Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

Relacja z konferencji Mołdawia i Unia Europejska – od współpracy do integracji

Czy Mołdawia może być uznana za „success story” koncepcji integracji europejskiej? To główny dylemat uczestników konferencji naukowej: „Mołdawia i Unia Europejska – od współpracy do integracji”, którą zorganizowano w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 21 października.

Konferencja Mołdawia i Unia Europejska – od współpracy do integracji”, źródło: organizatorzy.

Konferencja Mołdawia i Unia Europejska – od współpracy do integracji”, źródło: organizatorzy.

Badania mołdawioznawcze ze względu na wzrastającą rolę Republiki Mołdawii w programie Partnerstwa Wschodniego z roku na rok zyskują na znaczeniu i popularności wśród politologów, o czym świadczy także rosnąca ilość publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom geopolitycznym oraz prawnoustrojowym, które koncentrują się wokół systemu politycznego oraz zamrożonego konfliktu niskiej intensywności o Naddniestrze.

Październikowa konferencja w Lublinie stanowiła unikalne połączenie konferencji naukowej oraz praktycznego wymiaru rezultatów badań naukowych. Swoją obecność w Lublinie zaznaczył ambasador Republiki Mołdawii w Warszawie Iurie Bodrug, który przedstawił aktualną sytuację gospodarczą oraz cele polityki zagranicznej reprezentowanego przez siebie kraju.

W merytorycznej dyskusji pozycję negocjacyjną Mołdawii analizowali, w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej oraz ekonomicznej Europy, wiceszef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Zbigniew Gniatkowski oraz Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) w Warszawie. Równie cenny wkład w dyskusję wniosły wnioski i osobiste obserwacje senatora RP Piotra Wacha, który jako obserwator Rady Europy ds. Mołdawii utrzymuje bieżące kontakty z głównymi aktorami mołdawskiej sceny politycznej. W części roboczej konferencji Agnieszka Legucka z Akademii Obrony Narodowej oraz Paweł Świeżak z Biura Bezpieczeństwa Narodowego prezentowali funkcjonowanie Mołdawii jako elementu polityki bezpieczeństwa europejskiego, zwłaszcza w kontekście nierozwiązanego sporu o Naddniestrze. Oboje prelegenci podkreślali również znaczenia europejskiego zaangażowania w Mołdawii, wskazując na rolę misji EUBAM oraz negocjacji w formule 5+2 toczonych pod auspicjami OBWE.

Z kolei Kamil Całus (OSW) i Bartłomiej Zdaniuk (Uniwersytet Warszawski) analizowali stosunek Niemiec – najsilniejszej gospodarki Unii Europejskiej – oraz Rumunii – najbliższego sąsiada Mołdawii, z którym kraj ten łączy wspólnota etniczna i językowa – do kwestii integracji Mołdawii z UE w perspektywie planowanego parafowania umowy stowarzyszeniowej podczas listopadowego szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. W swoich wystąpieniach prelegenci podkreślali życzliwy stosunek obu krajów do mołdawskich planów integracyjnych. Kamil Całus wykazał na podstawie danych makroekonomicznych wzrastający wolumen wymiany handlowej pomiędzy RFN a Mołdawii, natomiast konkluzja Bartłomieja Zdaniuka dotyczyła rumuńskiego poparcia dla mołdawskiej integracji, ale obarczonego jednak zastrzeżeniami natury politycznej i ekonomicznej.

Marcin Kosienkowski reprezentujący Katolicki Uniwersytet Lubelski przedstawił dylematy integracyjne Mołdawii poprzez pryzmat odmiennych celów polityki zagranicznej Naddniestrza, formalnie pozostającego wszak integralną częścią Republiki Mołdawii. Konkludując Kosienkowski zwrócił uwagę na możliwość zastosowania w przypadku integracji Mołdawii z UE wariantu, który wypracowano w związku z członkostwem południowego Cypru w Unii Europejskiej.

Panel zamykający konferencję: „Mołdawia i Unia Europejska – od współpracy do integracji” poświęcony był kwestiom praktycznego wymiaru integracji Mołdawii z UE. Paula Marcinkowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Beata Piskorska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dokonały analizy miejsca Mołdawii w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa oraz Partnerstwie Wschodnim. Z kolei Agnieszka Cianciara z Polskiej Akademii Nauk i Robert Rajczyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach skoncentrowali się w swoich wystąpieniach na procesie funkcjonowania mołdawskich elit politycznym oraz formalno-prawnych uwarunkowaniach ewentualnej akcesji Mołdawii do Unii Europejskiej.

Konkluzją konferencji, która odbyła się przy licznym udziale studentów KUL, jest teza o uzasadnionych aspiracjach europejskich Mołdawii, którym towarzyszy jednak niezbyt intensywna modernizacja systemowa zarówno w ujęciu prawnoustrojowym jak i instytucjonalnym.

 

O Autorze: Robert Rajczyk

Doktor nauk humanistycznych, zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki samorządu terytorialnego, komunikowania lokalnego oraz zagadnień dotyczących systemów politycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Mołdawii, Rumunii, Bałkanów, a także krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY