Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

Gdzie w Kijowie można się uczyć języków krajów Partnerstwa Wschodniego?

Obywatele krajów Partnerstwa Wschodniego, jak się wydaje, nie powinni mieć problemów ze wzajemnych kontaktach. Każde z tych państw wywodzi się z byłego Związku Radzieckiego, co oznacza, że rosyjski jest dla nich językiem komunikacji międzynarodowej. Tym niemniej, jeśli ktoś głębiej interesuje się kulturą innego kraju, odczuwa naturalną potrzebę poznawania jej poprzez język. W związku z tym spróbowałam wyjaśnić, jakie są w Kijowie możliwości uczenia się języków krajów Partnerstwa Wschodniego.

Język białoruski

Wśród języków słowiańskich białoruski jest najbardziej zbliżony do ukraińskiego. Jest jednym z języków urzędowych w Białorusi. Mimo to, chociaż według danych z ostatniego spisu ludności 53,2% Białorusinów uznaje białoruski za język ojczysty, w rzeczywistości posługuje się nim znacznie mniejsza liczba ludzi. Jednocześnie sporo osób rozmawia po białorusku z przekonania.

Білоруською мовою розмовляє лише 11% міського населення. Джерело: uk.wikipedia.org

Językiem białoruskim posługuje się tylko 11% mieszkańców miast. Źródło: uk.wikipedia.org

Tutaj warto przypomnieć, że, oprócz oficjalnego, akademickiego wariantu białoruskiej pisowni, istnieje również klasyczna ortografia języka białoruskiego – tak zwana „taraszkiewica”, którą posługiwano się przed reformą językową z 1933 roku. Potem w sposób sztuczny zaczęto redukować różnicy między językiem białoruskim a rosyjskim. Zresztą podobne procesy miały miejsce również w przypadku języka ukraińskiego. Obecnie Białorusini posługują się i oficjalną, i klasyczną ortografią. Jednak, nie zagłębiając się w szczegóły, opowiem o tym, gdzie kijowianie mogą się nauczyć języka białoruskiego.

Oprócz możliwości korzystania z zasobów Internetu (grupa „Вконтакте”, białoruskojęzyczne media, książki itd.), do opanowania języka niezbędna jest praktyka językowa. Taką możliwość oferują kluby konwersacyjne. W Kijowie podobny ośrodek o nazwie Białoruski Konwersacyjny Klub Językowy (BKKJ) działa już od 4 lat. Członkowie tej wspólnoty spotykają się jeden raz na dwa tygodnie, aby porozmawiać. Ktoś uczy się języka od zera, a ktoś podnosi swój poziom językowy. Czasem urządzają projekcje filmów, pikniki, wyjazdy integracyjne. Aktualne informacje można znaleźć tutaj.

Osoby szczególnie zainteresowane językiem białoruskim mają również możliwość zdobycia wyższego wykształcenia w tym kierunku. Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie kształci filologów w specjalności „Język i literatura białoruska, język angielski”. Ponadto przy Instytucie Filologii na Uniwersytecie im. Szewczenki działa Białoruskie Centrum promujące naukę języka i kultury białoruskiej, organizujące spotkania z nosicielami języka i wiele innych imprez.

Język mołdawski i rumuński

Językiem urzędowym w Republice Mołdawii jest mołdawski. Jednak sytuacja, która powstała wokół niego, jest niejednoznaczna. Z jednej strony jest to oficjalny język państwa. Z innej zaś – sporo lingwistów uważa, że mołdawski jest po prostu dialektem języka rumuńskiego. W każdym razie w Kijowie nie udało mi się znaleźć kursów języka mołdawskiego. Można natomiast uczyć się rumuńskiego, na przykład w centrum dydaktycznym „Perspektywa”. Zajęcia tutaj są prowadzone tak w grupach, jak też indywidualne. Kurs dla początkujących trwa przez 2 miesiące. W tym okresie uczniowie opanowują podstawowe poziomy А1 i А2. Kurs przygotowuje również do rozmowy w ambasadzie. O cenach, terminach i innych szczegółach można się dowiedzieć tutaj.

Книги молдавською мовою. Джерело: metodliteratura.ru та dacoromania.net/

Książki w języku mołdawskim. Źródło: metodliteratura.ru та dacoromania.net/

Język gruziński

Od roku 2005 przy Gruzińskim Centrum Kulturalno-Oświatowym „Iberieli” działają kursy języka gruzińskiego. Uczą tutaj rozumienia, konwersacji, czytania i pisania. Wśród wykładowców są native speakerzy. Centrum organizuje 5-miesięczne kursy w małych grupach. Lekcje odbywają się podczas weekendów. 10 września startują zajęcia w grupie dla początkujących. Obecnie odbywa się nabór uczniów. Więcej informacji na ten temat jest tutaj.

Szkoła języków obcych „Epoka oświaty międzynarodowej” również prowadzi kursy języka gruzińskiego. W ofercie są zajęcia indywidualne i w grupach (małych – po 2-3 osoby i standardowych – do 6 osób). Szkoła ta organizuje również kursy języka ormiańskiego.

Написи грузинською мовою. Автор: Irakli Chumburidze. Джерело: en.wikipedia.org

Napisy w języku gruzińskim. Autor: Irakli Chumburidze. Źródło: en.wikipedia.org

Język ormiański

Zajęcia z języka ormiańskiego oferuje również Wspólnota Ormiańska w Kijowie. Jak się dowiedziałam, kursy językowe działają przy biurze głównym tej organizacji i prowadzone są w formacie szkoły niedzielnej.

Написи на стіні давньовірменською мовою. Автор: Hayq. Джерело: commons.wikimedia.org

Napisy na murze w języku staroormiańskim, XIII wiek. Autor: Hayq. Źródło: commons.wikimedia.org

Język azerbejdżański

W zeszłym roku w Kijowie odbyła się prezentacja podręcznika języka azerbejdżańskiego. Książka, zatytułowana „Uczę się języka azerbejdżańskiego”, składa się z dwóch części – podstawowej gramatyki i słowniczka oraz z tekstów na temat Republiki Azerbejdżanu.

Пам'ятник рідній (азербайджанській) мові у м. Нахічевань, Азербайджан. Автор:  Ds02006 (talk). Джерело: en.wikipedia.org

Pomnik języka ojczystego (azerbejdżańskiego) w Nachiczewanu, Azerbejdżan. Autor: Ds02006 (talk). Źródło: en.wikipedia.org

Dzieci w wieku od 7 do 16 lat mają możliwość bezpłatnego pobierania nauki języka azerbejdżańskiego w Ukraińsko-Azerbejdżańskiej Radzie Biznesowej. Zajęcia prowadzone są przez native speakerów.

Jak duża jest grupa osób faktycznie zainteresowanych uczeniem się tych języków? Może powyższe informacje przydadzą się też etnicznych Białorusinom, Mołdawianom, Gruzinom, Ormianom i Azerom, którzy chcieliby podnieść poziom znajomości języka ojczystego. A komuś być może chodzi po prostu o odkrycie czegoś nowego.

Tłumaczenie z języka ukraińskiego: Ludmiła Slesariewa

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY