Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

Konkurs na najlepsze projekty współpracy transgranicznej | Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej | Do 30 czerwca 2015

Konkurs na najlepsze projekty współpracy transgranicznej organizowany przy Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej adresowany jest do wszystkich podmiotów bez ograniczeń formalno-prawnych, zarówno do instytucji kultury, organizacji pozarządowych jak i nieformalnych grup twórczych, osób prywatnych, samorządów lokalnych, a także podmiotów gospodarczych, zarówno z krajów Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego.

Głównym celem niniejszego konkursu jest rozwijanie współpracy transgranicznej oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw projektowych realizowanych na obszarze Europy Wschodniej o charakterze rozwojowym. Przygotowując założenia konkursu organizatorzy kierowali się zasadami otwartości, równości i dostępności wobec wszystkich zgłaszających, bez względu na formy aktywności, kraj czy zasięg działania i status podmiotu zgłaszającego się do konkursu.

Strona główna: http://kongres.lublin.eu/o-konkursie

W konkursie zostanie przyznana jedna główna nagroda w każdej z siedmiu kategorii (dobre rządzenie, społeczeństwo obywatelskie, kultura, turystyka, edukacja, ochrona środowiska, dziedzictwo) oraz wyróżnienia. Nagrodzone projekty będą prezentowane podczas Kongresu, jak też zostaną opublikowane w folderze promocyjnym. Umożliwi to przekazanie tysiącom odbiorców informacji o najlepszych praktykach w realizacji projektów partnerskich z podmiotami krajów Partnerstwa Wschodniego.

Termin zgłaszania projektów upływa 30 czerwca 2015 r.

Konkurs dotyczy projektów mieszczących się w siedmiu kategoriach tematycznych:

  1. dobre rządzenie – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem było podnoszenie instytucjonalnej jakości pracy administracji publicznej;
  2. społeczeństwo obywatelskie – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
  3. kultura – kategoria obejmuje projekty kulturalne zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem było przekraczanie granic w wymiarze kulturowym – w każdej możliwej formie (np. poprzez projekty artystyczne, wymiany lub rezydencje twórców, organizację wydarzeń kulturalnych, tłumaczenia, przekazywanie know how, wymianę idei);
  4. turystyka – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój turystyki;
  5. edukacja – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój edukacji nieformalnej, szkolnej czy też akademickiej;
  6. ochrona środowiska – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem była ochrona środowiska oraz promocja zrównoważonego rozwoju;
  7. dziedzictwo – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, które dotyczyły ratowania, zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego i/lub historycznego.

Zgłoszenia projektu na konkurs można dokonać poprzez FORMULARZ KONKURSOWY.

Więcej informacji i szczegóły związane ze zgłoszeniami zamieszczone są w REGULAMINIE KONKURSU.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zgłoszeń do konkursu prosimy o kontakt mailowy na adres: [email protected].

WIĘCEJ O KONGRESIE INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY