Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

Wizy to ostatnia przeszkoda do zaufania

Po tym, jak setki tysięcy Ukraińców zadeklarowali na cały świat swoje dążenie do bycia częścią wielkiej europejskiej rodziny, zniesienie wiz mogłoby zostać ważnym krokiem wzmacniającym zaufanie ludzi do UE.

Україна – це Європа. Джерело: facebook.com/Batkivshchyna

Ukraina to Europa. Źródło: facebook.com/Batkivshchyna

Ważny krok

Konieczność uzyskania wizy przed podróżą do krajów UE jest obecnie ostatnią przeszkodą, która nie pozwala Ukraińcom uwierzyć w to, że traktowani są jako pełnoprawni członkowie europejskiej wspólnoty. Po Euromajdanie politycy zaczęli zastanawiać się nad zniesieniem wiz dla Ukraińców. Ta propozycja została złożona przez europosła Pawła Kowala i szefa MSZ Polski Radosława Sikorskiego. Polacy w ogóle w sposób bardzo aktywny wspierają Ukraińców. Przykładowo gazeta „Rzeczpospolita” zainicjowała na swoich łamach akcję „Znieśmy wizy dla Ukraińców!”. „Ukraińcy byli i są Europejczykami. Fakt, że ich państwo nie jest członkiem UE, to tylko efekt tragicznych historycznych losów tego narodu. Dziś mamy szansę tę krzywdę naprawić, pomóc im wybić się na niepodległość”, – napisała gazeta w redakcyjnym blogu.

Misji przekonywania Unii Europejskiej podjęli się nawet amerykańscy politycy. Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Vilija Aleknaitė Abramikienė powiedziała, że USA ma zamiar prosić UE o natychmiastowe zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy.

Jednak dobre chęci to za mało. Są również warunki techniczne, niezbędne do spełnienia przez obie strony. Podstawą jest wykonanie przez Ukrainę Planu Działań na rzecz liberalizacji reżimu wizowego. Postępy kraju oceniane są w miarę realizacji tego Planu obejmującego cztery bloki: „Bezpieczeństwo dokumentów”, „Zarządzanie granicami i zarządzanie migracją łącznie z readmisją”, „Ład i bezpieczeństwo publiczne”, „Prawa podstawowe związane ze swobodą przemieszczania się”. Niedawno Komisja Europejska upubliczniła sprawozdania na temat postępów we wdrażaniu Planów. Eksperci z UE stwierdzili, że Ukraina ma duże postępy w realizacji wszystkich czterech bloków. Szczególnie widoczne jest to od końca 2012 roku, kiedy to zaobserwowano przyśpieszenie procedury wdrażania i uchwalania przez Ukrainę szeregu ważnych ustawodawczych pakietów w celu wypełnienia ujawnionych luk. Jeszcze jednak należy wykonać kilka ważnych wymogów. Zaprowadzenie liberalizacji wizowej przebiega w dwa etapy (pierwszym jest tworzenie podstawy prawnej niezbędnej do zniesienia wiz, drugim – wprowadzenie uchwalonego ustawodawstwa w życie). Obecnie Ukraina kończy pierwszy etap prac. Wszystkie wyżej wymienione oświadczenia mogą przyśpieszyć ten proces i sprawić, że UE nie będzie miała obaw przed takim krokiem. Nie trzeba jednak traktować zniesienia wiz jako prezent dla Janukowycza. Skasowanie wiz byłoby potwierdzeniem tego, że Europa docenia Ukraińców i ich wybór.

Konkurencja i problemy

Za najbardziej skuteczną pod tym względem wśród krajów Partnerstwa Wschodniego można uznać Mołdawię. Mołdawia wykonała podstawowe wymogi UE, polegające na zreformowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, doskonaleniu współpracy prawnej z krajami członkowskimi i z policją międzynarodową w sferze sądownictwa karnego, nie mniej skutecznie przebiega także jej współpraca z Ukrainą dotycząca kontroli granicznej. Obecnie UE gotowa jest do zniesienia wiz dla tych obywateli Mołdawii, którzy posiadają paszporty biometryczne. Warto przypomnieć, że Mołdawia rozpoczęła wydawanie paszportów biometrycznych w 2008 roku, Gruzja – od kwietnia 2010 roku, a Ukraina – w lecie 2013 roku.

Ukraina, która jest największym wschodnim sąsiadem UE rozpoczęła negocjacje na temat zniesienia wiz dla swoich obywateli w 2008 roku. Plan liberalizacji wizowej został uzgodniony jeszcze  jesienią 2010 roku, jednak dotychczas nie udało się rozwiązać wszystkich problemów. Podczas jednego z okrągłych stołów wymienił je dyrektor Instytutu Współpracy Euroatlantyckiej, Оłeksandr Suszko. Chodzi o ustawodawstwo jako mechanizm przeciwdziałania dyskryminacji i regulowania polityki antykorupcyjnej w kraju. Nie warto się spodziewać, że Unia wszystko to „podaruje” Ukrainie.

UE obecnie ma się nie najlepiej, otóż nawet entuzjastyczne oświadczenia dyplomatów nie powinny wprowadzać nas w błąd. Bardzo wymowna jest sytuacja krajów bałkańskich. Ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE już się zgodzili na wprowadzenie tymczasowego reżimu wizowego dla obywateli krajów bałkańskich, jeśli nadal będzie się powiększać liczba migrantów z tego regionu.

Tym nie mniej europejscy politycy gotowi do tego, by pójść na ustępstwa i zainteresować społeczeństwo, demonstrując otwartość UE. Warto na reszcie dać Ukraińcom szansę i nie żądać od nich ogromnego nakładu czasu i nerwów na udowodnienie prostej tezy: „Nie jestem migrantem, jadę na urlop lub w sprawach służbowych”. Tak, jest to ryzykowny krok, ale będzie bardzo wysoko oceniony przez obywateli Ukrainy.

Tłumaczenie z języka ukraińskiego: Ludmiła Slesariewa

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY