Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Łukasz Grajewski

[Konferencja] XV Polsko – Białoruskie Forum Gospodarcze ”Dobrosąsiedztwo” 2011, 6-8.12.2011, Biała Podlaska

XV Polsko – Białoruskie Forum Gospodarcze ”Dobrosąsiedztwo” 2011

„Współpraca gospodarcza kluczem do dobrobytu społeczeństw”


Organizatorami Forum Gospodarczego są Polsko Białoruska Izba Handlowo – Przemysłowa, Białoruska Izba Handlowo – Przemysłowa, Bialskopodlaska Izba Gospodarcza i Marszałek Województwa Lubelskiego pod honorowym patronatem Ministrów Gospodarki oraz Ministrów Rolnictwa Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białorusi.

Program:

I dzień: 6 grudnia 2011 r. wtorek

1. Przyjazd i zakwaterowanie uczestników

2. Dla zainteresowanych – udział w giełdzie kontaktów, zwiedzanie wystawy i stoisk informacyjnych, według odrębnego programu.

II dzień: 7 grudnia 2011 r. środa

10.00 – 10.20 Otwarcie forum: Józef Łochowski – Prezes Polsko Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej i Michaił M. Miatlikow – Prezes Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej.

10.20 – 10.30 Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego: Lubelszczyzna otwarta na inwestycje zagraniczne i międzynarodową kooperację produkcyjno – handlową.

10.30 – 10.40 Sumar Konstantin Anrejewicz – Przewodniczący Obwodowego Komitetu Wykonawczego Brześć: Obwód Brzeski – gościnne wrota do Unii Celnej Białoruś – Rosja – Kazachstan.

10.40 – 10.50 Jan Borkowski – Sekretarz Stanu w MSZ RP: Umowa o małym ruchu granicznym; postanowienia i praktyka

10.50 – 11.00 Wiceminister Spraw Zagranicznych RB: Co sprzyja a co ogranicza mały ruch graniczny w praktyce?

11.00 – 11.10 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP Rafał Baniak: Kierunki i instrumenty wsparcia polsko – białoruskiej współpracy gospodarczej.

11.10 – 11.20 Wiceminister Gospodarki RB Andrej Tur: Zmiany w zasadach i warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na Białorusi i ich wpływ na współpracę białorusko – polską.

11.20 – 11.30 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP – Jarosław Wojtowicz: Możliwości i bariery w rozwoju polsko – białoruskiej współpracy w sektorze rolno – spożywczym.

11.30 – 11.40 Wiceminister Rolnictwa i Wyżywienia RB: Jak zwiększyć udział sektora rolno spożywczego we wzajemnych polskich i białoruskich inwestycjach, kooperacji produkcyjnej i obrotach towarowych.

11.40 – 12.00 Konferencja prasowa

11.40 – 12.10 Przerwa kawowa

12.10 – 12.20 Przejście na seminaria specjalistyczne:

12.20 – 14.20:

Seminarium I. Współpraca regionalna w zakresie przepływu osób, inwestycji, kooperacji oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Prezentacje i dyskusja w grupach seminaryjnych:

Moderatorzy: Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego i Konstantin A. Sumar, Przewodniczący Obwodowego Komitetu Wykonawczego Brześć;

Paneliści:

– Jan Borkowski – Sekretarz Stanu w MSZ RP: Partnerstwo Wschodnie i jego praktyczne znaczenie dla współpracy transgranicznej.
– Wiceminister Spraw Zagranicznych RB: Efekty Programu Partnerstwa Wschodniego i Programu Współpracy Transgranicznej na lata 2007 – 2013 w ocenie Republiki Białorusi.
– Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor Departamentu w MPiPS RP: Staże zawodowe młodzieży z Białorusi w Polsce – doświadczenia i możliwości.
– Andrej Tur, Wiceminister Gospodarki Republiki Białorusi: Państwowy program wsparcia dla przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych na Białorusi w warunkach nowych przepisów i zasad Unii Celnej Białoruś – Kazachstan – Rosja.
– Bożena Lublińska – Kasprzyk – Prezes Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: System i instrumenty wsparcia dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce.
– Georgij I. Kuzniecow – Prezes Państwowego Komitetu Własności Republiki Białorusi: Prywatyzacja i inwestycje zagraniczne w gospodarce Białorusi.
– Sławomir Majman – Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych: Możliwości i warunki dla białoruskich inwestycji w Polsce.

Seminarium II Partnerska współpraca w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej:

Moderatorzy: Ryszard Smolarek – Wiceprezes Izby, Prezes ZM „Łmeat-Łuków” Łuków Władzimir Skakun – Senator, Przewodniczący Białoruskiej Rady Rolników, Prezes Kombinatu Ostromiecziewo

Paneliści:

– Jarosław Wojtowicz – Podsekretarz Stanu w MRiRW: Czy polsko – białoruska współpraca w sektorze rolno – żywnościowym wyczerpuje możliwości?
– Wiceminister Rolnictwa i Wyżywienia RB: Program modernizacji białoruskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
– Władysław Łukasik – Prezes Agencji Rynku Rolnego RP: Problemy wynikające z regulowania dostępu do rynku rolno – żywnościowego oraz wnioski dla polsko – białoruskiej współpracy.
– Prezes Biełagropiszczeprom: Potrzeby i możliwości białorusko – polskiej kooperacji na rynku rolno – żywnościowym.
– Tomasz Kołodziej – Prezes Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa RP: Polskie doświadczenia w modernizacji sektora rolno – spożywczego.
– Przedstawiciel RB – Urząd odpowiedzialny za modernizację białoruskiego rolnictwa: Praktyczne metody wspierania modernizacji białoruskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
– Ryszard Nowak – Prezes Rolno Spożywczego Rynku Hurtowego „Elizówka”: Praktyczne kierunki rozwoju handlu i kooperacji produkcyjnej w sektorze rolno spożywczym dla polskich i białoruskich przedsiębiorców.
– G. A. Kustinskaja – Dyrektor Zakładu Produkcji Olejów Roślinnych w Bobrujsku: Oferta w zakresie handlu i kooperacji z polskimi firmami sektora olejarskiego.

Seminarium III: Kredytowanie polsko – białoruskiej współpracy gospodarczej i ubezpieczenie ryzyk:

Moderatorzy: Kazimierz Zdunowski i przedstawiciel BIHP.

Paneliści:

Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP: Polityka wspierania eksportu w ramach UE.

– Członek Zarządu Narodowego Banku Białorusi: Nowe zasady obrotu walutą, kredyt prezydencki i inne instrumenty wsparcia modernizacji białoruskiej gospodarki.
– Dariusz Daniluk – Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w RP: Kredyt dla importera; istota, praktyczne doświadczenia i wnioski:
– Prezes EXIMGARANT: System ubezpieczeń ryzyka gospodarczego na Białorusi.Zygmunt Kostkiewicz – Prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych: Wsparcie polskiego eksportu do Białorusi poprzez system ubezpieczeń kredytów eksportowych.
– Bogdan Frąckiewicz Wiceprezes TU Europa S.A. – Polskie prywatne ubezpieczenia gospodarcze na Białorusi – stan i perspektywy rozwoju.
– Tatiana Miedwiediewa – Prezes Sombiełbank: Oferta prywatnego banku na Białorusi w finansowaniu nowych i modernizacyjnych inwestycji w białoruskiej gospodarce.

14.20– 15.20 Degustacja wyrobów regionalnych i lokalnych, lancz i powrót na salę plenarną

15.20– 17.20 Wznowienie obrad, w tym:
– Wypowiedzi i dyskusja.
– Wnioski z dyskusji na seminariach branżowych dla Wspólnej Polsko – Białoruskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej

17.20 – 17.50 Wystąpienia Ambasadorów:
Jego Ekscelencja Viktar Gaisenak
Jego Ekscelencja Leszek Szerepka

17.50– 18.00 Podsumowanie i zakończenie obrad „Dobrosąsiedztwa 2011’ M. Miatlikow – Prezes BIHP i Józef Łochowski – Prezes PBIHP

18.30 – Uroczysta kolacja

III dzień: 8 grudnia 2011 r. czwartek:

Dla zainteresowanych, na podstawie wcześniejszych zgłoszeń:

1. Giełda kontaktów – zgłoszenia co do branży i konkretnego partnera,

2. Indywidualne programy i misje gospodarcze, w tym:
– wyjazd i zwiedzanie zakładu mleczarskiego,
– wyjazd i zwiedzanie zakładu mięsnego,
– wyjazd i zwiedzanie lokalnej biogazowi,
– wyjazd i zwiedzanie Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego „Elizówka”,
– wyjazd i zwiedzanie zakładu produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu rolno – spożywczego,
– wyjazd i zwiedzanie zakładu produkcji urządzeń dla bioenergetyki,
– inne, według indywidualnych zapotrzebowań i uzgodnień.

Źródło: Polsko-Białoruska Izba Handlowa

Facebook Comments
Łukasz Grajewski

Socjolog, absolwent Studium Europy Wschodniej UW. Pracował w administracji publicznej, aktywny w trzecim sektorze (Fundacja Wspólna Europa, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Inicjatywa Wolna Białoruś). Autor licznych publikacji o Europie Wschodniej w polskich mediach.

Kontakt: [email protected]

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY