Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

Konkurs grantowy Programu Edukacja Globalna

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 21 czerwca 2013 r. Sprawdź szczegóły.

Screenshoot z modułu e-lerningowego, źródło:e-globalna.edu.pl/

Screenshoot z modułu e-lerningowego, źródło:e-globalna.edu.pl/

Dla potrzeb niniejszego konkursu przez edukację globalną rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Szczegółowe informacje o edukacji globalnej znajdują się na stronie eg.edudemo.org.pl.

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 21 czerwca 2013 r. Kwoty dofinansowania jednego projektu, w zależności od ścieżki wynoszą:

  • ścieżka A – od 20 000 zł do 25 000 zł
  • ścieżka B – do 12 000 zł

W konkursie zostanie rozdysponowana kwota 520 000 PLN, przy czym kwota alokacji dla „ścieżki B” to minimum 120 000 PLN.

Pobierz regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz wypełnij formularz konkursu w generatorze wniosków.

Więcej wiadomości o edukacji globalnej można znaleźć również na stronach Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ www.polskapomoc.gov.pl oraz Tygodnia Edukacji Globalnej www.teg.edu.pl. W ramach przygotowania do składania wniosków odbędą się dwa spotkanie informacyjno-konsultacyjne:

  • 3 czerwca 2013 r. o godz. 12:00 w Warszawie, w biurze Fundacji Edukacja dla Demokracji, ul. Nowolipie 9/11.
  • 4 czerwca 2013 r. o godz. 12:00 w Krakowie. Dokładny adres miejsca spotkania zostanie podany niebawem.

W okresie naboru wniosków odbędą się również dwa seminaria metodyczne, o których szczegółowe informacje niebawem zamieścimy na stronie internetowej.

Program Edukacji Globalnej jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY