Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

Partnerstwo Wschodnie dwóch prędkości

Rosyjska interwencja wojskowa w Ukrainie zmieniła postrzeganie programu Partnerstwa Wschodniego wśród polityków w Unii Europejskiego. Na politycznej części Dni Partnerstwa Wschodniego organizowanych przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli mówiono o Partnerstwie dwóch prędkości i spersonalizowanym podejściu do każdego z państw. Podczas części społecznej Dni PW zaprezentowano najciekawsze projekty realizowane w regionie Europy Wschodniej. Wśród nich był projekt medialny Fundacji Wspólna Europa – Eastbook.eu.

Konferencja na temat przyszłości Partnerstwa Wschodniego w Parlamencie Europejksim w ramach Dni Partnerstwa Wschodniego, 4-6 listopada, źródło: organizatorzy

Konferencja na temat przyszłości Partnerstwa Wschodniego w Parlamencie Europejksim w ramach Dni Partnerstwa Wschodniego, 4-6 listopada, źródło: organizatorzy

W dniach 4-6 listopada 2014 roku w Brukseli odbyły się Dni Partnerstwa Wschodniego, podczas których rozmawiano na temat przyszłości programu współpracy Unii Europejskiej z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Na Dni PW złożyły się konferencja polityczną, warsztaty prezentujące projekty realizowane w regionie oraz wydarzenia kulturalne. Organizatorami wydarzenia był Dom Polski Wschodniej w Brukseli oraz Urząd Marszałkowski województwa lubelskiego.

Partnerstwo Wschodnie dwóch prędkości

Podczas konferencji „Eastern Eastern Partnership – Reality Check. Political Challenges and Future Agenda” w Parlamencie Europejskim podkreślano znaczenie PW dla mechanizmu konstruowania relacji i stabilizacji sytuacji politycznej w regionie. Z wypowiedzi unijnych polityków wnikało, że Partnerstwo Wschodnie nabrało większego znaczenia po interwencji zbrojnej Rosji w Ukrainie. Zaskakujący był ton dyskusji – zarówno politycy Komitetu Regionów jak i przedstawiciele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych otwarcie mówili o rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę i wiążących się z tym konsekwencjami. Stanowczy ton w listopadzie 2014 roku jest czymś nowym i godnym odnotowania w porównaniu z promowaną przez instytucje unijne koncepcją deeskalacji konfliktu w Ukrainie przez pierwsze miesiące tego roku.

Partnerstwo Wschodnie dwóch prędkości, autor: Antonis Damolis, źródło:

Partnerstwo Wschodnie dwóch prędkości, autor: Antonis Damolis, źródło:

W Brukseli za główne wyzwanie stojące przed Partnerstwem Wschodnim uznano politykę Federacji Rosyjskiej. Podkreślano, że projekt Partnerstwa Wschodniego z założenia nie był projektem antyrosyjskim, ale stał się takim ze względu na sposób, w jaki Moskwa realizuje swoje cele polityczne w Europie Wschodniej. Podkreślano wagę wielostronnego mechanizmu współpracy pomiędzy krajami regionu, który pomimo trudności jest nadal ważnym mechanizmem w promocji reform i zbliżania regionu do Unii Europejskiej.

Praktyka pokazała jednak, że relacje z poszczególnymi krajami Europy Wschodniej mają różną dynamikę i dają różne efekt. Podczas panelu o przyszłości programu padł komentarz, że po pięciu latach działania programu PW mamy do czynienia z Partnerstwem dwóch prędkości. Inny poziom zaangażowania prezentują Mołdawia, Gruzja i Ukraina, które mają podpisane umowy stowarzyszeniowe z UE, a inaczej wygląda zaangażowanie Białorusi, Armenii i Azerbejdżanie. Podczas konferencji w Parlamencie Europejskim „East Partnership Reality Check”  Adriano Martins z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych mówił, że w przyszłości Unia powinna zapewnić bardziej zindywidualizowane podejście do poszczególnych krajów PW, odpowiadając na różne potrzeby i poziom zaangażowania w inicjatywę. Gospodarz spotkania, poseł Krzysztof Hetman (EPP), zwracał uwagę aby unijnego programu unijnego nie oceniać jedynie z perspektywy funduszy i przeznaczonego na niego budżetu, ponieważ jest w nim bardzo duża wartość ludzka realizowana poprzez spotkania i wymianę doświadczeń pomiędzy poszczególnymi krajami PW i Unią Europejską.

KobusArt_BC0U4127

Początek warsztatów o społecznym wymiarze Partnerstwa Wschodniego, Biuro Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji, Bruksela, Belgia. Od lewej: Jerzy Pomianowski, Miłosz Zieliński, Weronika Czyżewska-Poncyliusz, Jerzy Kwieciński, Krzysztof Łątka, Iwan Szczadranok, Paweł Lickiewicz, źródło: organizatorzy.

Społeczny wymiar Partnerstwa Wschodniego

5 listopada w siedzibie Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji kierowanego przez Jerzego Pomianowskiego odbyły się „Warsztaty na temat społecznego wymiaru Partnerstwa Wschodniego”. Podczas Warsztatów zostały zaprezentowane aktualnie realizowane oraz planowane projekty międzynarodowe nastawione na współpracę w regionie Europy Wschodniej. W Brukseli była obecna bardzo silna reprezentacja województwa lubelskiego, które jest liderem jeżeli chodzi o projekty realizowane z partnerami z krajów Partnerstwa Wschodniego. Podczas warsztatów swoje koncepcje przedstawili:

Miłosz Zieliński z Centrum Kultury w Lublinie, który przekonywał do Partnerstwa Wschodniego jako do projektu kulturowego, prezentując drogę, jaką przeszło Centrum do organizacji Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego.

Zobacz: Kulturalna odsłona Partnerstwa Wschodniego – relacja Eastbook.tv z 2013 roku 

Krzysztof Łątka, dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych lubelskiego magistratu, prezentował inną, bardzo ważną inicjatywę regionu: Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, skupiający praktyków z regionu i opracowujący rekomendacje dla organizacji pozarządowych i władz lokalnych dotyczące współpracy kulturalnej pomiędzy PW a UE. Najważniejszym zadaniem pracy po Kongresie 2014 jest zbudowanie Sieci Współpracy Kulturalnej Partnerstwa Wschodniego.

Weronika Czyżewska-Poncyljusz – z Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” prezentowała Centrum Sztuk Pogranicznych i Narodów z Sejn, które od 25 lat zajmuje się pracą kulturową i artystyczną na polsko- litewskiej granicy. Projekt Szkoła Pogranicza przy wsparciu Fundacji Solidarności Międzynarodowej dedykowany jest dla Polski, Ukrainy, Gruzji i Białorusi. Jest to 2-letni program edukacyjny dla aktywistów, dziennikarzy, animatorów kultury. Uczestnicy zgłaszają konkretne projekty przeznaczone dla swoich lokalnych społeczności i pracują nad nimi razem z międzynarodowymi ekspertami.

Iwan Szczadranok z organizacji „Interakcja” mówił o infrastrukturalnym super-projekcie „Odtworzenie szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła”, który zakłada połączenie Wisły, Prypeci i Dniepru, a w konsekwencji – połączenie Morza Czarnego i Bałtyckiego poprzez wodny szlak transportowy. Realizacja ma za zadanie podłożyć podwaliny instytucjonalne pod stworzenie systemu transportu wodnego poprzez Polskę, Białoruś i Ukrainę. W realizację projektu są zaangażowani partnerzy z województwa Podkarpackiego, Brzeskiego, Wołyńskiego i Lubelskiego. E-40 jest finansowany przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Fundacja Wspólna Europa prezentowała projekt rosyjskojęzycznej części Eastbook.eu, który w 2015 rok ma stać się portalem dla klasy kreatywnej z krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji. Cel główny to dostarczanie po rosyjsku treści dotyczących przedsiębiorczości społecznej, start-upów, technologii oraz spraw międzynarodowych. W perspektywie średnioterminowej projekt ma dotrzeć do czterech milionów czytelników i pokazać im inną perspektywę niż główne wydania mediów rosyjskojęzycznych w regionie. Przyświeca tu jeden zasadniczy cel – przekonywać nieprzekonanych do otwartej, przedsiębiorczej i dostatniej Europy.

Autobus w Stambule, Turcja, autor: Maciej-Dakowicz, źródło: eastreet.eu

Autobus w Stambule, Turcja, autor: Maciej-Dakowicz, źródło: eastreet.eu

Kulturalne Partnerstwo Wschodnie

Podczas Dni Partnerstwa Wschodniego odbyły się również liczne wydarzenia kulturalne. Drugi dzień zakończył koncert zespołu „The Ukrainians”, który na scenie grał pieśni ludowe w wersjach punk-folkowych. Muzyka „The Ukrainians” to przede wszystkim zainspirowane kulturą przodków artystów szybkie i skoczne ludowe pieśni ukraińskie w rockowym wykonaniu. Oprócz tego w Brukseli można było zobaczyć wystawy „Eastreet vol.2” i „Oblicza EuroMajdanu”. Dni PW zakończyły się pokazem filmów gruzińskich: „Mandariinid”, Zazay Uruszadzeoraz „Susa”, reżysera Rusudana Pirweliego.

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY