Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

Konkurs grantowy Funduszu Solidarności Międzynarodowej

Fundusz Solidarności Międzynarodowej, ogłasza konkurs na granty wspierające projekty polskich NGO skierowanych na wzrost i wzmacnianie instytucji demokratycznych w Europie Wschodniej, Azji Centralnej, Afryki Północnej oraz Birmy.
Logo Funduszu Solidarności Międzynarodowej, źródło: solidarityfund.pl

Logo Funduszu Solidarności Międzynarodowej, źródło: solidarityfund.pl

Termin składania wniosków mija 23 grudnia 2013 r.

Konkurs grantowy jest częścią programu „Wsparcie Demokracji”, którego celem jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD a jednocześnie określonych w raporcie „Freedom in the World 2013” (Freedom House) jako „częściowo wolne” lub „bez wolności”. Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu grantowego wynosi 4.200 tys. zł.

Priorytety tematyczne konkursu:

A. Wolności obywatelskie w państwie prawa

A1. wzmacnianie praworządności, wsparcie inicjatyw obywatelskich, współpraca instytucji państwowych i obywatelskich we wdrażaniu dobrych praktyk funkcjonowania instytucji publicznych;

A2. poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji, dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;

A3. wsparcie dla osób/organizacji represjonowanych politycznie, wsparcie działalności monitoringowej i rzeczniczej organizacji broniących praw człowieka;

A4. uczciwe wybory, działania zwiększające przejrzystość procedur i praktyki wyborczej.

B. Wsparcie młodych liderów transformacji i demokracji

B1. zwiększenie udziału młodzieży w transformacji systemowej, kształtowanie instytucji demokratycznych, kultury demokratycznej i postaw obywatelskich wśród młodzieży, edukacja obywatelska;

B2. wsparcie liderów transformacji systemowej.

C. Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego

C1. wzmacnianie samorządności i demokracji lokalnej, dobrego zarządzania w administracji lokalnej, mechanizmów dialogu społecznego i konsultacji społecznych;

C2. wsparcie działań organizacji pozarządowych, pracujących na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, think-tanków, niezależnych związków zawodowych, niezależnych mediów, zwłaszcza obywatelskich.

Termin składania wniosków mija 23 grudnia 2013 r.

Więcej informacji znajdziecie tutaj.

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY