Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

Rosja: Dziewiąty ósmego – czyli Dzień Zwycięstwa à la Miedwiediew

Prezydent Federacji Rosyjskiej, Dmitrij Miedwiediew, pozdrowił kraje WNP z okazji 66 rocznicy pokonania III Rzeszy. Zrobił to dzień przed kontrowersyjną datą Dnia Zwycięstwa, obchodzonego w Rosji uroczystą paradą wojenną w Moskwie na Placu Czerwonym.

1945 r. Zatknięcie flagi na Reichstagu, autor: Jewgienij Chałdej, źródło: Wikimedia Commons

1945 r. Zatknięcie flagi na Reichstagu, autor: Jewgienij Chałdej, źródło: Wikimedia Commons

 

Życzenia zostały złożone nie w dniu 9 maja, na który przypada Dzień Zwycięstwa, czczony nieprzerwanie ponad 60 lat od zakończenia wojny, ale 8 maja. Wypada w tym miejscu przypomnieć leżące u podstaw tej rozbieżności wydarzenie, jakim była kapitulacja III Rzeszy. Zakończenie wojny Europie Zachodniej obchodzone jest bowiem 8 maja, kiedy to ustały działania wojenne w wyniku poddania się armii niemieckiej przed Aliantami Zachodnimi w Remis. Na kategoryczne żądanie Stalina w Karlhorst, III Rzesza skapitulowała powtórnie, tym razem przed ZSRR. Było to już jednak 9 maja – czasu moskiewskiego, dlatego też to ten dzień został upamiętniony, jako dzień zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Rocznica ta przyjęta została nie tylko w ZSRR, ale w całym bloku socjalistycznym na długie lata Zimnej Wojny. A zatem Prezydent Miedwiediew złożył życzenia w rocznicę zakończenia II wojny w dniu obchodzonym przez Europę Zachodnią, co zasługuje na odnotowanie.

Nie można jednoznacznie wskazać klucza, według którego rozdzielone zostały życzenia prezydenta Federacji Rosyjskiej. Nie jest to bowiem tzw. bliska zagranica, bo nie ma tam krajów bałtyckich. Nie są to też kraje WNP, bo jest wśród nich Gruzja. Najtrafniej będzie stwierdzić, że zostały one posłane do mieszkańców obszaru dawnego ZSRR bez krajów bałtyckich. Wśród adresatów znajdują się przywódcy Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Kirgizji, Mołdawii, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Ukrainy, a także Abchazji i Osetii Południowej. O ile wymienione państwa znalazły się w porządku alfabetycznym, to Gruzja, a raczej Gruzini zostali umieszczeni na końcu. Gruzja to także jedyny kraj, dla którego życzenia nie zostały złożone na ręce przywódcy, tak jak to jest w przypadku innych krajów. Zamiast tego, Prezydent Miedwiediew zwraca się bezpośrednio do Gruzinów, unikając imienia Miecheila Saakaszwilego. Życzenia skierowane do każdego z państw/narodów składały się z dwóch akapitów, z których pierwszy dotyczy wspólnej przeszłość, zaś drugi zawiera niekiedy odniesienia do teraźniejszości. Poniżej przedstawiamy wybrane fragmenty życzeń Prezydenta Miedwiediewa do krajów obszaru Partnerstwa Wschodniego.

Azerbejdżan

[…] Wysoko cenimy szczególną pozycję Azerbejdżanu za niedopuszczanie do rewizji rezultatów II wojny Światowej. Wierząc, że zachowanie historycznej pamięci będzie w przyszłości przyczyniać się umocnienia tradycji przyjaźni i dobrego sąsiedztwa między naszymi narodami, odpowiadać interesom stabilności bezpieczeństwa na Kaukazie.
Armenia

[…] Wierzę, że bezcenna spuścizna tych lat – solidarność i jedność, łączące nasze narody – będą w przyszłości służyć umocnieniu rosyjsko – armeńskich stosunków sojuszniczych i wzajemnego partnerstwa.

Białoruś

[…] Wierzę, że wielki kapitał wojennych lat – więzi przyjaźni i wzajemnej pomocy łączące narody Rosji i Białorusi, będzie nadal trwałą podstawą dla rozwoju, w warunkach demokracji i wolności wypowiedzi obywateli, ścisłych stosunków sojuszniczych i wieloplanowego partnerstwa między naszymi państwami.

Mołdawia

[…] Nasz święty dług – strzec sławy zwycięzców, wspólnie przeciwstawiać się próbom fałszowania prawdy historycznej i wypaczania rezultatów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Wierzę, że tradycja wzajemnego wsparcia i solidarności, zakorzenionej w tych surowych latach, będzie dalej podstawą dla rozwoju współpracy między naszymi narodami.

Ukraina

[…] Doświadczając ogromnego cierpienia i ponosząc olbrzymi straty, nasze narody nie tylko obroniły niepodległość swojej ojczyzny (Родины), ale także wyzwoliły świat od śmiertelnego zagrożenia. Ten bezprzykładny wyczyn na zawsze zostanie w pamięci wdzięcznych potomków. Ważne, aby zachować prawdę o wydarzeniach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej dla przyszłych pokoleń i dawać odpór próbom przepisywania historii.

Wierząc, że heroiczna przeszłość naszych narodów, ich dążenie do ochrony i pomnażania wspólnego, kulturowego i duchowego dziedzictwa, będzie przyczyniać się do dalszego wzmocnienia  stosunku strategicznego partnerstwa między Rosją i Ukrainą.

Abchazja i Osetia Południowa

Dmitrij Miedwiediew pozostał konsekwentny wobec dotychczasowej polityki MSZ Rosji i złożył także życzenia dwóm separatystycznym republikom, których niepodległość uznał po wojnie z Gruzją w 2008 r i do czego zdołał przekonać dotąd 3 inne państwa.

Gruzja

“W te wiosenne dni, narody Rosji i Gruzji na nowo wspominają naszą bogatą wspólną historię, oddając cześć bohaterom-wyzwolicielom, którzy ramię w ramie walczyli z hitlerowskim najeźdźcą, bronili wolności i niepodległości ojczyzny. […] Nasz wspólny dług – bronić świętej pamięci o bohaterskim wyczynie zwycięzców, zaszczepiać młodym pokoleniom uczucia patriotyzmu i dumy za wspólne zwycięstwo. Rosja zawsze była i pozostaje wierna wielowiekowym tradycjom dobrego sąsiedztwa i przyjaźni z narodem gruzińskim. Chcemy widzieć Gruzję, jako kwitnący i wolny kraj, żyjącym w zgodzie ze swoimi sąsiadami.

[Zdjęcie na feacherd zostały pobrane ze strony Prezydenta FR i użyte na zasadach Creative Commons]

Źródł: Strona Prezydenta FR

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY