Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Tomasz Piechal

Kulturalna odsłona Partnerstwa Wschodniego – relacja Eastbook.tv

Przez trzy słoneczne październikowe dni Lublin został opanowany przez ludzi kultury wschodniej Europy. Druga edycja Kongresu „Kultury dla Partnerstwa Wschodniego” obfitowała w ciekawe spotkania, dyskusje i – naturalnie – wydarzenia artystyczne. Na miejscu stawiła się m.in. ekipa EastBook.tv

Zobacz relację EastBook.tv z Kongresu:


Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego… przez EastBook

Kiedy cztery lata temu polsko-szwedzka inicjatywa Partnerstwa Wschodniego ostatecznie zyskała aprobatę przywódców państw Unii Europejskiej i z idei przerodziła się w realnie istniejący projekt, falę entuzjazmu przyćmiewał fakt, że niektóre jego elementy wciąż były w fazie dalekiej od realizacji. W wypadku kultury potrzeba było dwóch kolejnych lat, aby znalazła ona swoje miejsce w unijnej agendzie Partnerstwa Wschodniego – w 2011 r.  rozpoczęła się implementacja rozpisanego na cztery lata (2011-2014) Programu ds. Kultury Partnerstwa Wschodniego (Eastern Partnership Culture).

Rok 2011 miał się jednak okazać przełomowy dla kultury państw Partnerstwa Wschodniego nie tylko z tego powodu. Prócz zwiększonej aktywności UE, na jesieni tego samego roku, w dn. 21-23 października, do Lublina zjechali najważniejsi i najciekawsi przedstawiciele świata kultury zza wschodniej granicy Unii. Artyści, menadżerowie, animatorzy kultury, aktywiści społeczni, przedstawiciele ministerstw i samorządów – ludzie pełni energii i pomysłów, którzy postanowili własnymi siłami przekuć szczytne idee Partnerstwa Wschodniego w realne rezultaty. Trzy dni obrad zakończyły się przyjęciem rekomendacji kongresu i stworzeniem podstawy dla dalszego rozwoju współpracy kulturalnej w ramach PW (pełny tekst rekomendacji). Wtedy również ustalono dwuletni cykl organizacji Kongresu „z uszanowaniem podmiotowości, pracy w małych grupach (…), jak najwyższego poziomu merytorycznego i organizacyjnego”.

Dwa lata później organizatorzy postanowili działać zgodnie ze swoimi postulatami, a druga edycja KKPW została zakrojona z jeszcze większym rozmachem, niż pierwsza. Zadecydowało wsparcie miasta Lublin, zainteresowanie mediów, ale przede wszystkim lokalizacja – większość wydarzeń związanych z Kongresem miała miejsce w lublińskim Centrum Kultury, które przeniosło się do odrestaurowanego dawnego budynku klasztoru powizytkowskiego. Po czterech latach remontu miejsce zdecydowanie robiło wrażenie na gościach, którzy szczególnie cenili sobie wyśmienite warunki do rozmów kuluarowych. Do tego Sala Widowskowa – na czas kongresu przystrojona w instalacje z literami różnych alfabetów, tworzyła nastrój i przypominała, że nade wszystko mamy do czynienia ze spotkaniem ludzi związanych ze sztuką.

Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Lublinie podczas drugiej edycji Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego. Autor: Tomasz Piechal

Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Lublinie podczas drugiej edycji Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego. Autor: Tomasz Piechal

Tegoroczny KKPW organizatorzy postanowili podzielić na cztery oddzielne ścieżki tematyczne paneli oraz warsztatów: kultura i tożsamość, kultura społecznie zaangażowana, kultura nowych kompetencji oraz kultura i rozwój. Toczone równolegle spotkania miały zapewnić pojawienie się jak najszerszej refleksji odnośnie miejsca, znaczenia i możliwości wpływu  kultury na rzeczywistość.

Miejsce kultury we współczesnym świecie i możliwości jej rozwoju, tudzież rozwoju poprzez nią – to był podstawowy przedmiot dyskusji uczestników KKPW 2013. Dyskusje i warsztaty skupiały się na szukaniu nowych dróg, nowych kompetencji, przepełnione były świadomością konieczności odpowiedzenia na problemy doby postnowoczesności.

Jedną z głównych osi dyskusji było znaczenie wspólnego europejskiego dziedzictwa, szukanie odpowiedzi na pytanie czy takowe w ogóle istnieje? W dobie globalizacji i zacierania granic, wzrastającej w Europie Zachodniej liczby emigrantów z krajów kompletnie odmiennych kulturowo, przy akceptacji postępującego procesu otwierania Europy na inne światy, uczestnicy paneli dyskusyjnych starali się zrozumieć czym jest europejskość, czym jest Europa, a także jaką rolę w tym względzie odgrywa kultura?

Właśnie ze względu na tę swoistą debatę o Europie, organizatorzy tegorocznej edycji kongresu postanowili zaprosić gości z krajów Afryki Północnej m.in. Maroka, Tunezji. Formuła kongresu została tym samym powiększona o jeszcze jeden obszar leżący na granicy z Unią Europejską i co ciekawe, jak słusznie zauważył prof. Mykoła Riabczuk, podobieństwa relacji UE-PW, a UE-kraje Unii Śródziemnomorskiej są uderzające.

Wątki znaczenia i roli odgrywanej przez Brukselę względem kwestii kulturalnych również były wielokrotnie poruszane – zwracano uwagę na ekonomizację kultury, jej częste podporządkowanie unijnym (urzędniczym) programom, gdzie najważniejszym kryterium oceny projektu staje się jego prawidłowe opisanie w formularzu zgłoszeniowym. Zwracano również uwagę, że znaczenie kultury wciąż jest niedoceniane przez urzędników unijnych, a środki finansowe na nią przeznaczane są wciąż za małe. Jak jednak bronił się Luciano Gloor, szef Programu ds. Kultury Partnerstwa Wschodniego, nie zawsze problemem jest brak pieniędzy, co ich wykorzystanie. Za przykład podał m.in. jeden z dofinansowanych gruzińskich domów kultury, który za pomocą trzech projektorów przez cały dzień wyświetlał stacje informacyjne, a nie filmy.

Przede wszystkim KKPW był okazją do zawierania nowych znajomości, zdobywania kontaktów, zawiązywania nowych współprac, projektów, wymiany doświadczeniami, pomysłami, ideami, praktykami. Animatorzy kulturzy czy artyści z zainteresowaniem i zaciekawieniem słuchali o dokonaniach swoich nowych kolegów, wiele pomysłów obiecując zastosować w przyszłości. Atmosfera fermentu intelektualno-artystycznego była szczególnie widoczna podczas warsztatów z cyklu „kultury nowych kompetencji” oraz „kultury zaangażowanej społecznie”, gdzie następowało swoiste zderzenie doświadczeń. Nowe projekty i pomysły prezentowane były również podczas „Partnership Fair”, gdzie każdy mógł w Sali Widowiskowej opowiedzieć o swojej działalności i zachęcić do podjęcia z nim współpracy.

Wiele miejsca poświęcono również przykładom samorządowych działań w obszarze kultury – tworzeniu narracji miejskich, regionalnych, tego jak poprzez kulturę opowiedzieć historię danego miejsca. Starano się także zwrócić uwagę na rolę kultury w rozwiązywaniu konfliktów, tego jak może ona pomóc zasypywać przerwy i służyć zbliżeniu między ludźmi, społecznościami, narodami, państwami.

Brama Krakowska opanowana przez artystów. Autor: Maciej Rukasz /agencjablowup.com, Źródeł: facebook.com/EasternPartnershipCultureCongress

Brama Krakowska opanowana przez artystów. Autor: Maciej Rukasz /agencjablowup.com, Źródło: facebook.com/EasternPartnershipCultureCongress

Pisząc o Kongresie Kultury Partnerstwa Wschodniego nie sposób pominąć wyjątkowo ciekawego pod względem artystycznym festiwalu „Integracje Mediacje”, który towarzyszył kongresowi. Ulice i przestrzenie artystyczne Lublina były opanowywane przez artystów, którzy swoimi performencami dodawali nowej energii miastu. Wystawy prac, ciekawe przedstawienia teatralne, a nade wszystko wyjątkowe spotkania muzyków z różnych państw i tradycji muzycznych, którzy łączyli swoje siły na koncertach – to wszystko spowodowało, że Lublin przez ostatni tydzień stał się prawdziwą kulturalną stolicą Partnerstwa Wschodniego.

Tym samym trudno nie myśleć o drugiej edycji KKPW, jak o sukcesie organizatorów i całej rady programowej. Wygląda bowiem na to, że realnie udało się stworzyć wydarzenie, które w duchu partnerstwa i twórczego, zaangażowanego fermentu stało się najważniejszym wydarzeniem wspierającym rozwój kultury w ramach Partnerstwa Wschodniego. Bowiem nikt, kto trafił na te trzy dni do Lublina, nie mógł wyjechać z niego bez nowych kontaktów, znajomości i pomysłów na nowe projekty lub poprawę tych już istniejących.

Organizatorzy Kongresu Kultury dla Partnerstwa Wschodniego 2013

Organizatorzy Kongresu Kultury dla Partnerstwa Wschodniego 2013

PROFILE NA FACEBOOKU:
Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”
Wschód Kultury

STRONY WWW:
Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”
Wschód Kultury

Facebook Comments
Tomasz Piechal
Starszy analityk ds. Ukrainy w Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

    Dziennikarz, publicysta, z wykształcenia etnolog. Swoje badania naukowe prowadził na Ukrainie, gdzie zajmował się kwestiami politycznymi (dystans między władzą a obywatelami) i historycznymi (UPA, Wielka Wojna Ojczyźniana, Wielki Głód). Współpracował m.in. z serwisami "dziennikarze.info", "gildia.pl", "psz.pl", "Gazetą Studencką", TVP1, działem Opinii "Super Expressu", "Rzeczpospolitą", "Dziennikiem Gazetą Prawną".

    ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY