Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

„Jedno okienko” mało istotne dla inwestorów zagranicznych?

Poziom biurokracji w Polsce od dawna jest tematem gorącej debaty w kraju. Pomimo rozbudowanych procedur wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych pozostaje na konkurencyjnym poziomie w stosunku do państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Biurokracja, źródło:Shutterstock

 

Często mówi się, że rozbudowane procedury biurokratyczne w Polsce są jednym z głównych powodów odstraszających inwestorów zagranicznych. Jak naprawdę wygląda sytuacja? W wypowiedzi udzielonej w ramach raportu opracowanego przez ConQuest Consulting dr Piotr Maszczyk, prodziekan Szkoły Głównej Handlowe stwierdza: – Często się mówi o takich elementach jak biurokracja, niesprawne państwo, obciążenia podatkowe. (…) Jeżeli kraj oferuje korzystne możliwości rozwoju to inwestorzy przyjdą i te przeszkody pokonają, jeśli to im się będzie opłacać. Nikt mnie nie przekona, że chińska administracja jest sprawniejsza niż polska, a jednak inwestorzy pchają się do Chin drzwiami i oknami, bo decydują o tym inne elementy. Ten czynnik oczywiście jest istotny, ale nie warto go przeceniać. Kiedyś dużo się mówiło w Polsce o „jednym okienku”, jakby to miało takie ogromne znaczenie.

Poziom biurokracji jest jednym z czynników branych pod uwagę podczas zakładania działalności gospodarczej. Długotrwałe procedury mogą narazić inwestorów na straty, a dynamicznie zmieniająca się sytuacja ekonomiczna może spowodować utratę pozycji rynkowej. Jednak w zdecydowanej większości przypadków, zwłaszcza przy znacznych przedsięwzięciach, dużo większą rolę odgrywa np. przewidywany długoterminowy zwrot z inwestycji, chłonny rynek wewnętrzny oraz bezpieczny klimat inwestycyjny.

Wykres 1. Korelacja liczby godzin potrzebnych do wypełnienia formalności podatkowych z udziałem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w PKB w poszczególnych krajach oraz wartość BIZ w EUR w 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Doing Business Project – The World Bank, 2013 oraz Euromonitor International.

 

Polska pomimo znacznych procedur związanych z wypełnianiem formalności podatkowych znajduje się na czwartym miejscu pod względem udziału procentowego bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w PKB wśród analizowanych państw. Co ciekawe, porównując wartości absolutne, napływ BIZ do Polski wyniósł 10,89 mld euro, podczas gdy do następnych w kolejności Czech 3,89 mld euro. Co kieruje inwestorami zagranicznymi, którzy decydują się na inwestycje w Polsce?

Odpowiedź na to pytanie będzie można znaleźć już niedługo w raporcie „Reach the Central and Eastern Europe” opracowywanym przez ConQuest Consulting. Zawierać on będzie szczegółową analizę atrakcyjności inwestycyjnej Polski oraz pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej należących do UE, a także Chorwacji, której przystąpienie planowane jest na lipiec 2013 roku. Dane zawarte w analizie pochodzą ze źródeł wtórnych, takich jak bazy danych oraz źródeł pierwotnych – wywiadów przeprowadzonych z ekspertami w zakresie inwestycji zagranicznych oraz wymiany handlowej między krajami Europy, a także przedstawicielami zagranicznych firm, które dokonały inwestycji w Polsce. Publikacja planowana jest na przełomie stycznia i lutego 2013 roku. Raport będzie można pobrać bezpłatnie ze strony ConQuest Consulting.

Eastbook.eu jest patronem medialnym raportu. „Reach the Central and Eastern Europe”. Części raportu będzie można przeczytać na Eastbook.eu.

Artykuł wraz ze zdjęciem nie podlega licencji Creative Commons.

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY