Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Krzysztof Nieczypor

Rozpoczęła się Akademia Solidarności w Gdańku

Warsztaty praktyczne na temat gatunków dziennikarskich, takich jak wywiad i reportaż, seminaria na temat sztuki przekładu publicystyki, wpływu  historii, kultury i polityki na współczesny dyskurs medialny, wykłady na temat historii Solidarności i pojęcia solidarności, dyskusje na temat wyzwań, przed którymi stoi Europa – to program Akademii Solidarności 2013, która odbywa się w Gdańsku w dniach 3–9 listopada. Weźmie w niej udział piętnastu młodych publicystów z całej Europy.

Logo Solidarity Academy. Źródło: akademiasolidarnosci.pl

Logo Solidarity Academy. Źródło: akademiasolidarnosci.pl


Akademia Solidarności to międzynarodowy projekt edukacyjny, którego celem jest pielęgnowanie i rozwijanie tradycji Solidarności. Historia ruchu społecznego Solidarność i pokojowych przemian społeczno-politycznych w Polsce i Europie Środkowej jest inspiracją do poszukiwania rozwiązań problemów współczesności i przezwyciężania kryzysów wynikających z braku solidarności.

W Akademii Solidarności wezmą udział młodzi publicyści z Polski, Anglii, Czech, Gruzji, Mołdawii, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Włoch związani z dwumiesięcznikiem „Nowa Europa Wschodnia”, anglojęzycznym kwartalnikiem „New Eastern Europe”, wydawanym przez Europejskie Centrum Solidarności oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, a także portalem Eastbook.eu.

Celem projektu jest uwrażliwienie ich na problemy związane z wielokulturowością, na dylematy etyczne i wyzwania technologiczne w pracy współczesnego dziennikarza oraz na zagrożenia ideologiczne, które mają wpływ na formę, treść i jakość przekazu medialnego. W czasie trwania projektu młodzi publicyści będą mieli  szansę poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć umiejętności niezbędne w ich opiniotwórczej działalności.

Warsztaty, seminaria i wykłady dotyczyć będą tematów związanych zarówno z historią i filozofią Solidarności oraz jej współczesnym przesłaniem, jak i zagadnień dotyczących aktualnych problemów Europy. Po okiem specjalistów uczestnicy Akademii będą mieli szansę zwiększyć swoje umiejętności z zakresu przeprowadzania wywiadów, sztuki przekładu tekstów publicystycznych czy pisania reportaży. Z uwagi na międzynarodowy charakter podejmowanych przez naszych dziennikarzy problemów, ważną rolę odrywać będzie kształtowanie kompetencji, które mogą pomóc w poruszaniu się pomiędzy różnymi obszarami kulturowymi. Obraz współczesnego dziennikarstwa byłby niepełny bez udziału nowych mediów, dlatego też ważną rolę odgrywać będą warsztaty pokazujące, jak umiejętnie tworzyć platformy tematyczne.

Oprócz wspólnych zajęć, uczestnicy Akademii będą podzieleni na mniejsze zespoły (New media group, Essayists group, Follow-up group), w których, pod opieką mentorów, będą mogli doskonalić swój warsztat oraz wypracowywać strategię tworzenia wspólnych projektów. Jednym z głównych celów tegorocznego spotkania jest stworzenie programu Absolwentów Akademii Solidarności,  w ramach którego możliwe będzie utrzymanie kontaktu oraz włączanie się we wspólne inicjatywy.

Uczestnicy Akademii Solidarności wezmą również udział w konferencji „Europa z widokiem na przyszłość”, która odbędzie się w dniach 78 listopada br. w Gdańsku. Tematyka konferencji zogniskowana będzie wokół tematów dotyczących politycznej kondycji Rosji, Partnerstwa Wschodniego oraz unijnej polityki sąsiedztwa na Południu i Wschodzie.
[czytaj więcej o konferencji]

Polecamy fanpage Akademii na facebooku: https://www.facebook.com/solidarityacademy?fref=ts

 

Facebook Comments
Krzysztof Nieczypor
Redaktor Eastbook.eu
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY