Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

AEGEE Partnerstwo Wschodnie

Wygląda na to, że wraz z końcem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku nastąpiła przerwa w realizacji programu Partnerstwa Wschodniego. Koordynatorka Daryna Skryl przedstawia projekt AEGEE Partnerstwo Wschodnie.

Projekt służy wyrównywaniu szans młodzieży z krajów Partnerstwa Wschodniego względem ich kolegów z UE, źródło: AEGEE

W odniesieniu do polityki sąsiedztwa Unii program duńskiej prezydencji, przypadający na pierwsze 6 miesięcy 2012 roku, zakłada „prace mające na celu zwiększenie elastyczności, merytoryczności i spójności działań UE wobec krajów sąsiadujących z nią na południu i na wschodzie”. Pomimo że stwarzanie jednakowych możliwości dla młodzieży z krajów Unii i krajów PW nie będzie priorytetem tej prezydencji, to temat Partnerstwa Wschodniego jest wciąż aktualny dla społeczeństwa obywatelskiego zarówno w Unii, jak i poza nią.

11 stycznia 2012 roku młodzieżowa organizacja pozarządowa AEGEE Europe (Europejskie Forum Studentów) zatwierdziła projekt AEGEE Partnerstwo Wschodnie. Projekt ten, którego cele są zbieżne z celami Unii Europejskiej, realizowany ma być w ramach IV Platformy Partnerstwa Wschodniego ds. kontaktów międzyludzkich. Ma zapewnić równe szanse młodzieży z krajów Partnerstwa Wschodniego i krajów Unii, jak również pogłębić wiedzę młodych ludzi na temat kultury, historii i polityki innych krajów poprzez sieć AEGEE. Obecnie 25 osób z 16 różnych krajów pracuje nad realizacją tych założeń. Projekt obejmuje następujące obszary działalności:

–          mobilność młodzieży a edukacja,
–          rozwiązywanie konfliktów,
–          aktywne obywatelstwo.

Projekt jest skierowany do młodych ludzi z całej Europy oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji europejskiej, Krajowych Rad Młodzieży i międzynarodowych platform poświęconych podobnym zagadnieniom, uczelni krajów Partnerstwa i Unii oraz decydentów z tychże krajów, np. Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego, Okno Partnerstwa Wschodniego „Młodzież w działaniu” itp.

Warszataty Eastern Partnership Project, źródło: AEGEE

W celu osiągnięcia założeń projektu AEGEE Partnerstwo Wschodnie planowane są następujące działania:

1. Eastern Partnership Action Days (Dni Działania Partnerstwa Wschodniego) zapoznają młodzież europejską z realiami krajów Partnerstwa, obecnymi tam problemami oraz przyczynami tychże. Action Days mają również służyć ukazaniu możliwych sposobów poprawy sytuacji w krajach PW, jak również prezentacji projektu AEGEE Europe w kontekście programu Partnerstwa Wschodniego. Action Days, które zdążyły do tej pory odbyć się w Budapeszcie, Passau i Tbilisi, zgromadziły około 350 młodych osób z całej Europy. Następne już niebawem w Poznaniu.

2. Konferencje dotyczące edukacji nieformalnej skupione są na organizacji lokalnych i ogólnoeuropejskich przedsięwzięć dotyczących systemu szkolnictwa wyższego w danym kraju oraz na promocji edukacji nieformalnej.

3. Podręcznik Mobilności Młodzieży to planowane narzędzie zawierające wszystkie potrzebne informacje na temat mobilności młodych osób (dostępne programy edukacyjne, zalety edukacji nieformalnej i zalecenia na przyszłość).

4. Nieformalne seminaria na uczelniach mają na celu nawiązanie współpracy z samorządami studenckimi, aby promować edukację nieformalną, poprawić jakość młodzieżowych przedsięwzięć, pogłębić znajomości niezbędnych narzędzi i mobilizować studentów.

5. Żywa Biblioteka ma pogłębić wiedzę studentów na temat krajów PW, ukazywać podobieństwa pomiędzy obywatelami krajów PW i Unii, oraz przedstawiać problemy, z którymi ci pierwsi muszą się mierzyć, a także zachęcać ich do dalszej aktywności.

Dla członków projektu istotne jest przekazywanie młodym ludziom informacji na temat stojących przed nimi możliwościami, jak również pomaganie w przyswajaniu wartości europejskich, pogłębianie wiedzy na temat historii krajów oraz promowanie tolerancji w regionach skonfliktowanych. Rezultatem tych działań ma być silniejsza współpraca pomiędzy młodzieżą krajów PW i krajów członkowskich Unii.

Głównym powodem, dla którego pracuję nad tym projektem, jest jego tematyka. Jako Ukrainka uważam go za inicjatywę ważną dla mojego kraju oraz młodych ludzi nie tylko z krajów Partnerstwa Wschodniego, ale również krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zmniejszanie nierówności społecznych w edukacji i ułatwianie mobilności, omawianie problemów związanych z wydawaniem wiz oraz rozwiązywanie międzynarodowych konfliktów – to wszystko zestawione razem sprawia wrażenie zadania niezwykle trudnego. Wierzę jednak, że małymi krokami można dojść do wartościowych rzeczy. Warunkiem funkcjonowania demokracji jest sprawne społeczeństwo obywatelskie, dlatego głównym zamysłem projektu jest stymulowanie świadomego społeczeństwa w krajach PW, które stanie się motorem korzystnych zmian. Zaangażowanie w AEGEE Partnerstwo Wschodnie ma również wyjątkowy wpływ na mój rozwój osobisty. Poznaję wielu ludzi z pomysłami, autorytety, działaczy, polityków i decydentów. Praca ta rozwija mnie w wymiarze zawodowym i osobistym.

Najbliższe spotkanie z Eastern Partnership Project będzie możliwie już 21 i 22 kwietnia w Poznaniu podczas festiwalu „Wybieram Wschód”. Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne pod adresem na stronie AEGEE lub na Facebooku. W celu nawiązania współpracy lub udzielenia wsparcia finansowego należy pisać na adres mailowy [email protected]

Daryna Skryl – Ukrainka, mieszkanka Dniepropietrowska, studentka Państwowego Uniwersytetu Górniczego, Metropolitní Univerzita w Pradze i College of Europe. Członkini Dniepropietrowskiej sekcji AEGEE i PR manager Eastern Partnership Project.

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY