Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Mika Artyan

Kto prześladuje obrońców praw kobiet w Armenii?

W ferworze histerii wokół ustawy dotyczącej „równości płci” na ormiańskim Facebooku pojawiły się bezpośrednie wezwania do ataku na Centrum Kobiet (Women’s Resource Centre), Ormiańską Postępującą Młodzież, inne kobiece organizacje oraz organizacje i działaczy broniących praw człowieka. Centrum już skontaktowało się z policją w Erywaniu. Groźby takie są publikowane w szczególności na stronach FB lub przez członków tak zwanego „Panarmeńskiego Komitetu Rodziców” oraz „NIE prawu równości płci”.

Jedna z osób powyżej pisze: „Musimy wysadzić Centrum Zasobów Kobiet… tak jak knajpę Tsomaki (DIY)” [zostało to opublikowane przez niezależną grupę na Facebooku „NIE prawu równości płci”]. Więcej informacji na Epress.am.

W dniu 26 sierpnia 2013 r. Centrum Kobiet zamieściło na swojej stronie na FB następującą informację:

„Pragniemy poinformować wszystkich, że prześladowania Centrum Kobiet (WRS) nadal nie ustają. Kilka tygodni temu poseł Hajk Babuchanian napisał list do Prokuratora Generalnego, aby wszcząć dochodzenie ws. naszych działań. Chcemy przypomnieć, że wnosiłyśmy już pozew na stronę internetową www.zaruhi.com za umieszczenie na niej oszczerczych informacji o WRS i wygrałyśmy. Ta strona jest częścią holdingu medialnego Irawunk, który należy do pana Babuchaniana”.

Dziś [28 sierpnia 2013 – przyp. red.] Centrum Zasobów Kobiet opublikowało więcej informacji na temat dalszego rozwoju działań. Oświadczenie zostało umieszczone na stronie międzynarodowej grupy ochrony praw kobiet – AWID [republikacja poniżej].

Prześladowania i groźby wobec obrońców praw kobiet

oraz zagrożenia dla wolności zrzeszania się i wypowiedzi w Armenii.

Źródło: Centrum Kobiet, 28.08.2013

Po przyjęciu przez Parlament Armenii w maju 2013 r. ustawy nr 57 o równych prawach i szansach dla kobiet i mężczyzn wokół pojęć „płeć” i „równość” rozpoczęła się gorąca dyskusja.

Ekstremistyczne grupy rozpoczęły rozpowszechnianie dezinformacji w serwisach społecznościowych dotyczących kobiet działających w organizacjach pozarządowych i obrońców praw kobiet w Armenii. W celu szerzenia nienawiści i strachu w społeczeństwie grupy te manipulują brzmieniem ustawy i kojarzą „równość płci” z propagandą związaną z homoseksualizmem i pedofilią. Obrońcy praw kobiet nazywani są „zdrajcami narodu”, „niszczycielami rodzin” i „zagrożeniem dla ormiańskich wartości” oraz promotorami seksualnej przemocy wobec dzieci i nieletnich.

Prawie każdy, kto ośmielił się mówić o problemach „gender” lub prawach kobiet, jest ośmieszany i wyszydzany w internecie i mediach. Rozpowszechniane są zdjęcia, przez co osoby te są rozpoznawane i atakowane. Niektórzy z naszych członków, którzy stali się ofiarami takich działań, boją się o swoje życie i bezpieczeństwo, przez co zmuszeni są do zachowania ekstremalnych środków ostrożności.

W obliczu tej histerii parlament, który niemal jednogłośnie przyjął ustawę o równości płci, milczy i nie podejmuje żadnych konkretnych kroków w celu ochrony i wsparcia obrońców praw kobiet i osób działających na rzecz równości płci.

Na tle tego gwałtownego ruchu na kilku stronach internetowych zostały opublikowane konkretne zagrożenia i podżegania do przemocy wobec naszej organizacji (Ormiańskie Centrum Kobiet WRCA), takie jak: „wysadzić Centrum, a także spalić obrońców praw kobiet dla podkreślenia kwestii płci i trudnych stereotypów płciowych w społeczeństwie”. Przewodniczący naszej organizacji złożył skargę do policji Republiki Armenii z dowodami takich zagrożeń terrorystycznych wobec Centrum, ale do tej pory żadne konkretne działania nie zostały podjęte.

Niektórzy członkowie parlamentu, jak przykładowo członkini partii opozycyjnej „Kwitnąca Armenia” posłanka Naira Zohrabian (przewodnicząca Komisji ds. Integracji Europejskiej) pod wpływem reakcji grup ekstremistycznych natychmiast przyjęli pozycję obronną i zaproponowali zmianę ustawy o równości płci. Inny członek parlamentu z partii rządzącej, poseł Babuchanian, złożył oficjalną skargę przeciwko Centrum oraz jego obrońcom do Prokuratury Generalnej w celu zbadania działalności organizacji, oskarżając jego członków o promowanie homoseksualizmu i seksualnych dewiacji wśród nieletnich dziewcząt. Chociaż wszystkie te oskarżenia są bezzasadne, tworzy to czarny PR dla organizacji, rośnie nienawiść do Centrum w społeczeństwie i niesie zagrożenie dla wolności zgromadzeń. To nie pierwszy raz, gdy Centrum Zasobów Kobiet zostało obiektem ataków posła Babuchaniana. Podczas zgromadzeń parlamentarnych pan Babuchanian stwierdził publicznie, że „organizacje takie jak Centrum Zasobów Kobiet niszczą ormiańskie rodziny poprzez działania w kwestii przemocy domowej i powinny być zamknięte”. W 2012 roku w jednym z magazynów internetowych, którego jest właścicielem, opublikowano artykuł podający ten sam komunikat o organizacji. W związku z tym Centrum pozwało magazyn do sądu za zniesławienie i wygrało sprawę. Pan Babuchanian próbował rozpatrywać sprawę na różnych płaszczyznach, ale decyzja sądu pozostała taka sama; obecnie jego magazyn musi opublikować oficjalne przeprosiny za szerzenie dezinformacji na temat naszej pracy. Wierzymy, że te ataki są bezpośrednią konsekwencją sprawy sądowej. Dziennikarze nadal nękają nas podczas działań publicznych i rozpowszechniają błędne informacje o naszej pracy.

Obawiamy się, że te ruchy ekstremistyczne, które są pro-rosyjskie (publikują głównie artykuły w języku rosyjskim i powołują się na źródła rosyjskie) są częścią obecnej sytuacji geopolitycznej w Armenii. Obawiamy się, że działania te są częścią walki między porozumieniem o współpracy z UE z jednej strony a sojuszem z Rosją z drugiej.

Centrum Zasobów Kobiet Armenii apeluje do wszystkich, aby wywarli presję na nasz rząd do podjęcia konkretnych kroków w celu ochrony obrońców praw kobiet w Armenii oraz do podjęcia działań prowadzących do końca wojny nienawiści i prześladowania kobiecych organizacji działających na rzecz równości płci i przemocy wobec kobiet. Apelujemy również do podniesienia tej kwestii wśród naszych urzędników państwowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrońców praw kobiet i ich praw do wolności wypowiedzi i zgromadzeń.

Centrum Kobiet WRCA jest organizacją obywatelską, która działa w Armenii od 2003 r. i ma na celu umocnienie praw i szans kobiet. Naszym głównym celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji w Armenii ze względu na płeć i udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej ofiarom przemocy seksualnej. Centrum lobbuje także za zmianami w prawie karnym w zakresie przemocy seksualnej, w szczególności w kwestii zbyt łagodnych przepisów dotyczących seksualnego wykorzystywania nieletnich.

Tekst został pierwotnie opublikowany w blogu UNZIPPED

Tłumaczenie: ASB

Czytaj również: O homofobii w Armenii Onnika Krikoriana

Facebook Comments

Blogger; official website: unzipped.blogspot.com; Yerevan,: Armenia, London, UK.

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY