Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

UE: Plan 12 premierów i Partnerstwo Wschodnie

Punkt piąty Planu na rzecz rozwoju gospodarczego w Europie 12 premierów państw Unii Europejskiej: Powinniśmy w tym roku zawrzeć umowy o wolnym handlu z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Kraje, których premierzy podpisali się pod Planem na rzecz wzrostu gospodarczego w Europie, na podstawie Europe blank map, źródło: da.wikipedia.org

Kraje, których premierzy podpisali się pod Planem na rzecz wzrostu gospodarczego w Europie, na podstawie Europe blank map, źródło: da.wikipedia.org

12 premierów państw członkowskich UE ogłosiło wspólny Plan na rzecz rozwoju gospodarczego w Europie. Plan ma formę listu adresowanego do Przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana van Rompuya i Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso. W przedłożonym  tekście, europejscy przywódcy dali wyraz wspólnych propozycji na wyjście Unii Europejskiej z kryzysu. W siedmiu punktach ujęli środki zaradcze niezbędne ich zdaniem do jego zażegnania.

Za najważniejsze wskazali egzekwowanie wspólnych ustaleń, głównie wobec rynku usług, stanowiących cztery piąte europejskiej gospodarki. Po drugie, ujednolicenie rynku cyfrowego z uwzględnieniem kwestii praw autorskich i e-handlu. Po trzecie, stworzenie wspólnego rynku energii. Po czwarte, stworzenie dogodnych warunków dla innowacyjności.

Piąty punkt planu mówi o zdecydowanych działaniach na rzecz otwarciu globalnych rynków. Jego autorzy uważają, że EU powinna zawrzeć umowy wolnych handlu z Indiami, Kanadą, krajami Partnerstwa Wschodniego oraz partnerami z ASEAN, pogłębiając jednocześnie już istniejącą współpracę z USA, Chinami, Rosją.

Szósty punkt to zniesienie obciążeń dla przedsiębiorców, a siódmy to konkretne propozycje przebudowy rynku pracy oraz uzdrowienie systemu bankowego.

Plan można nazwać wspólną koalicję programową premierów Czech, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Polski, Słowacji, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch przed szczytem Rady Europejskiej, który odbędzie w dniach 1-2 marca.

Przeczytaj cały Plan na rzecz rozwoju gospodarczego w Europie.

Źródło: msz.gov.pl, pap.pl, telegraph.co.uk.

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY