Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Katarzyna Zabratanska

Debiut lidera polskiego górnictwa podczas KIEW

Kongres jest międzynarodową konferencją, której głównym założeniem jest wypracowywanie nowych rozwiązań i rekomendacji w dziedzinie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. Na KIEW swój debiut będzie miała LW „Bogdanka” S.A.

LWB_logo

Logo LW Bogdanka, debiutanta na Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej, źródło: organziatorzy

KIEW skupia bardzo różnorodne środowiska. W tym roku wśród partnerów znalazła się jedna z czołowych polskich firm – LW „Bogdanka” S.A. – lider górnictwa, kopalnia inteligentnych rozwiązań. Spółka przygotowała specjalny panel dyskusyjny dedykowany zagadnieniom zrównoważonych relacji pomiędzy przemysłem a środowiskiem naturalnym, społecznym i kulturalnym. LW „Bogdanka” S.A. pełna uznania dla idei Kongresu uznała, że chce znaleźć się w gronie partnerów merytorycznych KIEW. W związku z tym przygotowano wyjątkowy panel (dn. 04/10/2014 godz. 13.15-14.45). Podczas spotkania, na które zaproszono przedstawicieli i przedstawicielki Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, NESsT, World Coal Association, Akademii Nauk Ukrainy, LW „Bogdanka” S.A., będzie mowa m.in. o: sytuacji sektora węglowego na świecie, politykach energetycznych UE oraz Ukrainy, społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście przemysłu (CSR), strategiach ochrony środowiska, tworzeniu wielosektorowych partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 Jednym z panelistów jest Pan Roman Romaniuk – Kierownik Wydziału Prognozowania Naukowego, Edukacyjnego i Innowacyjnego Rozwoju Regionu w Zachodnim Centrum Naukowym Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy. Pan. R. Romaniuk opowiedział o standardach ochrony środowiska, CSR oraz roli NGOs na Ukrainie na rzecz zrównoważonego rozwoju.

1. Jakie główne problemy związane z ochroną środowiska można zidentyfikować na Ukrainie?

Zasadniczym powodem zanieczyszczenia środowiska naturalnego na Ukrainie jest wykorzystanie przez przedsiębiorców na szeroką skalę technologii, które szkodzą środowisku. Przedsiębiorcy decydują się na tańsze, wygodniejsze, ale za to nieekologiczne rozwiązania, bo dzięki temu ponoszą niższe koszty produkcji. Innym źródłem zanieczyszczeń jest masowy transport, zwłaszcza w dużych miastach, szczególnie wziąwszy pod uwagę, że na Ukrainie regulacje prawne dotyczące paliw są przestarzale i nie spełniają aktualnych norm. Stosowanie systemu sankcji wobec przedsiębiorców, którzy zanieczyszczają środowisko ma wiele ograniczeń. Dużo skuteczniejszym rozwiązaniem jest wprowadzenie polityki bezodpadowej gospodarki, udoskonalenie systemu utylizacji, przyjęcie i zastosowanie międzynarodowych norm ochrony środowiska.

W ostatnich latach Ukraina przyjęła szereg regulacji rządowych z zakresu metrologii, standaryzacji certyfikacji w dziedzinie przyrody i ochrony środowiska, celem ich dostosowania do wymogów międzynarodowych, a zwłaszcza unijnych.

2. Co Pan sądzi o organizacji podobnych do tego, jak Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej? Czy to pomaga w poszukiwaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań? jakie korzyści można czerpać dzięki tego rodzaju inicjatywom?

Organizacja tego rodzaju kongresów i bezpośredni kontakt zawsze sprzyja podniesieniu jakości zdobywania wiedzy, poszukiwania skutecznych dróg i rozwiązań w danej dziedzinie. Jestem pewien, że KIEW da nowy impuls dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania różnych podmiotów, biznesu etc. w kwestię bezpieczeństwa przyrodniczego.

3. Czy na Ukrainie znane jest pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)?

CSR to nowy temat na Ukrainie nie tylko dla biznesu, ale w ogóle dla społeczeństwa. Największe sukcesy i osiągnięcia w tym zakresie mają międzynarodowe korporacje, ewentualnie wiodące firmy-liderzy biznesu. Jak do tej pory ani duże ani średnie firmy na Ukrainie nie mają ściśle określonych strategii CSR i koncentrują się jedynie na podejmowaniu działań charytatywnych, dobroczynnych w wymiarze przewidzianym przez prawo. Dlatego też trzeba pracować m.in. nad współpracą między NGOs a biznesem. Niemniej np. we Lwowie skąd jestem istnieją organizacje pozarządowe, które zajmują się kwestiami ekologicznymi i świadczą prawne konsultacje i usługi w tym zakresie np.: człowiek-prawo-ekologia, ekosystemy, służby ochrony przyrody, centrum nowych technologii etc. jednak potrzeba jeszcze zmian i pracy.

 Zobacz pełen wywiad

 

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY