Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Tomasz Horbowski

Mołdawia:14.07.2011 Pomoc finansowa na 2011 od UE

Komisja Europejska przyjęła dziś Roczny Program Działania dla Mołdawii na 2011 rok o wartości blisko 80 mln EUR. Jest to największa kwota, spośród wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego. Pieniądze będą wykorzystane przede wszystkim na reformę wymiaru sprawiedliwości oraz rozwój bezpieczeństwa energetycznego Mołdawii.

Komisarz S. Fule; źródło: ec.europa.eu

Komisarz S. Fule; źródło: ec.europa.eu

Komisja Europejska przyjęła Roczny Program Działania dla Mołdawii na 2011 rok (Annual Action Programme 2011). Zgodnie z przyjętym dokumentem, Mołdawia otrzyma w tym roku w sumie 78,6 mln EUR. Pomoc finansowa przeznaczona zostanie przede wszystkim na rozwój sektora energetycznego i reformę wymiaru sprawiedliwości. „Dzisiejsza decyzja potwierdza nasze pełne zaangażowanie w dalsze wspierania Mołdawii na jej drodze wdrażania reform i zbliżania się do Unii Europejskiej” – mówił na konferencji prasowej komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Stefan Fule. Środki przekazane przez Komisję zostaną przeznaczone m.in. na rozwój badań naukowych nad wykorzystaniem energii odnawialnej oraz poprawę efektywności wymiaru sprawiedliwości, m.in. poprzez doradztwo i ekspertyzy w sprawie utworzenia Organu Koordynującego Wymiar Sprawiedliwości (Justice Sector Coordination Body).

Plan Działania przygotowany przez Komisję Europejską, poza sektorem energetycznym i wymiarem sprawiedliwości, obejmuje jeszcze dwa kluczowe obszary: rozwiązanie konfliktu w Naddniestrzu oraz przygotowanie Mołdawii do nowych ram współpracy z UE (Umowa Stowarzyszeniowa, Pogłębiona Strefa Wolnego Handlu, ruch bezwizowy). Receptą na rozwiązanie konfliktu z separatystyczną republiką ma być m.in. pomoc ekonomiczna i socjalna dla lokalnych społeczności żyjących po obu brzegach Dniestru oraz wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego Naddniestrza.

Środki finansowe przekazane zostaną w ramach Instrumentu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (ENPI). Mołdawia w 2011 roku otrzyma największą pomoc finansową w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, spośród wszystkich krajów PW. Dla przykładu, na pomoc dla Gruzji przewidziano 50,73 mln EUR, dla Ukrainy 30 mln EUR, a dla Armenii nieco ponad 19 mln EUR. W sumie na lata 2011-2013 pomoc finansowa dla Mołdawii w ramach ENPI oraz PW ma wynieść 273,14 mln EUR. Co czyni Mołdawię największym beneficjentem unijnej pomocy finansowej per capita, spośród wszystkich krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa.

Źródła: Komisja Europejska

Facebook Comments

Tomasz Horbowski, rocznik 1985. Absolwent Studium Europy Wschodniej na specjalizacji Europa Wschodnia/Azja Centralna i Papieskiego Wydziału Teologicznego "Bobolanum". Spędził rok w Kazachstanie na stypendium naukowym w Ałmaty. Pracuje w Centrum Informacyjnym dla Władz Lokalnych w Mołdawii. Idealista z urodzenia, przekonania i wyboru.

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY