Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

Günter Verheugen: „Stagnacja Białorusi się przeciąga…”

Czy Unia Europejska planuje rozszerzenie w najbliższej przyszłości? Co powinny zrobić Białoruś, Ukraina i inne kraje w ramach zacieśniania współpracy z UE? Swoją opinią na ten temat podzielił się były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Günter Verheugen, który niedawno odwiedził Białoruś.

Günter Verheugen, źródło: newtonline

W zeszłym tygodniu w Mińsku odbyła się dyskusja pt. „Teraźniejszość i przyszłość Unii Europejskiej”, zorganizowana m.in. przez Klub Liberalny). Sala konferencyjna Centrum Edukacyjnego IBB im. J. Rau była pełna. Posłuchać byłego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i komisarza unijnego Günthera Verheugena przyszli studenci, nauczyciele akademiccy, liderzy społeczeństwa obywatelskiego i oraz biznesmeni.

Kwestie, które interesowały wszystkich, to dalszy rozwój Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego i odpowiedź na pytanie, czy warto spodziewać się w najbliższym czasie jej poszerzenia.

Były komisarz optymistycznie ocenia perspektywy rozwoju gospodarczego wspólnoty, powołując się na dynamiczny rozwój, który w ostatnie czasy demonstruje Unia, niemniej jednak na pytanie o rozszerzenie odpowiedział następująco: – Kwestia ta nie została uwzględniona w porządku obrad na 2013 r. Są przedstawiciele popierający rozszerzenie, ale pomysł ten ma również swoich przeciwników, utrzymujących, że UE ma wystarczająco dużo problemów. Najpierw trzeba je rozwiązać, a dopiero potem zastanawiać się nad kolejnym rozszerzeniem. Mamy pewne zobowiązania wobec państw Półwyspu Bałkańskiego, ale nie ma teraz dostatecznej woli politycznej w sprawie poszerzenia Unii. Przy tym politycy wiedzą, jak ważne jest zachowanie zasady „otwartych drzwi” – UE jest bowiem otwarta dla każdego europejskiego narodu. W celu zachowania tej perspektywy w moim odczuciu musimy wzmocnić wspólny rynek, żeby mógł konkurować z Indiami i Chinami.

Białoruś mile zaskoczyła Güntera Verheugena. Oprócz udziału w dyskusji wystąpił z kilkoma wykładami.
Oczywiście, Białoruś jest krajem europejskim, a Białorusini – Europejczykami. Będzie bardzo szkoda, jeśli nie uda się wam poradzić ze stagnacją, który w moim odczuciu się przeciąga.

Profesor zauważył, że w Europie każdy zdaje sobie sprawę ze znaczenia dialogu z Białorusią. – Jednakże wasz rząd powinien podjąć odpowiednie kroki. Warunki wznowienia dialogu wszystkim są wiadome – liberalizacja polityczno-gospodarcza i prawa człowieka. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jeśli kraj dąży do pozytywnych zmian, to zawsze może liczyć na przychylność UE. Komisarz UE ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa Štefan Füle wprowadził nawet pojęcie „więcej za więcej”.

I jeśli wcześniej w podobnych dyskusjach przynajmniej teoretycznie, ale pojawiała się kwestia ewentualnego członkostwa Białorusi w Unii Europejskiej, to dzisiaj zarówno zagraniczni, jak i białoruscy eksperci rozumieją, że mówienie o tym jest przedwczesne.

Günter Verheugen, pytany, czy ma UE wyraźną strategię działania w odniesieniu do Białorusi, zaznaczył: – Unia nie ma wyraźnej strategii wobec Białorusi. Oprócz tego, nie mamy strategii wobec Rosji, Ukrainy, a nawet USA i Chin. Chociaż trzeba przyznać, że polityka zagraniczna nie ma charakteru integracyjnego, gdyż państwa członkowskie zajmują się tymi kwestiami we własnym zakresie.

Ponadto ekspert określił perspektywiczne kierunki współpracy: – Polityka energetyczna to kwestia najważniejsza dla gospodarki i polityki UE w przyszłości. Białoruś i Ukraina mają zasoby i potencjał, dlatego są dla nas takie ważne.

Nawiasem mówiąc, Günter Verheugen szczególnie podkreślił znaczenie Ukrainy i Turcji, ponieważ uważa te kraje za bardzo ważne dla UE.

Wstąpienie Ukrainy i Turcji do UE to bardzo skomplikowana kwestia. Kiedy pracowałem w Komisji Europejskiej, to państwa członkowskie UE bardzo nie chciały, żebym dawał jakiekolwiek obietnice Ukrainie. To naprawdę bardzo złożony i pełen sprzeczności kraj. Jednak po pomarańczowej rewolucji na Ukrainie w 2004 roku stosunek do niej uległ zmianie – jak się wydaje – w ciągu jednego dnia. Parlament Europejski wydał bardzo pozytywną rezolucję, popierającą zmiany demokratyczne na Ukrainie, obiecując wsparcie i współpracę. Jednak relacje z UE zostały zepsute przez Tymoszenko i Juszczenko, gdyż z ich strony płynęło wiele dwuznacznych oświadczeń. Od tego czasu zapał UE do współpracy znacznie spadł. Jednak ja osobiście uważam, że niesłusznie oskarża się Ukrainę w tej sytuacji o brak jednoznacznej odpowiedzi w sprawie wstąpienia do Unii Europejskiej, gdyż zostało jednoznacznie zadeklarowane dążenie do integracji.

Niestety, do tej pory nie zostały podpisane umowy o stowarzyszeniu i wolnym handlu. Powód jest znany wszystkim – to więźniowie polityczni. Uwięzienie Tymoszenko to duży błąd Janukowycza, gdyż sprawa ta została przez wszystkich uznana za proces polityczny. Tego tez efektem jest bardzo powolny rozwój wspólnych projektów i integracji europejskiej Ukrainy. Osobiście dla mnie możliwość wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej jest decyzją strategicznie dobrą, gdyż jest nam ona potrzebna. Niemniej jednak w dalszym ciągu przeważa pogląd, że przyczyną kryzysu jest poszerzenie UE. Dlatego woli politycznej do dalszego wstąpienia krajów europejskich do wspólnoty póki co brak.

Günter Verheugen: w latach 2004-2010 wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz UE ds. przemysłu i przedsiębiorczości. W Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, powstałej w 2004 r., był komisarzem ds. przemysłu i przedsiębiorczości , a także wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. W 2010 r. opuścił Komisję Europejską w nowym składzie. Obecnie jest dyrektorem Kolegium im. Carla Friedricha Goerdelera.

Oryginalny tekst można znaleźć tutaj (w języku białoruskim).

Autor: Adaria Gusztyn – dziennikarka od 2006 r. Współpracowała z „Naszą Niwą”, „Jeżedniewnikiem”, „Turizmem i otdychem”, Biełsatem i in. Obecnie freelancerka. W 2011 r. ukończyła studia na wydziale dziennikarstwa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Ma za sobą staże na Ukrainie, w Szwecji, Niemczech i Polsce. Obecnie studiuje prawo na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym.

Tłumaczenie: ASB

Zdjęcie na stronie głównej autorstwa churnosoff

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY