Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Łukasz Grajewski

Ogłoszono program stypendialny dla doktorantów z krajów Partnerstwa Wschodniego

Minister Barbara Kudrycka, w porozumieniu z ministrem spraw zagranicznych R. Sikorskim, podjęła inicjatywę ustanowienia nowego Programu stypendialnego dla obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE podejmujących w Polsce studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistyczno – społecznych.

Zgodnie z sugestią resortu spraw zagranicznych, preferowani powinni być zagraniczni doktoranci podejmujący studia na takich kierunkach jak: socjologia, dziennikarstwo, nauki polityczne i prawo, co nie wyklucza jednak możliwości aplikowania o stypendia przez kandydatów przyjętych na inne kierunki.

Celem wymienionego Programu jest wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego państw należących do Partnerstwa Wschodniego UE, poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i  kwalifikacji zawodowych obywateli tych krajów. Przedsięwzięcie, o którym mowa, znakomicie wpisuje się w działania i projekty realizowane przez kraje członkowskie Unii Europejskiej na rzecz sześciu państw Partnerstwa Wschodniego UE, natomiast zagraniczni absolwenci polskich uczelni staną się „ambasadorami RP” w kraju zamieszkania oraz przyczynią do budowania pozytywnego wizerunku naszego kraju za granicą.

Programie ma uczestniczyć docelowo ok. 120 obywateli niektórych państw powstałych po  rozpadzie b. ZSRR.

Wnioski o przyznanie stypendium MNiSW powinny być kierowane, za pośrednictwem szkoły wyższej przyjmującej cudzoziemca na studia doktoranckie, do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (ul. Ogrodowa 28/30, 00 – 896 Warszawa).

Źródłohttp://www.nauka.gov.pl

Facebook Comments
Łukasz Grajewski

Socjolog, absolwent Studium Europy Wschodniej UW. Pracował w administracji publicznej, aktywny w trzecim sektorze (Fundacja Wspólna Europa, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Inicjatywa Wolna Białoruś). Autor licznych publikacji o Europie Wschodniej w polskich mediach.

Kontakt: [email protected]

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY