Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Agata Sakowicz

Zapraszamy na III Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego! 4-6 września, Lwów

Zapraszamy na III Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego! 4-6 września, Lwów.

11416157_903722719667188_2628913495079021494_n-620x402

MISJA KULTURY WOBEC KRYZYSÓW

4-6 września 2015, Lwów, Ukraina

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki

UWAGA: NOWY MAIL KONGRESU I NOWA STOPKA KONGRESU

e-mail: info@epccongress.lviv.ua

strona: http://epccongress.lviv.ua

REJESTRACJA NA KONGRES
http://epccongress.lviv.ua/en/?page_id=524

UWAGA! Obywatele Unii Europejskiej przy wjeździe na Ukrainę nie potrzebują wiz.

 

III Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego jest kontynuacją idei dwóch poprzednich edycji Kongresów z lata 2011 i 2013 odbywających się w Lublinie.
http://epccongress.eu/

 

Dlaczego Kongres odbywa się na Ukrainie, we Lwowie?

Ukraina obecnie jest swoistym żywym laboratorium transformacji w trakcie metamorfozy systemu politycznego, administracyjnego i społeczno-kulturowego. Laboratorium w którym poprzez poszukiwanie i korzystanie z doświadczeń transformacji innych dokonuje się na naszych oczach wielka zmiana ustrojowa i obywatelska która może stać się przykładem dla innych krajów PW.

Dlaczego Kongres?

Organizując Kongres pragniemy stworzyć otwartą przestrzeń wypowiedzi dla przedstawicieli świata kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego. Dlatego zaprosiliśmy do Lwowa doświadczonych praktyków kultury, menadżerów, samorządowców i urzędników odpowiedzialnych za tworzenie polityk kulturalnych, którzy spotkają się z filozofami i badaczami kultury z Europy Wschodniej i Unii Europejskiej. Obrady i warsztaty przygotowujemy odwołując się do idei agory: przestrzeni, w której nie ma  sztywnego podziału na mówców i słuchaczy. Jest to pierwszy krok w budowie platformy porozumienia, miejsca tworzenia analiz, propozycji, strategii, sieci współpracy. Kongres będzie miał strukturę modułową, składająca się z paneli teoretycznych i warsztatów praktycznych. Dyskusje i panele teoretyczne będą się koncentrować wokół tematu kryzysu, działania praktyczne mogą dotyczyć każdego aspektu związanego z animacją, zarządzaniem i kreacją kultury i sztuki.

TEMATYKA KONGRESU

Kryzys wartości europejskich.

Panel szukać będzie odpowiedzi na pytanie o kondycję współczesnych wartości europejskich, humanistycznych. Czy Europa wciąż jest wspólnotą kulturową, czy wartości obowiązujące wewnątrz Unii Europejskiej są tożsame z wartościami funkcjonującymi w krajach Partnerstwa Wschodniego? Czy działalność kulturalna może powstrzymać wartości humanistyczne przed powolnym upadkiem?

Strach w kulturze/Kultura strachu

Uczucie zagrożenia, niepewności są wspólne dla wszystkich kręgów kulturowych. We współczesnym, niespokojnym obecnie świecie lęki narastają – boimy się destabilizacji, kryzysu ekonomicznego, zagrożenia konfliktem a także kryzysu idei i kreatywności. Jak kultura może radzić sobie z rosnącym wśród społeczeństw poczuciem strachu?

Sztuka jako prowokator zmian

Współczesna kultura coraz silniej odchodzi od wartości estetycznych w kierunku dyskursu społecznego i politycznego. Kultura krytyczna, sztuka współczesna stały się swoistym poligonem, miejscem eksperymentów, testowania granic tego co dopuszczalne w rzeczywistości, tym samym generując i wyprzedzając przemiany zachodzące w społeczeństwach.

Polityki kulturalne i ekonomia kultury

Kultura, nawet ta stawiająca na niezależność, istnieje w realiach prawnych i ekonomicznych. Te zewnętrzne uwarunkowania wpływają na procesy zachodzące wewnątrz kultury ale również kultura wpływa na kształtowanie się realiów politycznych, wpływa na rozwój gospodarczy.

Kultura i komunikacja

Hasło „wojna informacyjna” stało się w ostatnich latach niezwykle aktualne, czego najdobitniejszym przykładem jest intensywna propaganda generowana wobec konfliktu we wschodniej Ukrainie oraz przemian polityczno-społecznych zachodzących w tym kraju. Kultura może stać się narzędziem propagandy, ale może także stać się narzędziem obrony przed propagandą.

Pełna informacja dotycząca zakresów tematycznych paneli:
http://epccongress.lviv.ua/en/?page_id=764

DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE W RAMACH KONGRESU

Kongresowi towarzyszyć będzie bogaty program artystyczny, festiwal Tydzień Sztuki Aktualnej, Festiwal Partnerstwa oraz nowoczesne targi kultury, showcase i inne.

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji o kongresie

 

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY