Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Eastbook Info

Trudna sytuacja młodzieży na Ukrainie – podsumowanie polsko-niemiecko-ukraińskiego forum w Berlinie

Jak wygląda praca z młodzieżą na Ukrainie? Jakie cele stawiają sobie młodzi ludzie? Jaki wpływ na ich życie ma sytuacja polityczna? Na te i inne pytanie odpowiedzi szukało blisko stu polskich, niemieckich i ukraińskich uczestników forum „Młodzież na Ukrainie”, które odbyło się 19 maja w Berlinie. Spotkanie zorganizowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Służyło ono wymianie doświadczeń wśród młodzieży, ekspertów z dziedziny nauki, edukacji i współpracy międzynarodowej oraz przedstawicieli administracji.

Priorytety ukraińskiej polityki młodzieżowej

Jak wygląda polityka młodzieżowa na Ukrainie oraz jak można ją odnieść do europejskiej polityki młodzieżowej, mówili we wprowadzeniu ukraiński wiceminister sportu i młodzieży Oleksandr Yarema oraz dr Maksymilian Fras z London School of Economics. Obok edukacji narodowo-patriotycznej i aktywności społecznej młodzieży, kluczowymi celami programu ukraińskiej polityki młodzieżowej na lata 2016-2020 są m.in.: zdrowy styl życia, zatrudnienie młodzieży oraz polityka mieszkaniowa. W koncepcji znajdują się także programy wsparcia dla młodych ludzi z terytoriów zajętych poza kontrolą Kijowa, w tym dla przesiedleńców wewnętrznych, oraz plany rozwoju edukacji pozaformalnej i współpracy międzynarodowej.

Czego brakuje? Według Maksymiliana Frasa aktualna strategia zakłada wprawdzie aktywny udział młodzieży w życiu społecznym i kształtowaniu polityki młodzieżowej, lecz brak w niej instrumentów monitorowania i ewaluacji osiągniętych celów. Za konieczne uznał także podjęcie działań podnoszących stopień akceptacji społecznej dla zaangażowania obywatelskiego i pracy z młodzieżą na Ukrainie.

Tendencje demograficzne, mobilność, zamieszkanie i zatrudnienie

Z prezentacji Maksymiliana Frasa wynikało, że odsetek ludzi młodych (14-34 lat) w ogólnej populacji kraju spadł w latach 2011-2015 z ponad 30% w roku 2011 o prawie 3 punkty procentowe. W latach 2011-2014 wzrosła stopa bezrobocia i spadł współczynnik aktywności zawodowej młodzieży, a badania z 2013 roku wykazały, że najbardziej popularna formą pracy było samozatrudnienie. Znaczna część młodzieży w wieku 15-19 lat przenosi się z obszarów wiejskich do miast, gdzie żyje obecnie jej większość – w 2016 roku proporcja młodych mieszkańców miast w stosunku do całości młodzieży stanowiła 70%. Młodzież dzisiejszej Ukrainy jest bardzo mobilna, co dotyczy nie tylko mobilności wewnętrznej, ale też międzynarodowej.

Jak przedstawił wiceminister Yarema, 30% młodych Ukraińców było już w swoim życiu za granicą. Największa grupa młodzieży – 45% – nie posiada własnego mieszkania i mieszka z rodzicami, lecz aż 32% ma własne lokum. Do tej pory tylko 2% młodych ludzi było zaangażowanych w działalność organizacji młodzieżowych. Z oferty organizacji pozarządowych przynajmniej raz w swoim życiu skorzystało już 21% młodych Ukraińców. By aktywować potencjał młodzieży w społeczeństwie, powstał specjalny konkurs na projekty realizujące założenia polityki młodzieżowej oraz specjalna nagroda rządowa za rozwój wyjątkowych inicjatyw młodzieżowych w lokalnych społecznościach.

Co daje międzynarodowa wymiana młodzieży?

Na podstawie ewaluacji trzynastu polsko-niemiecko-ukraińskich projektów spotkań młodzieży z 2016 roku niemiecka socjolog Verena Henkel zaprezentowała co międzynarodowa wymiana wnosi do osobistego rozwoju młodych ludzi. O swoje doświadczenia z projektu zapytanych zostało ponad 440 młodych ludzi ze wszystkich trzech krajów. Dla prawie 40% z nich spotkanie to stanowiło pierwszy w życiu pobyt za granicą i kontakt z rówieśnikami z pozostałych krajów. Młodzi ludzie szczególnie doceniali to, że poznali nowych przyjaciół (ponad 80%) i że mogli odkryć sami w sobie nowe cechy (ponad 60%). 53% podało, że spotkanie przyczyniło się do lepszego zrozumienia przez nich aktualnej sytuacji politycznej i społecznej w innych krajach.

Wpływ sytuacji politycznej i rosyjskiej agresji na młodych ludzi

Ukraiński wiceminister sportu i młodzieży Oleksandr Yarema przedstawił wpływ rosyjskiej agresji na Ukrainę na życie młodych ludzi. Od początku konfliktu, w jego następstwie, do lutego 2016 roku ponad 250 tysięcy Ukraińców w wieku od 14 do 35 lat musiało zmienić miejsce zamieszkania. W 2014 roku ponad 2600 osób, a w 2015 roku ponad 700 osób w tym wieku straciło życie.

O wpływie sytuacji politycznej na Ukrainie na życie młodych ludzi oraz różnych środowiskach społecznych, w których się obracają, goście forum dyskutowali także w jednej z trzech grup tematycznych. Rozmowa w innym gronie poświęcona była formom i programom wspierania projektów z udziałem ukraińskiej młodzieży. Przedstawiono także ofertę i zapotrzebowanie na projekty dla młodych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, mających na celu wsparcie rozwoju osobistego i zaangażowania w życiu społecznym.

Źródło: materiały prasowe organizatora

Facebook Comments

***

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży umożliwia młodym Polakom i Niemcom poznanie się i nawiązanie współpracy. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty spotkań. Została utworzona 17 czerwca 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec wraz z podpisaniem traktatu o dobrosąsiedztwie. Dzięki wsparciu udzielonemu przez organizację odbyło się ponad 70 000 projektów, w których udział wzięło ponad 2,8 miliona uczestników.

Zdjęcie główne: Forum 'Młodzież na Ukrainie': W trakcie dyskusji. Zdjęcie: Tobias Tanzyna/ Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY