Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Łukasz Grajewski

Powstał Indeks Liberalizacji Wizowej Partnerstwa Wschodniego

Indeks Liberalizacji Wizowej Krajów Partnerstwa Wschodniego został przygotowany przez Koalicję na Rzecz Europy Bez Wiz (Visa-free Europe Coalition). Przedstawia on ocenę aktualnych postępów poszczególnych państw Partnerstwa Wschodniego (PW)  na drodze do ruchu bezwizowego z Unią Europejską i jest dostępny na stronie: monitoring.visa-free-europe.eu.

Indeks Liberalizacji Wizowej Krajów Partnerstwa Wschodniego, źródło: visa-free-europe.eu

Indeks Liberalizacji Wizowej Krajów Partnerstwa Wschodniego, źródło: visa-free-europe.eu

Liberalizacja wizowa jest jednym z priorytetów Partnerstwa Wschodniego (do którego należą: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina). Indeks w interaktywny i przystępny sposób przedstawia ekspercką ocenę tego procesu. Umożliwia łatwe porównanie postępów poszczególnych krajów PW w każdym z wymaganych obszarów.

Metodologia Indeksu powstała w oparciu o wymagania stawiane przez Unię Europejską, państwom starającym się o ruch bezwizowy, które zawarte są w Planach Działań na rzecz Liberalizacji Wizowej (Visa Liberalisation Action Plan, VLAP), przygotowanych przez Komisję Europejską. W ramach Indeksu, każdy kraj jest oceniany w oparciu o szczegółowy kwestionariusz przygotowany i wypełniany przez doświadczonych ekspertów z każdego kraju PW. Eksperci korzystają z szeregu źródeł informacji, w tym m.in., oficjalnych danych instytucji krajowych, raportów organizacji międzynarodowych (ONZ, GRECO, itp.), wywiadów z przedstawicielami organizacji pozarządowych i urzędnikami odpowiedzialnymi za konkretne obszary polityki państwa. Obszary te podzielone są na cztery główne bloki: (1) bezpieczeństwo dokumentów, w tym biometria; (2) polityka migracyjna, w tym readmisja; (3) bezpieczeństwo i porządek publiczny; (4) stosunki międzynarodowe i prawa podstawowe. Zebrane dane są poddawane ocenie ekspertów z pozostałych krajów (tzw. peer-review).

„Indeks Liberalizacji Wizowej Krajów Partnerstwa Wschodniego to pomocne źródło informacji dla decydentów, ekspertów, dziennikarzy oraz każdego, kogo interesuje proces liberalizacji wizowej” – mówi koordynatorka projektu, Joanna Fomina z Fundacji im. Stefana Batorego. „Indeks dostarcza przejrzystych i wiarygodnych informacji, ponieważ wszystkie 6 krajów jest ocenianych według tej samej listy rzeczywistych wymagań i kryteriów. Bardzo zależało nam, by zaprezentować nasz projekt w przeddzień Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego, które odbędzie się jutro w Sztokholmie, ponieważ jednym z priorytetów Forum jest liberalizacja reżimu wizowego.” – dodaje.

monitoring.visa-free-europe.eu

Źródłomonitoring.visa-free-europe.eu

Facebook Comments
Łukasz Grajewski

Socjolog, absolwent Studium Europy Wschodniej UW. Pracował w administracji publicznej, aktywny w trzecim sektorze (Fundacja Wspólna Europa, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Inicjatywa Wolna Białoruś). Autor licznych publikacji o Europie Wschodniej w polskich mediach.

Kontakt: [email protected]

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY