Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Łukasz Grajewski

Białoruś: Mniejsze zarobki, mniej inwestycji

Białoruś boryka się z problemami ekonomicznymi. Jak wynika z oficjalnych danych Narodowego Komitetu Statystycznego, płace Białorusinów w styczniu zmniejszyły się o 12,9% względem poprzedniego miesiąca. Ten sam urząd poinformował o zagranicznych inwestycjach, których udział w białoruskim rynku zmniejszył się w ubiegłym roku o 2,3%.

Kwestia średniej płacy krajowej jest symptomatyczna dla białoruskiej ekonomii. W listopadzie oraz grudniu 2010 r. zapłaty osiągnęły najwyższy poziom w historii. Powodów upatrywać należy w polepszającej się koniunkturze ekonomicznej względem lat poprzednich, które nacechowane były skutkami globalnego kryzysu gospodarczego. Drugim powodem dynamicznego wzrostu płac w ostatnich miesiącach, były polityczne decyzje prezydenta Alaksandra Łukaszenki, który przed wyborami prezydenckimi postanowił podnieść minimalne zarobki Białorusinów. Po wygranych wyborach, rynek szybko skorygował polityczne obietnice, przez co płacę wróciły do poziomu z listopada.

Minsk, Belarus

Mińsk to gwarancja najwyższych zarobków na terenie Białorusi, Źródło: Nigel's Europe flickr photostream

Według wyliczeń Komitetu Statystycznego, średnia płaca w Białorusi w styczniu 2011 zatrzymała się na poziomie 1 mln 409 tyś. białoruskich rubli (obecny przeliczniki wynosi ok. 1 000 BYR = 1 PLN). Najwięcej zarabiają pracownicy sektora naukowego, bo aż 1 mln 838 tyś BYR, najmniej pracownicy zatrudnieni w rolnictwie, bo tylko 952 tyś. W Białorusi występuję dużą dysproporcja pomiędzy wysokością płac w stosunku do danego regionu. Najwięcej zarabiają mieszkańcy obwodu mińskiego – 1 mln 843 tyś BYR, a najmniej mieszkańcy obwodu brzeskiego – 1 mln 248 tyś rubli.

Równie niepokojące informację dotyczą inwestycji zagranicznych, których udział w białoruskim rynku zmniejszył się w zeszłym roku o 2,3% w porównaniu do 2009 r. W 2010 r. suma zagranicznych inwestycji wyniosła 9,1 mld dolarów. Największym inwestorem jest Federacja Rosyjska, której udział w całości zagranicznych inwestycji na terenie Białorusi wynosi 72,1%. Daleko za Rosją, ustawiły się kraje unijne: Austria – 10%, Holandia – 3,5%, Cypr – 3,5% oraz Wielka Brytania – 3,1%. Działania zagraniczne firm cechują się dużym scentralizowaniem geograficznym, gdyż 76,8% inwestycji realizowanych jest w obrębie Mińska. Najmniejszy udział zagranicznego kapitału charakteryzuje obwód grodzieński – tylko 0,6% w skali krajowej. Na rok obecny, przewidywać należy dalsze rozprzestrzenianie się kapitału rosyjskiego oraz stagnację na polu inwestycji zachodnich, na niekorzyść których działa zła pozycja Białorusi na arenie międzynarodowej oraz brak zmian gospodarczych wpływających na liberalizację rynku (o białoruskiej gospodarce więcej w analizie PISM-u autorstwa Anny Marii Dyner).

Kliknij na poniższy interaktywny wykres przygotowany przez Agencję Informacyjną BelaPAN, aby dowiedzieć się więcej o zarobkach Białorusinów (jęz. ros.):

Kliknij na poniższy interaktywny wykres przygotowany przez Agencję Informacyjną BelaPAN, aby dowiedzieć się więcej o zagranicznych inwestycjach na terenie Białorusi (jęz. ros.):

O zagranicznych inwestycjach (infografika NAVINY.by)
Об иностранных инвестициях
Об иностранных инвестициях
Facebook Comments
Łukasz Grajewski

Socjolog, absolwent Studium Europy Wschodniej UW. Pracował w administracji publicznej, aktywny w trzecim sektorze (Fundacja Wspólna Europa, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Inicjatywa Wolna Białoruś). Autor licznych publikacji o Europie Wschodniej w polskich mediach.

Kontakt: [email protected]

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY