Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Cecilia Malmström

„Taka tragedia nie może się powtórzyć”. Komisarz Cecilia Malmström o polityce UE wobec imigrantów

W następstwie sytuacji na Lampedusie w dniach 24-25 października br. szefowie państw i rządów UE będą debatować nad polityką migracyjną i azylową, próbując znaleźć rozwiązania mające zapobiec dalszym tragediom. Będzie to jedyna w swoim rodzaju okazja, by europejscy przywódcy dowiedli, że Unia opiera się na zasadzie solidarności i wzajemnego wsparcia.

Komisarz Cecilia Malmström na seminarium o Global Forum on Migration and Development, Brussels, June 2013, autor: Simon Hoff, źródło: ec.europa.eu

Komisarz Cecilia Malmström na seminarium o Global Forum on Migration and Development, Brussels, June 2013, autor: Simon Hoff, źródło: ec.europa.eu

Wszyscy mamy w pamięci straszliwe obrazy z Lampedusy oraz łodzi, która wywróciła się w ubiegłym tygodniu na wodach terytorialnych Malty. Nigdy nie zapomnę setek trumien, rozpaczy i beznadziejności w oczach ocalałych, ani widoku osób desperacko próbujących dotrzeć do łodzi ratunkowych.

Te tragiczne wydarzenia wymagają natychmiastowej reakcji na szczeblu krajowym i unijnym. Jeśli chodzi o szczebel krajowy, państwa członkowskie są odpowiedzialne za kontrolę własnych granic, zarządzanie tymi granicami oraz za pomoc statkom w niebezpieczeństwie, zgodnie z międzynarodowymi i unijnymi przepisami oraz zobowiązaniami.

W tym celu państwa na zewnętrznych granicach Unii otrzymują pomoc finansową i techniczną: w latach 2007-2013 na zarządzanie przepływami migrantów i osób ubiegających się o azyl Włochy uzyskały 478 mln euro, Grecja – 376 mln euro, a Malta – 85 mln euro. Ze środków na zarządzanie granicami Włochy otrzymały w ciągu ostatnich dwóch lat 136 mln euro, Grecja – 89 mln euro, a Malta – 35 mln euro.

Pomocy operacyjnej udziela również Frontex, europejska agencja ds. granic: obecnie koordynuje ona pięć operacji prowadzonych w regionie Morza Śródziemnego w celu wsparcia odnośnych państw w zakresie ochrony granic, przechwytywania i akcji ratunkowych.

Chciałabym także podkreślić, że nasilenie obciążeń związanych z migracją i rosnącą liczbą osób ubiegających się o azyl nie dotyczy jedynie krajów śródziemnomorskich. W praktyce większość wniosków o azyl rozpatrywanych jest przez inne państwa członkowskie. Spośród 330 tys. takich wniosków złożonych w UE w 2012 r. 70 proc. zarejestrowano w zaledwie 5 państwach, a mianowicie w Niemczech (75 000), Francji (60 000), Szwecji (44 000), Belgii (28 000) i Wielkiej Brytanii (28 000). W 2012 r. Włochy otrzymały 15 700 wniosków o azyl, a Malta – 2 000.

Raport Frontex „Annual Risk Analysis 2013”

Oczywiste jest również, że zwiększona presja, jakiej doświadczają Włochy, Malta, Grecja i inne państwa śródziemnomorskie, to problem całej Europy oraz że działaniom krajowym w zakresie należytego zarządzania przepływami migrantów i osób ubiegających się o azyl muszą towarzyszyć inicjatywy i środki wspierające podejmowane na szczeblu unijnym.

W następstwie sytuacji na Lampedusie w dniach 24-25 października br. szefowie państw i rządów UE będą debatować nad polityką migracyjną i azylową, próbując znaleźć rozwiązania mające zapobiec dalszym tragediom. Będzie to jedyna w swoim rodzaju okazja, by europejscy przywódcy dowiedli, że Unia opiera się na zasadzie solidarności i wzajemnego wsparcia.

Komisja Europejska wskazała już zagadnienia, które warte są omówienia i co do których ma nadzieję, że zostaną uwzględnione na posiedzeniu.

Niedawne wspólne działania ratownicze Włoch i Malty pomogły ocalić setki ludzi oraz dowiodły, że wzmożone wysiłki w zakresie nadzorowania granic oraz ich koordynacja mają ogromne znaczenie dla uniknięcia podobnych tragedii na wodach Morza Śródziemnego. Dlatego też Komisja Europejska proponuje szeroko zakrojoną operację agencji Frontex, obejmującą działania poszukiwawczo-ratownicze na Morzu Śródziemnym – od Cypru po Hiszpanię – w celu ratowania życia.

Operacja taka, prowadzona z wykorzystaniem najnowszej technologii Eurosur, pozwoli nam lepiej wykrywać, śledzić i identyfikować statki i jednostki, umożliwiając tym samym wcześniejsze działania ratunkowe i ocalenie życia osób na pokładzie. Będzie to również konkretny przykład solidarności i wzajemnego wsparcia.

Operacja ta może się jednak powieść jedynie wówczas, gdy wszystkie państwa członkowskie będą gotowe udostępnić dodatkowe środki finansowe i techniczne. Eksperci Komisji i agencji Frontex przeprowadzają już ocenę potrzeb i zasobów koniecznych do jej przeprowadzenia, nie będzie to jednak możliwe bez szybkiego przeznaczenia przez państwa członkowskie dodatkowych środków na ten cel.

W celu rozwiązania problemów u źródeł Rada Europejska powinna również zwrócić uwagę na kwestie takie jak zacieśnienie współpracy i nasilenie dialogu z krajami pochodzenia i tranzytu migrantów i osób ubiegających się o azyl, w szczególności na współpracę i dialog z Libią. UE powinna również udostępnić więcej kanałów regularnej migracji a także skuteczniej zwalczać nielegalną migrację i wykorzystujących ludzką rozpacz przestępców odpowiedzialnych za te śmiertelne eskapady.

Udało się nam również zawrzeć porozumienie z Marokiem dotyczące partnerstwa na rzecz mobilności, które toruje drogę ku nowemu podejściu. Podobne porozumienia chcielibyśmy zawrzeć z Tunezją, Egiptem i innymi krajami Afryki Północnej. Wyraźne zobowiązanie wszystkich państw UE z pewnością wywrze pozytywny wpływ na możliwości negocjowania takich porozumień, jak również na wysiłki podejmowane na rzecz zapewnienia stabilności i budowania demokracji w krajach takich jak Libia.

Komisja Europejska uważa również, że państwa członkowskie powinny podjąć bardziej zdecydowane zobowiązania w związku z przesiedleniami, we współpracy z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ma to na celu zapewnienie osobom potrzebującym ochrony międzynarodowej bezpiecznych ścieżek migracji do Europy.

Unia, a w szczególności państwa, gdzie obciążenia związane z migracją i przyznawaniem azylu są mniejsze, powinny bardziej aktywnie angażować w przesiedlanie takich osób na własne terytorium. Prawdziwie europejskie starania wszystkich państw członkowskich, by wywiązać się z własnych zobowiązań, mogą w dużym stopniu pomóc w uniknięciu sytuacji, w której ludzie oddają swoje życie w ręce handlarzy śmiercią.

Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, by zapewnić bezpieczną drogę do UE najbardziej wrażliwym grupom uchodźców, takim jak dzieci, osoby starsze czy chore. W określonych przypadkach można to osiągnąć, wydając wizy humanitarne lub umożliwiając składanie wniosków o azyl w konsulatach państw UE.

Po ostatnich tragicznych wydarzeniach UE musi dowieść, że jest w stanie rozwiązywać problemy. Wszystkie państwa członkowskie wyraziły wspólną wolę działania i zapobieżenia podobnym potwornym przypadkom w przyszłości. Wszystkie rządy europejskie zgodnie stwierdziły, że taka tragedia nie może się powtórzyć. Jestem przekonana, że Rada Europejska znajdzie konkretne sposoby, by zamiary przekuć w działania.

Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych

_________________________________________________

Wschodnie granice Unii Europejskiej:

Raport Frontex „Eastern Borders Annual Risk Analysis 2013”

Facebook Comments
Cecilia Malmström

Cecilia Malmström is a Swedish politician currently serving as European Commissioner for Home Affairs in the Barroso Commission. Member of the Liberal People's Party, which is a represented by the A.L.D.E. in the European Parliament.

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY