Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Maciej Zaniewicz

Przegląd prasy rosyjskiej: 8-15 października

Przegląd prasy rosyjskiej ma na celu pokazania „rosyjskiej prawdy” – artykułów czytanych przez obywateli Federacji Rosyjskiej, które konstruują specyficzny, rosyjski punk widzenia na wydarzenia międzynarodowe. Prezentując co czytają Rosjanie, chcemy pomóc zrozumieć wysokie poparcie społeczeństwa rosyjskiego dla obecnej polityki Kremla.

Rosyjskie gazety pokazują swoją "rosyjską prawdę", autor: hugovk, źródło: flickr.com

Rosyjskie gazety pokazują swoją „rosyjską prawdę”, autor: hugovk, źródło: flickr.com

Noworosja potrzebna jest USA do rozmieszczenia na terytorium Ukrainy precyzyjnej broni – Izwiestia

W wywiadzie udzielonym gazecie Izwiestia, zastępca przewodniczącego Dumy Federacji Rosyjskiej ds. obrony, Franz Klincewicz przedstawia rosyjski punkt widzenia na cele jakie stawiają przed sobą USA wobec konfliktu we wschodniej Ukrainie.

Krytykuje on plany zwiększenia potencjału obronnego Ukrainy stwierdzając, że Rosja nie ma zamiaru podejmować aktów agresji wobec swojego zachodniego sąsiada, ale jest gotowa do obrony swoich obywateli. W dalszej części swojego wywodu Klincewicz argumentuje, że obawy Rosji nie są bezpodstawne, a stroną której zależy na kontynuacji konfliktu we wschodniej Ukrainie są USA. Donbas jest bowiem potrzebny Amerykanom jako przyczółek NATO, na którym miałaby zostać rozmieszczona precyzyjna broń konwencjonalna, do której posiadania USA na razie się nie przyznają. Rosyjski polityk powołując się na amerykańską doktrynę sieciowo-centrycznych środków walki uważa, że zmasowane uderzenie z użyciem broni konwencjonalnej, w tym tej znajdującej się na Donbasie, mogłoby uczynić rosyjski potencjał jądrowy bezużytecznym.

W celu realizacji swojego planu USA starają się przedłużyć konflikt na wschodzie Ukrainy, co miałoby doprowadzić do zdziesiątkowania miejscowej ludności. Umożliwiłoby to Amerykanom instalację na Donbasie baz NATO oraz platform wydobywających gaz z łupków. Klincewicz utrzymuje bowiem, że na terytorium ogarniętym konfliktem znajduje się go więcej niż na całej Syberii.

Ukraina stanęła na krawędzi krachu i rewolucji – Nowaja Gazieta

Autorka artykułu, Tatiana Iwżenko powołując się na dane Banku Światowego, międzynarodowych agencji ratingowych i opinie ekspertów argumentuje, że Ukraina nie jest w stanie uniknąć krachu i rewolucji w okresie zimy. Na potwierdzenie swojej tezy przytacza szereg danych makroekonomicznych jak prognoza Banku Światowego przewidująca spadek PKB Ukrainy o 8,3% w tym roku, czy ocenę agencji ratingowych oceniających kraj jako „zagrożony niewypłacalnością” (ocena CCC S&P, Fitch oraz Caa3 Moody’s).

Autorka przytacza również tezę ukraińskiego analityka Aleksandra Ochrimienki, który twierdzi, że pomoc zachodnich państw i instytucji jest nieefektywna i jedynie wprowadza Ukrainę w spiralę zadłużenia. Z 3,6 mld euro kredytu MFW otrzymanego między marcem i sierpniem, 2,4 mld euro miało zostać wykorzystane do spłacenia długu przed tą instytucją. Podobny los miał spotkać 1,2 mld euro z wrześniowej transzy w wysokości 1,4 mld euro. Ochrimienko ponadto zauważa, że po wykorzystaniu otrzymanych pieniędzy na spłatę zadłużenia, Ukraina stała się winna zachodowi jeszcze więcej pieniędzy.

W efekcie problemów gospodarczych, jak twierdzi członek frakcji parlamentarnej Partii Regionów Nestor Szufrycz, Ukraińców czeka chłodna i głodna zima. W wyniku zamrożenia płac i pensji oraz inflacji średnia emerytura na Ukrainie spadła ze 150 do 100 dolarów,  a płaca w sferze budżetowej z 250 do 150 dolarów, w wyniku czego wspomniane warstwy społeczne będą musiały wydać ponad połowę swoich dochodów na żywność. Ekstremalne warunki jakie czekają Ukraińców zimą mogą zrujnować kredyt zaufania obecnej władzy, która nie przeprowadziła zmian systemowych jakich domagał się Majdan, co z kolei może doprowadzić do kolejnej rewolucji na Ukrainie.

Putin wyjaśnia stanowisko Moskwy w sprawie zbliżenia z UE –  Rossijskaja Gazieta

Rządowy dziennik relacjonuje przebieg szczytu państw WNP jaki miał miejsce w Mińsku. Na spotkaniu głów państw, prezydent Rosji Władimir Putin wyraził swoje zdanie na temat zbliżenia państw WNP z UE. Stwierdził on, że Rosja nie jest przeciwnikiem zacieśniania współpracy z Brukselą, na czym zależy również jej samej. Podkreślił on jednak, że Rosja nie może zaakceptować rozszerzenia europejskiej strefy wolnego handlu na państwa WNP bez wcześniejszych rozmów na temat ryzyka jakie to niesie dla rosyjskiej gospodarki. Putin wyraził także swoje niezadowolenie postawą Mołdawii, która zdecydowała się podpisać umowę stowarzyszeniową bez wcześniejszych konsultacji z Moskwą. W odpowiedzi prezydent Mołdawii Nikolaj Timofti uznał, że podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE nie odbija się negatywnie na handlu z Rosją, w przeciwieństwie do jednostronnego embargo, które zmniejszyło mołdawski eksport do Rosji o 85% i „wypchnęło” kraj ze strefy wolnego handlu WNP.

Wyprowadzenie rosyjskich wojsk z terenów graniczących z Ukrainą nie doprowadzi do złagodzenia sankcji – Wiedomosti

Autorzy artykułu, powołując się na opinię pracownika Komisji Europejskiej, argumentują, że wyprowadzenie ponad 17 tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy z krótką przerwą od marca stacjonowali przy granicy z Ukrainą, nie przyczyni się do złagodzenia sankcji. Miałoby to raczej świadczyć o tym, że uzyskana przez separatystów przewaga militarna satysfakcjonuje Kreml, który uzyskując dzięki temu silną pozycję, preferuje dalsze rozwiązanie konfliktu drogą dyplomacji. Decyzja prezydenta Rosji nie wpłynie jednak w żaden sposób na złagodzenie sankcji jakie wprowadziła UE. Do tego w większym stopniu może się przyczynić postawa Rosji na szczycie „Azja – Europa” w Mediolanie oraz dalszy postęp w deeskalacji konfliktu.

Chiny sprzeciwiają się zachodniemu naciskowi na Rosję za pomocą sankcji – Komsomolskaja Prawda

O stanowisku Chin wobec zachodnich sankcji wymierzonych w stronę Rosji poinformował zastępca Rady Państwa ChRL Ban Yan. Stwierdził on, że obecne wydarzenia w Hong Kongu są sprowokowane przez Zachód w celu wywołania kolorowej rewolucji w Chinach. W związku z powyższym uznał on za konieczne nawiązanie strategicznej współpracy z między Rosją i Chinami, będącej odpowiedzią na politykę zachodnich państw.

Europa protestuje przeciwko wolnemu handlowi z USA – Rossijskaja Gazieta

Gazeta donosi o protestach jakie ogarnęły liczne miasta Europy w związku z planowanym podpisaniem umowy o stworzeniu strefy wolnego handlu między UE i USA. Zdaniem autora artykułu żadne wcześniejsze wydarzenie nie spotkało się z tak masowym odzewem Europejczyków.  Obawiają się oni pogorszenia jakości produktów żywnościowych i skutków prywatyzacji usług komunalnych. Obawy te miałaby wpływać na wysokie wymagania Brukseli względem wspomnianej umowy, co nie podoba się USA. Powołując się na amerykańskich ekspertów autor stwierdza, że zaostrzenie konfliktu na Ukrainie miało być celowym działaniem USA, mającym na celu pogorszenie relacji UE z Rosją i w efekcie złagodzenie jej stanowiska w negocjacjach nad kształtem umowy o wolnym handlu.

Ocenzurowana strona Nowej Gaziety, zrzut z ekranu, źródło: novayagazeta.ru

Ocenzurowana strona Nowej Gaziety, zrzut z ekranu, źródło: novayagazeta.ru

Roskomnadzor ostrzega Nową Gazietę w związku z opublikowanymi treściami ekstremistycznymi – Izwiestia

Zastępca kierownika Federalnej służby ds. nadzoru w sferze łączności, technologii informatycznych i środków masowego przekazu, Maksim Ksenzow wydał pisemne ostrzeżenie gazecie Nowaja Gazieta, w którym domaga się usunięcia opublikowanej przez nią treści ekstremistycznej ze swojej strony internetowej. Ostrzeżenie dotyczy artykułu Julii Latyninej „Jeśli nie jesteśmy Zachodem, to kim jesteśmy?”. Dziennik Izwiestia przytacza fragment artykułu uznany za ekstremistyczny i usunięty z Nowej Gaziety:

„Deputowani… odkryli istnienie specyficznej „kultury rosyjskiej”, przeciwstawiającej się europejskiej – nieposiadającej pierwiastka duchowego.  Nic nowego oni właściwie nie wymyślili. Jeszcze Hitler w „Mein Kampf” przeciwstawiał surową kulturę nordycką, ówczesnej europejskiej – zdeprawowanej i nieposiadającej owego pierwiastka. Jest to zabieg typowy dla faszyzmu: pod pretekstem wyzwolenia narodu od „cudzej kultury” należy uwolnić ją od wszelkiej kultury w ogóle i zanurzyć w czasach nawyku i barbarzyństwa”.

Budzące zastrzeżenia Roskomnadzoru fragmenty zostały usunięte ze strony internetowej gazety do czasu wydania orzeczenia w tej sprawie przez sąd.

Link do artykułu Nowej Gaziety.

 

Czytaj poprzednie przeglądy prasy rosyjskiej

 

 

Facebook Comments

Absolwent stosunków międzynarodowych i rosjoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pisze i czyta na temat Europy Wschodniej.

Kontakt: [email protected]

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY