Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Anna Woźniak

[Wolontariat] Europejski – Mołdowa. Zgłoszenia do 20.07.2011

Myślałeś kiedyś o pracy wolontariackiej skierowanej na społeczność lokalną? Ten projekt jest dla Ciebie! Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Bona Fides” z Katowic poszukuje 2 osób zainteresowanych wyjazdem na 9 miesięcy do partnerskiej organizacji goszczącej działającej w Mołdowie.

Tutaj znajdziecie nasze aktualne ogłoszenia o wolnych miejscach na projektach Wolontariatu Europejskiego (EVS)

WOLONTARIAT EUROPEJSKI W MOŁDOWIE

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy “Bona Fides” z Katowic wraz z partnerem z Mołdowie – organizacją ADVIT Moldova – poszukują dwóch osób zainteresowanych wyjazdem na zatwierdzony projekt Wolontariatu Europejskiego pn. ”Hand to Hand”.
Projekt będzie realizowany w mieście Kiszyniów w Mołdowie. Długość projektu: 9 miesięcy. Działania rozpoczynją się 01 września 2011 r.

Zadania w projekcie:
Praca w ośrodku dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym – „Casa Aschiuta”.

1. Pomoc w organizowaniu programu zajęć ośrodka: spotkań, szkoleń, imprez związanych z następującymi świętami, czasu wolnego.
2. Realizacja własnych pomysłów i projektów.
3. Pomoc w organizowaniu pracy organizacji goszczącej i promocja projektu EVS.
4. Wymina międzukulturalna (nauka języka, kultury, historii, religii).

Profil wolontariusza:
Wolontariuszka/wolontariusz posiadający obywatelstwo polskie, w wieku 18 – 30 lat, musi być bardzo zmotywowany do pracy z dziećmi i młodzieżą, odpowiedzialny, pomysłowy, chętny do współpracy, komunikatywny i posiadający zdolność do porozumiewania się w języku angielskim (przynajmniej w stopniu podstawowym). Chętnie widziane osoby chcące uczyć się/znające język rosyjski.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym w języku anglielskim/niemieckim na adres: [email protected] do dnia: 20 lipca 2011 r. do godziny 16:00. W treści wiadomości proszę o podanie nazwy projektu i kraju. Aplikacje przysłane po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.

Z wybranymi osobami skontaktuje się organizacja goszcząca (rozmowa przez komunikator SKYPE + prośba o wypełnienie formularza).

Wszystkie koszty uczestnictwa, tj: koszty wizy, przejazdu w obie strony, ubezpieczenia, wyżywienia, zakwaterowania oraz kieszonkowego dla wolontariusza pokrywane są z funduszy Komisji Europejskiej.
Wolontariusz ma obowiązek odbycia szkolenia przedwyjazdowego w siedzibie organizacji wysyłającej (Warszawska 19, Katowice).
Wolontariusz pokrywa 10% kosztów podróży.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA: WWW.BONAFIDES.PL W ZAKŁADCE „WOLONTARIAT EUROPEJSKI”

Facebook Comments

Kobieta. Foto dokumentalistka. Absolwentka warszawskiej etnologii. Aktualnie studiuje fotografie prasową na UW. Zajmuje się tożsamością, stosunkami i dialogiem międzykulturowym. Z chęcią podejmuje trudny temat wykluczenia społecznego i dewiacji. Na co dzień walczy o równouprawnienie i tolerancję.

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY