Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Paweł Charkiewicz

Armenia: Oficjalnie ruszyło Partnerstwo na rzecz Mobilności

27 października powołano do życia nową inicjatywę w stosunkach unijno-armeńskich – Partnerstwo na rzecz Mobilności. Celem programu jest wspieranie procesu znoszenia unijnego reżimu wizowego dla najmniejszej republiki Południowego Kaukazu.

Podpisanie umowy Mobility Partnership, źródło: MFA.am

Podpisanie umowy Mobility Partnership, źródło: MFA.am

27 października 2011 w Brukseli, Cecilia Malmström – komisarz do spraw wewnętrznych UE, Jerzy Miller – polski minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (jako przedstawiciel Polski, która sprawuje obecnie Prezydencję) i Edward Nalbandian  – minister spraw zagranicznych Armenii oficjalnie uruchomili nową inicjatywę – Partnerstwo na rzecz Mobilności. Przystąpiło do niej dziesięć państw członkowskich UE – Belgia, Bułgaria, Czechy, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Rumunia i Szwecja. Przedstawiciele wszystkich tych krajów podpisali wspólną deklarację w sprawie realizacji szeregu inicjatyw w dziedzinie migracji. Dzięki temu będą umacniać relacje między Armenią a UE poprzez promowanie mobilności i współpracy w zakresie migracji.

Uruchomienie tego programu z Armenią jest bardzo ważnym krokiem w kierunku zbliżania obywateli Armenii do standardów europejskich. Partnerstwo na rzecz Mobilności, wraz z innymi instrumentami, takimi jak przyszłe ułatwienia wizowe i umowa o readmisji, będą kluczem do zwiększenia mobilności obywateli Europy i Armenii w dobrze zarządzanym i bezpiecznym środowisku europejskim – powiedziała komisarz ds. wewnętrznych Cecilia Malmström.

Partnerstwo na rzecz Mobilności jest wyraźnym sygnałem o gotowości Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego w kierunku ściślejszej integracji. Promowanie mobilności i  kontaktów ma podstawowe znaczenie dla wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego oraz wzajemnego zrozumienia między narodami – w Armenii i w Unii Europejskiejzadeklarował Stefan Füle, komisarz ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa.

Od lewej Edward Nalbandian, Cecilia Malmstrom, Jerzy Miller, źródło: Komisja Europejska

Od lewej Edward Nalbandian, Cecilia Malmstrom, Jerzy Miller, źródło: Komisja Europejska

Partnerstwo na rzecz Mobilności Unii i Armenii przyczynić ma się do zintensyfikowania dialogu i współpracy w kluczowych obszarach. Wspólnie podejmowane mają być działania w zakresie podnoszenia efektywności w zarządzaniu migracją w Armenii, a także podnoszenia jakości w przepływie informacji dotyczących integracji, ochrony imigrantów i repatriantów. Partnerstwo ma również wspierać Armenię w wysiłkach na rzecz poprawy warunków przyznawania azylu i ochrony uchodźców, a także w zapobieganiu i ograniczaniu nielegalnej migracji i handlu ludźmi.

Inicjatywa Partnerstwo na rzecz Mobilności pozostaje otwarta dla innych państw członkowskich, które chcą wziąć w niej udział. Armenia jest czwartym państwem objętym tym programem. Wcześniej zainicjowano tego typu działalność zainicjowano w 2008 r. z Mołdawią i Republiką Zielonego Przylądka, a w 2009 r. z Gruzją.

Źródła: MSZ Armenii, European Movement, Europa.eu, Komisja Europejska

Facebook Comments

Rodowity Podlasiak z dziada, Poleszuk z pradziada. Z wykształcenia politolog(AP) i europeista(UW). Obecnie kończy edukacje w Studium Europy Wschodniej UW. Samozwańczy spec od Ukrainy i mniejszości narodowych w Polsce. Notoryczny eksplorator Krymu. Miłośnik Azji Centralnej. Ostatnio amator Kaukazu. Zna języki polski, angielski, rosyjski i ukraiński. Redaktor e-mail p.charkiewicz {at} eastbook.eu tel. +48-510-666-006

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY