Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy

Do 28 lutego 2014 roku trwa rekrutacja do programu Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy. Jest on organizowany przez Kolegium Europejskie w Natolinie, German Marshall Found of the United States oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności . Z dr Jolantą Taczyńską, koordynatorem WEASA i dr Michałem Natorskim, wykładowcą Kolegium Europejskiego rozmawiała Joanna Kozioł.

uczestnicy Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy w 2013 roku, źródło: www.coleurope.eu

uczestnicy Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy w 2013 roku, źródło: www.coleurope.eu

Czym jest Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy?

dr Jolanta Taczyńska: Letnia Warszawska Akademia Euro-Atlantycka to program skierowanym do specjalistów z krajów Partnerstwa Wschodniego, którzy zajmują się lub intersują procesami transformacji ustrojowej, integracji europejskiej i współpracy transatlantyckiej. Pierwsza pilotażowa edycja z 2013 roku odniosła sukces. Tym samym dała organizatorom, Kolegium Europejskiemu w Natolinie, German Marshall Found of the United States oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, impuls do tego, by kontynuować przedsięwzięcie. W 2014 roku zdecydowaliśmy się na jeden motyw przewodni. Doszliśmy do wniosku, że szeroko pojęta mobilność będzie bardzo dobrym tematem tegorocznej edycji  WEASA. Partnerstwo Wschodnie jest bowiem skierowane do krajów, które aspirują do integracji z Unią Europejską lub z nią współpracują. Dlatego też podczas tegorocznej Akademii chcemy przeanalizować zagadnienie mobilności z różnych punktów widzenia.

Jakich dokładnie?

JT:Mobilność jest pojęciem niezwykle złożonym. Może odnosić się do mobilności ludzi, ale też do mobilności nowych technologii czy  mobilności, która ma swoje odzwierciedlenie w rozwoju gospodarki, infrastruktury czy ochrony środowiska. To pojęcie zawiera też w sobie, co było dla nas bardzo istotne, pewne wyzwania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i jednocześnie może nieść za sobą zagrożenia, na przykład międzynarodowy terroryzm. Chcemy przyciągnąć specjalistów z regionu Partnerstwa Wschodniego, by razem z nimi przeanalizować temat mobilności  pod różnym kątem, na różnych szczeblach, od lokalnego po globalny.

Czym tegoroczna edycja różni się od edycji z 2013 roku?

JT: Poprzednia edycja była edycją pilotażową. Był to taki papierek lakmusowy, mający sprawdzić, czy jest zapotrzebowanie na tego typu wsparcie i wspólne przeprowadzanie analiz pomiędzy ekspertami z Unii Europejskiej i specjalistami, ekspertami, doradcami, przedstawicielami różnych środowisk zawodowych z krajów Partnerstwa Wschodniego. W tamtym roku zakres programowy był wszechstronny, wielowątkowy. Po sukcesie pierwszej edycji doszliśmy do wniosku, że warto zawęzić tematykę programu.

dr Michał Natorski: Program trwa 2 tygodnie. Tak jak w ubiegłym roku zaprosiliśmy 45 osób z regionu oraz wykładowców z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych.

Jakich gości można się spodziewać na WEASA?

MN: W zeszłym roku wykładowcami WEASA był między innymi były komisarz Günter Verheugen, Leszek Balcerowicz, przewodniczący Komitetu Regionów Unii Europejskiej Gerhart Stahl,  obecni wysocy urzędnicy, eurodeputowani. Ubiegłoroczna edycja została otwarta przez Jacka Saryusza-Wolskiego. Gościliśmy również profesorów z różnych uczelni europejskich i amerykańskich, a także analityków z najlepszych na świecie think-tanków. Była to mieszanka różnych spojrzeń na ten sam temat. W zeszłym roku tematem przewodnim były procesy szeroko pojętej integracji i transformacji w Europie i regionie. W tym roku również chcemy zaproponować spotkanie z różnymi wykładowcami, którzy przedstawią swój sposób patrzenia na mobilność. Mamy nadzieję, że będzie to użyteczne dla uczestników.

Czy znane są już nazwiska ekspertów, którzy wezmą udział w tegorocznej edycji programu?

JT: Jesteśmy teraz na etapie rekrutacji uczestników. Współpracujemy z całą plejadą ekspertów i spikerów, którzy wstępnie wyrazili zgodę na współpracę. Chcemy, by oczekiwania kandydatów i możliwości prelegentów byłby zbieżne.

Kto może wziąć udział w programie? Jakie są kryteria wobec kandydatów?

JT: WEASA jest  programem  adresowanym do obywateli państw Partnerstwa Wschodniego, którzy specjalizują się lub w kręgu ich zainteresowań leżą procesy integracji europejskiej, szeroko pojętej transformacji ustrojowej i współpracy transatlantyckiej. Adresujemy ten program do przedstawicieli różnych środowisk: ekspertów, doradców, przedstawicieli środowisk prawniczych, dziennikarzy, tłumaczy, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Z jednej strony kategoryzacja jest bardzo szeroka. Z drugiej, zawężamy ją, ponieważ zainteresowania zawodowe uczestników muszą odpowiadać trzem wcześniej wymienionym komponentom. Program kierujemy przede wszystkim do osób, które mają przynajmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w sferze związanej z integracją europejską, transformacją ustrojową i współpracą transatlantycką. Kandydaci muszą znać język angielski. Pozostaje zatem wypełnić aplikację, która jest dostępna na stronie www.weasa.org , przygotować krótki esej na temat wskazany w formularzu aplikacyjnym lub zaprezentować fragment swojej publikacji w języku angielskim.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Więcej informacji tutaj.

Dr. Jolanta Taczyńska – Koordynator WEASA, Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, były dyrektor Ukraińsko-Europejskiego Centrum Doradztwa Polityczno-Prawnego, Kijów (2006-2012), absolwentka Kolegium Europejskiego (Kampus Brugge).

Dr. Michał Natorski – starszy pracownik naukowo-badawczy, wykładowca Kolegium Europejskiego (Kampus Natolin), absolwent Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie.

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY