Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

UE: 11.07.2011 Ogłoszono „Plan działania UE na rzecz transportu w regionach sąsiadujących”

„Jeśli chcemy dziś tworzyć prawdziwe relacje z naszymi sąsiadami, musimy zapewnić infrastrukturę, która ma zasadnicze znaczenie dla przepływu towarów i osób przez granice, oraz zlikwidować biurokrację i »wąskie gardła«.” – powiedział Siim Kallas – Komisarz ds. Transportu podczas ogłoszenia planu.

Autostrada w Polsce, autor: Jakub Hałun, źródło: pl.wikipedia.org

7 lipca Komisja Europejska ogłosiła „Nowy plan działania UE na rzecz transportu w regionach sąsiadujących” (ang. – EU Neighbourhood Transport Plan) – czyli także w regionie Partnerstwa Wschodniego. Plan obejmuje 20 krótko- i długoterminowych działań służących usprawnieniu połączeń transportowych. Ma to służyć większej integracji rynku unijnego z rynkami sąsiednimi.

Wśród głównych punktów Planu wymieniono: rozszerzenie zakresu unijnego wewnętrznego rynku lotniczego i jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej o sąsiednie regiony; połączenie transeuropejskiej sieci transportowej z infrastrukturą sąsiadów UE w ramach priorytetowych projektów w dziedzinie transportu; lepsze wykorzystanie potencjału towarowych przewozów kolejowych poprzez otwarcie rynków oraz usunięcie barier technicznych takich jak różnice w szerokości torów; zapewnienie sprawniejszego transportu morskiego z krajami sąsiednimi, wraz z włączeniem ich w perspektywie długoterminowej do „błękitnego pasa” swobodnej żeglugi w całej Europie i wokół niej; wspieranie krajów sąsiednich w poprawie bezpieczeństwa na drogach.

Siim Kallas - Wiceprzewodniczący KE i Komisarz ds. Transportu, autor:Avjoska, źródło: pl.wikipedia.org

Plan został ogłoszony wspólnie przez dwóch Komisarzy UE: Siima Kallasa – Komisarza Transportu będącego równocześnie Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i Stefana Fule – Komisarza ds. Rozszerzenia i Polityki Sąsiedztwa.

W ramach organizowanej przez polską prezydencję w dniach 24-25 października 2011 r. w Krakowie konferencji ministerialnej podejmie swą działalność nowy panel partnerstwa wschodniego ds. transportu, który będzie monitorował realizację działań na wschodzie.

Cały Plan w języku angielskim tutaj.

Źródła: ENPI-NEWS, Komisja Europejska[1], [2], [3], [4].

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY