Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

Rewolucje i transformacje – konferencja naukowa o przestrzeni postradzieckiej

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „(R)ewolucje: transformacje w republikach postradzieckich” w Krakowie. Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 13 i 14 maja br. Zobacz pełny program.

Grafika promująca konferencję, źródło: oryganizatorzy

Grafika promująca konferencję, źródło: oryganizatorzy

 

(R)ewolucje: transformacje w republikach postradzieckich to międzynarodowa interdyscyplinarna studencko – doktorancką konferencja naukowa . Wydarzenie odbędzie się w dniach 13 – 14.05.2014 w Auditorium Maximum UJ na ulicy Krupniczej 33 w Krakowie. Wydarzenie zostanie zrealizowane we współpracy z Instytutem Wschodnich Inicjatyw, Wschodnią Perspektywą i Kołem Wschodnim.

Więcej informacji na temat wydarzenia w języku polskim i rosyjskim można znaleźć na stronie konferencji. Eastbook.eu jest patronem medialnym wydarzenia. 

 

Program konferencji

13 maja

9.30-10.00 – Otwarcie

10.00-11.30 – I panel: „Ewolucja stosunków międzynarodowych: Wschód-Zachód” 

1 Ewolucja znaczenia Rosji w krajach byłego Związku Radzieckiego. Czy smart power pozwala na skuteczne utrzymanie strefy wpływów? Patrycja Operacz, Uniwersytet Warszawski
2.Wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Bilans dziesięciolecia. Daniel Szeligowski, Szkoła Główna Handlowa
3.Особенности трансформации политических элит Украины, Белоруссии и Казахстана после распада СССР, Maksim Butakov, Państwowy Uniwersytet w Petersburgu
4. The transformation of Polish-Lithuanian strategy. Mindaugas Norkevičius, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie
5. Czynniki wpływające na porzucenie kierunku euroatlantydzkiego w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej w połowie lat 90. Maciej Zaniewicz, Uniwersytet Jagielloński

11.30-11.45 przerwa

11.45-13.15 – II panel: „Ewolucja systemu politycznego Ukrainy“

1. Kartelizacja i oligarchizacja partii politycznych jako efekt tranzycji demokratycznej po 1991 r. w perspektywie ewolucji ukraińskiego systemu partyjnego. Piotr Lechowicz, Uniwersytet Wrocławski
2. Ukraina za czasów prezydentury Wiktora Juszczenki – analiza polityki wewnętrznej oraz zewnętrznej. Olesia Tkaczuk, Uniwersytet Jagielloński
3. Referendum w rodzącej się ukraińskiej demokracji. Remigiusz Chęciński i Dominik Wysocki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
4. Ukraina pomiędzy rewolucjami. Tranzycja systemowa na Ukrainie w latach 2004-2013. Maryana Prokop, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

13.15-14.00 obiad

14.00-15.30 – III panel: „Ewolucja stosunków międzynarodowych: Na przestrzeni postradzieckiej”

1 Zaangażowanie Federacji Rosyjskiej w konflikt naddniestrzański. Implikacje dla integralności terytorialnej Mołdawii. Beata Belica, Uniwersytet Gdański
2. 20 lat Autonomicznego Terytorium Gagauzji: od Republiki Gagauskiej po nowe możliwości secesji. Wiktor Jesionek, Uniwersytet Gdański
3. Kazachstan i Uzbekistan – dwie odmienne wizje regionalnej polityki zagranicznej. Paweł Wieczorek, Uniwersytet Wrocławski
4. Czy problem tranzytu surowców energetycznych wpływa na procesy transformacyjne w państwach Kaukazu Południowego? Jarosław Kardaś, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

15.30-15.45 – Przerwa

15.45-17.15 – IV panel: Konflikty i siły zbrojne 

1.Przemiany litewskich sił zbrojnych od odzyskania niepodległości do wejścia w struktury NATO. Piotr Piss, Uniwersytet Wrocławski
2.Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej – niedokończona transformacja. Natalia Olszanecka, Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu
3.Wariant wojskowy reakcji Federacji Rosyjskiej na rewolucje w obszarze postsowieckim: Gruzja 2008, Ukraina 2014. / Russian Federation military response to revolutions in the postsoviet area: Georgia 2008, Ukraine 2014. Natalia Wojtowicz, Uniwersytet Jagielloński
4.Siły Zbrojne Republiki Białoruś. Regionalna potęga, czy kolos na glinianych nogach? Grzegorz Janiszewski, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych

17.15-17.30 – Przerwa na kawę

17.30-19.00 – Debata z udziałem ekspertów.

14 maja

10.00-11.30 I panel: Kultura i literatura 

1. Transformacja medialna w Federacji Rosyjskiej: Wolność prasy i dziennikarstwa. Magdalena Krybus, Uniwersytet Wrocławski
2. Artyści w służbie opozycji. Kulturalny wymiar powyborczego ruchu protestu z lat 2011-2013 w Federacji Rosyjskiej. Natalia Kusa, Uniwersytet Adama Mickiewicza
3. Цветовое оформление изданий В. В. Маяковского в постсоветский период: внутреннее и внешнее содержание. Evelina Stepanova, Uniwersytet Twerski
4. Райнис советский и постсоветский: трансформация биографии поэта. Jekaterina Titova , Uniwersytet Twerski
5. Трансформация будущей России в творчестве И.А. Ильина. Siergiej Malinin, Uniwersytet Twerski

11.30-11.45 – Przerwa na kawę

11.45-13.15 – II panel: Idea i wiara 

1. Nieśmiertelna Rosja? Transhumanistyczne idee partii Эволюция 2045. Cezar Jędrysko, Uniwersytet Jagielloński
2. Na drodze redefinicji rosyjskości – twórczość Wiktora Jerofiejewa. Paulina Baranowska, Uniwersytet Jagielloński
3. Ruchy rodzimowiercze w Rosji, po rozpadzie Związku Radzieckiego. Jerzy Łanuszewski, Uniwersytet Jagielloński
4. “Новое средневековье” Н. Бердяева: соотношение с реалиями религиозного бытия в Украине. Marina Staszina-Nejmet, Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

13.15-14.00 – Obiad

14.00-15.30 III panel: (Re)definicja społeczeństwa 

1 Człowiek w systemie zła: obraz współczesnego społeczeństwa rosyjskiego w filmach „Żyć” i „Major” J. Bykowa. Aleksandra Piotrowska, Uniwersytet Jagielloński
2. Rola intelektualistów białoruskich a wyzwanie budowania dyskursu narodowego w latach ’90. Heloisa Rojas Gomez, Uniwersytet Jagielloński
3. Po Euromajdanie – szanse na zmiany na Białorusi i w Rosji. Liudmyla Datskova , Uniwersytet Jagielloński
4. Od depenalizacji do zakazów propagandy. Przemiany w społecznym postrzeganiu homoseksualności w Rosji. Wojciech Sitarz, Uniwersytet Wrocławski

15.30-15.45 – Przerwa

15.45-17.15 – IV panel: O przeszłości dziś, czyli spór o pamięć historyczną 

1. Uwarunkowania historyczne dziedzictwa radzieckiego w polityce wewnętrznej Federacji Rosyjskiej. Anna Kasprzycka, Uniwersytet Jagielloński
2. „Putinowska” wizja przeszłości. Nowa koncepcja nauczania historii jako przykład polityki historycznej Federacji Rosyjskiej. Dagmara Moskwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewcza w Poznaniu
3. Historia i pamięć. Spór o przeszłość w niepodległej Białorusi. Antoni Saifullayeu, Uniwersytet Warszawski
4. Rewolucja czy ewolucja w ukraińskiej pamięci? Wpływ polityki historycznej Wiktora Juszczenki na zmianę postrzegania Hołodomoru przez Ukraińców. Marek Wojnar, Uniwersytet Jagielloński

17.15-17.45 – Zakończenie konferencji

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY