Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Paweł Charkiewicz

Armenia: 09.05.2011 Opublikowano wyniki badań-Ormianie to euroentuzjaści

 

Niemal 3/4 obywateli Armenii uważa Unię Europejską za istotnego partnera, a wizerunek UE odbiera jako pozytywny. Wzrosła także liczba Ormian wiążących działalność UE z promocją pozytywnego zarządzania strukturami państwowymi oraz wspomaganiem pokoju i stabilności w ich kraju.

 

Flagi UE i Armenii

Flagi UE i Armenii

09.05.200 opublikowano najnowszy raport dotyczący nastawienia Ormian do UE. Jest on rezultatem  serii badań ankietowych przeprowadzonych w odstępach sześciu miesięcy od grudnia 2009 do listopada 2010 roku.
Publikowane wyniki są częścią badania opinii publicznej i badań naukowych przeprowadzonych przez ośrodki sondażowe (OPPOL), finansowane w ramach 2007-2010 EPS.
Trzy cykle badania opinii publicznej składają się łącznie z 400 wywiadów przeprowadzonych wśród przedstawicieli ormiańskiego społeczeństwa. Dają one szansę świeżego spojrzenia na możliwości tworzenia nowych form przekazu wpływających na świadomość, zrozumienie i postrzeganie UE  oraz roli, jaką odgrywa ona w krajach Partnerstwa Wschodniego.
Konkluzja z przeprowadzonych badań pozwala również zidentyfikować zmieniające się czynniki istotne dla postrzegania UE w regionie.
Wśród wyników opracowania najnowszych ankiet stwierdzono,  że coraz więcej Ormian identyfikuje walkę z korupcją jako kluczowe wyzwanie dla kraju. Ta postawa w deklaracjach wyprzedza nawet priorytet zapewnienia zdrowego rozwoju gospodarczego w państwie. Wyniki badań sugerują również, że Ormianie coraz mniejszą obawę żywią wobec potencjalnych zagrożeń wynikających z nieustabilizowanej polityki bezpieczeństwa kraju.
Dla porównania zamieszczamy poprzedni raport.
źródło: ENPI
Facebook Comments

Rodowity Podlasiak z dziada, Poleszuk z pradziada. Z wykształcenia politolog(AP) i europeista(UW). Obecnie kończy edukacje w Studium Europy Wschodniej UW. Samozwańczy spec od Ukrainy i mniejszości narodowych w Polsce. Notoryczny eksplorator Krymu. Miłośnik Azji Centralnej. Ostatnio amator Kaukazu. Zna języki polski, angielski, rosyjski i ukraiński. Redaktor e-mail p.charkiewicz {at} eastbook.eu tel. +48-510-666-006

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY