Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Stepan Grigoryan

Partnerstwo Wschodnie i UE – poprzez współpracę do dobrobytu

Stepan Grigoryan, prezes zarządu Analitycznego Centrum Globalizacji oraz Współpracy Regionalnej w Armenii, specjalnie dla Eastbook.eu opowiedział o swoim stosunku do Forum Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego i jaki ta inicjatywa ma wpływ na sytuację w regionie.

Открытие Гражданского Форума в Стокгольме, источник:Eastern Partnership Civil Society Forum

Otwarcie Forum Społeczeństwa Obywatelskiego w 2011, źródło: Eastern Partnership Civil Society Forum

Należy zauważyć, że Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego (Forum PW/Eastern Partnership Civil Society Forum) to projekt, w ramach którego organizacje pozarządowe (NGO) krajów członkowskich PW (Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja) mogą nie tylko zaprezentować swoją działalność i poruszyć problemy istniejące w ich krajach, ale i omówić sposoby ich rozwiązania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz ekspertami z UE. Ważne jest, że na sesjach plenarnych PW omawiane są najbardziej aktualne zagadnienia, budzące zainteresowanie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, oraz podejmowane wspólne decyzje. Podczas Forum Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego w Sztokholmie zostały przyjęte rezolucje w sprawie ukraińskich, białoruskich oraz armeńskich kwestii poruszanych przez organizacje pozarządowe.

Пленароное заседание, источник: Eastern Partnership Civil Society Forum

Posiedzenie plenarne, źródło: Eastern Partnership Civil Society Forum

Forum PW przez cztery lata swojej działalności wypracowało mechanizm selekcji i wyboru uczestników. Jest to złożony system wyborczy pozwalający na partycypację wiodących organizacji pozarządowych z krajów PW. Decydującą rolę tu odgrywają Platformy Krajowe, gdzie formują się główne podejścia trzeciego sektora Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. W pracy Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego w Sztokholmie wzięło udział ponad dwieście wiodących organizacji pozarządowych z Unii Europejskiej i krajów objętych programem Partnerstwa Wschodniego.

Należy także zwrócić uwagę na znaczenie istniejących w ramach Forum grup, w których praca koncentruje się na wypracowaniu stanowiska dotyczącego konkretnego tematu: prawa człowieka, wybory, wolność prasy, walka z korupcją, bezpieczeństwo energetyczne, ochrona środowiska, kultura, edukacja, etc. W wyniku ich pracy zostały przeprowadzone wybory koordynatorów do organu zarządzającego Forum PW oraz opracowano rozwiązania przedstawione później na posiedzeniu plenarnym Forum PW.

Istotnie, Forum umożliwia organizacjom pozarządowym przedstawienie swojego stanowiska i zabranie głosu w dyskusji (w grupach i na sesjach plenarnych). Ponadto Platformom Krajowym krajów PW pozostawia przestrzeń na prezentację bardzo ważnych z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego problemów krajów partnerskich. Warto również dostrzec wysiłek grup tematycznych, którym udaje się wypracować spójne stanowisko dla organizacji pozarządowych reprezentujących Platformy Krajowe z sześciu krajów PW. Potwierdzeniem tych słów jest obserwacja obrad sesji plenarnej, podczas której trzecia grupa poruszyła kwestię bezpieczeństwa energii jądrowej.

To miło, że praca Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego jest oceniana pozytywnie przez Komisję Europejską. Występując w Sztokholmie, komisarz UE ds. rozszerzenia Stefan Füle zaznaczył ważną rolę uczestników Forum PW w rozwoju demokracji w regionie i wyraził gotowość dalszego wspierania inicjatyw pochodzących od uczestników Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego.

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY