Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

Życie na kredyt lub pułapka pieniężna na Ukrainę

W Kijowie zakończyła pracę kolejna misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Uzyskanie następnego kredytu wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów – w tym z ograniczeniem subsydiów i podwyżką cen gazu dla odbiorców indywidualnych.

Долари. Джерело: commons.wikimedia.org

Dolary. Źródło: commons.wikimedia.org

Bezlitosna misja

Od 17 do 29 października b.r. w Ukrainie przebywała misja MFW. Rząd chwali się pozytywnymi skutkami, jednak po zapoznaniu się z wnioskami przedstawicieli MFW trudno jest podzielać ten entuzjazm. Ukraina zostanie zmuszona do oszczędzania. Nabrawszy kredytów, trudno jest liczyć na spokojne życie. Ucierpią, jak zawsze, zwykli Ukraińcy.

Przedstawiciele MFW zalecają zmniejszanie personelu i obniżkę wynagrodzeń w sektorze budżetowym kraju. – Konieczne jest zapewnienie ambitnej fiskalnej konsolidacji w celu zredukowania dużych potrzeb finansowych budżetu na drodze ograniczenia funduszu płac i liczby zatrudnionych w sektorze budżetowym; zmniejszenie subsydiów i poziomu wydatków na kupno towarów i usług, – zostało powiedziano w oświadczeniu przewodniczącego misji MFW Nikoły Georgijewa.

Zgodnie z oświadczeniem, obniżenie stawek podatków należy odroczyć dopóty, dopóki deficyt budżetowy nie zostanie obniżony do stabilnego, możliwego do przyjęcia poziomu. MFW zaleca również podwyżkę cen gazu i ogrzewania dla konsumentów indywidualnych oraz zatwierdzenie harmonogramu dalszych podwyżek do poziomu zapewniającego zwrot kosztów własnych.

Jednocześnie w celu złagodzenia skutków korygowania taryf dla najuboższych, MFW proponuje rozszerzyć udzielanie celowych zasiłków socjalnych, którymi ma być objętych 40% obywateli. MFW zaleca również przeprowadzenie niezależnego audytu ukraińskich banków, aby zweryfikować jakość i odpowiedniość klasyfikacji pożyczek, kształtowania rezerw i zastawu.

Zaufanie do systemu bankowego wzrosło. Wysoki średni wskaźnik wystarczalności kapitałowej jest zabezpieczeniem przed ryzykiem. Duża skala ujemnej pozycji walutowej ulega zmniejszeniu, jednak konieczne jest zapewnienie dalszych postępów w tym kierunku. Misja zaleca przeprowadzenie niezależnego audytu banków dla tego, żeby zweryfikować jakość i odpowiedniość klasyfikacji pożyczek, kształtowania rezerw i zastawu, – czytamy w oświadczeniu.

Same długi

Zadłużenie Ukrainy wobec MFW na 30 czerwca 2013 roku wynosiło 8 mld dolarów. Na końcu października Ukraina rozpoczęła istotne spłaty swoich zobowiązań przed Funduszem. 30 października Ministerstwo Finansów miało przekazać na rzecz MFW 532 mln dolarów, a Bank Narodowy – 112 mln dolarów. W pierwszej połowie listopada Ukraina zamierza dokonać jeszcze dwóch transakcji na rzecz Funduszu na łączną kwotę 930 mln dolarów, z których większa część (740 mln) zostanie spłacona przez Narodowy Bank Ukrainy.

Oto jak przedstawia problemy Ukrainy w wywiadzie dla Deutsche Welle stały przedstawiciel MFW w Ukrainie Maks Alier: – Na gospodarkę Ukrainy miał wpływ światowy kryzys gospodarczy. Doprowadziło to do obniżenia tempa wzrostu, zmniejszenia skali eksportu i redukcji dochodów państwa. Na skutek tego drastycznie wzrosła potrzeba uzyskania przez Ukrainę kredytów zagranicznych i poszukiwania nowych źródeł wpływów do budżetu państwa.

Zależność Ukrainy od MFW wzrasta, a władze obecnie decydują się na wszystko, aby uzyskać nowy kredyt w ramach programu stand-by (jest to kredyt udzielany krajom członkowskim MFW na realizacje pewnych, uzgodnionych z MFW celów). Rząd liczy na finansowanie w kwocie około 15 miliardów dolarów. Koszty te są potrzebne przede wszystkim do tego, aby się rozliczyć z poprzednimi kredytami MFW. Okres poprzedniego programu kredytowania Ukrainy przez Fundusz, rozpoczęty w 2010 roku, został zakończony w grudniu 2012 roku. Jednak pozytywna decyzja jest możliwa, jeśli Ukraina pójdzie na ustępstwa, o które chodzi w oświadczeniu MFW, opisanym powyżej.

Co prawda istnieje alternatywny sposób uzyskania pieniędzy. Ostatnio w mediach ukazała się wiadomość o tym, że UE prowadzi negocjacje z MFW o możliwości udzielenia Ukrainie kredytu w celu „obrony od Rosji”. W przypadku podpisania umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE, Rosja może wprowadzić środki zapobiegawcze, a UE ma plan rezerwowy, jak zaopatrzyć Ukrainę w gaz, a zarówno umowy z MFW o natychmiastowym kredycie, mimo wątpliwości analityków, którzy nie są pewni, czy potrafią Ukraina i UE pokonać rozbieżności dotyczące warunków finansowania. W ostatnich dniach odbyło się spotkanie amerykańskiej sekretarz stanu ds. Europy i Eurazji, Victorii Nuland, z Janukowyczem.

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings wydała niedawno opinię na temat gospodarki Ukrainy. – Gospodarka Ukrainy pogrążona jest w recesji ze spowolnionym tempem wzrostu i perspektyw do uzyskania finansowania od MFW nie ma. Jednocześnie można oczekiwać pozytywnego wzrostu na poziomie 2,2% już w 2014 roku, – zaznaczył Charles Seville, dyrektor grupy analitycznej Fitch Ratings ds. ratingów krajów europejskich z rozwijającą się gospodarką.

Biegli są zdania, że Ukraina wydaje rezerwy walutowe w złocie na oddłużenie i potrzymanie stabilnej hrywny. Sytuacja więc nie wygląda zbyt optymistycznie. Posiadająca słabą gospodarkę Ukraina znalazła się w pułapce pieniężnej, z której wydostać się jest coraz trudniej.

Stanowisko MFW w sprawie Ukrainy

Tłumaczenie z języka ukraińskiego: Ludmiła Slesariewa

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY