Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

Azerbejdżan: 10.08.2011 SOCAR ponagla w sprawie Południowego Korytarza Transportowego

SOCAR, azerbejdżański koncert naftowy, wystosował „prośbę o propozycję” oraz „prośbę o informację” w sprawie europejskich gazociągów, które w przyszłości mają transportować gaz do Unii Europejskiej z pominięciem terytorium Rosji.

Złoże Shah Deniz, autor: Uwe Dedering, źródło:wikipedia.org

Wystosowane pisma zawierają prośbę o informację w celu ocenienia wartości projektu oraz decyzji co do przyszłej drogi eksportu gazu. SOCAR wyznaczył datę na dostarczenie odpowiednich dokumentów przez konsorcja odpowiedzialne za poszczególne projekty do 1 października 2011 roku.

Azerbejdżański koncern energetyczny jest partnerem w negocjacjach na temat drugiego etapu eksploatacji złoża Shach Deniz. Złoże ma być podstawowym źródłem zasilającym Południowy Korytarz Gazowy biegnący z regionu Basenu Morza Kaspijskiego do Unii Europejskiej. W ramach Korytarzu planuje się budowę gazociągów, które będą dostarczały gaz ziemny do odbiorców europejskich z pominięciem rosyjskiego systemu przesyłowego. W jego skład mogą wchodzić różne projekty gazociągów w tym: IGI Poseidon, Gazociąg Transadriatycki, oraz Nabucco. Południowy Korytarz Gazowy jest jednym z priorytetów europejskiej polityki energetycznej.

Działania podjęte przez koncern prawdopodobnie nie będą miały decydującego znaczenia w procesie wyboru ostatecznego kształtu Południowego Korytarza Gazowego. SOCAR, mimo iż uczestniczy w negocjacjach o Shah Deniz nie posiada większości udziałów w złożu. Operatorem złoża pozostaje BP (25.5%). Udziały: Statoil (25.5%), SOCAR (10%), Łukoil (10%), NICO (10%), Total (10%), TPAO (9%).

Źródła: today.az, casfactor.com

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY