:

Transnistria-map, źródło: Wikimedia

Nadniestrze, źródło: Wikimedia

Facebook Comments

Kobieta. Foto dokumentalistka. Absolwentka warszawskiej etnologii. Aktualnie studiuje fotografie prasową na UW. Zajmuje się tożsamością, stosunkami i dialogiem międzykulturowym. Z chęcią podejmuje trudny temat wykluczenia społecznego i dewiacji. Na co dzień walczy o równouprawnienie i tolerancję.

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY