Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Krzysztof Nieczypor, Paweł Purski

Po co ten Apel? Posiadanie przyjaźnie i sojuszniczo nastawionych sąsiadów warunkiem silnej Polski

Formułując „Apel do Ministra Mariusza Błaszczaka o usunięcie Kaplicy Ostrobramskiej oraz Cmentarza Obrońców Lwowa z listy ilustracji nowego polskiego paszportu” kierowaliśmy się troską o polską rację stanu.

Naszą intencją jest zwrócenie uwagi władz na niekorzystne dla Polski konsekwencje dodania do polskich paszportów ilustracji obiektów znajdujących się w granicach innych państw. Oddawanie czci naszym przodkom i kultywowanie pamięci o ważnych dla naszej kultury miejscach wymaga konsekwentnej pracy o charakterze pozytywistycznym, nie zaś jednorazowych działań „ku pokrzepieniu serc”.

Dla krzewienia pamięci o polskim dziedzictwie na Kresach znaczne lepsze efekty od drukowania ilustracji na stronach dokumentu dałoby chociażby uzdrowienie sytuacji na granicy z Ukrainą, co ułatwiłoby Polakom odwiedzanie ważnych dla polskiej kultury i historii miejsc.

Ze zdziwieniem i rozczarowaniem przyjmujemy kierowane pod naszym adresem ostre, często obraźliwe głosy krytyki. Formułują je nie tylko osoby prywatne, ale także członkowie polskiego parlamentu, znani działacze religijni czy redaktorzy czasopism.

Manipulacją jest przypisywanie sygnatariuszom listu chęci „wymazywania z polskiej pamięci Kresów i ich dziedzictwa”. Zarzut wyrzekania się pamięci o Kresach jest tym bardziej niesprawiedliwy, że wśród inicjatorów akcji oraz osób, które złożyły swoje podpisy pod petycją do Ministra znajdują się dziennikarze, dyplomaci i aktywiści pozarządowi, którzy zrobili wiele dla popularyzowania i podtrzymywania pamięci o wschodnich terenach I i II Rzeczypospolitej. Jak bardzo trzeba być nieuczciwym, by łączyć Apel z domaganiem się, by nazywać „niemieckie obozy koncentracyjne polskimi”?

Nieodłączną częścią idei społeczeństwa obywatelskiego jest uczestniczenie w działaniach na rzecz dobra wspólnego. Komunikacja z władzami jest więc nie tylko przywilejem, ale także obowiązkiem świadomych swoich praw obywateli.

Bez względu na to, czy zgadzamy się z zawartym w petycji postulatem potrzeba dużo złej woli, aby tę formę dialogu społecznego nazwać absurdalną i histeryczną. Tym bardziej niepokoi, że takie słowa padają m.in. z ust osoby duchownej, od której spodziewać należałoby się większej powściągliwości.

W związku ze stawianymi pod naszym adresem zarzutami przypominamy treść Apelu. Podkreślamy, że „zarówno Kaplica Ostrobramska, jak i Cmentarz Orląt Lwowskich to ważne miejsca dla polskiej historii i kultury”. Celem petycji nie jest negowanie lub wymazywanie pamięci o polskich Kresach, lecz zapobieżenie kolejnemu kryzysowi w relacjach Polski z Litwą i Ukrainą.

W naszej wizji Polska to kraj silny i bogaty, czego warunkiem jest posiadania przyjaźnie i sojuszniczo nastawionych sąsiadów na Wschodzie i Zachodzie. Osoby szafujące niesprawiedliwymi i niemającymi odniesienia w rzeczywistości oskarżeniami najwyraźniej tej wizji nie podzielają.

Tracimy złudzenia, że autorzy powyższych zarzutów działają dla dobra Polski. Ich celem najwyraźniej jest własny, partykularny interes, a odmieniana przez nich, przez wszystkie przypadki „Polska” wydaje się być tylko zabiegiem retorycznym. Tylko tak można zrozumieć ich szkodliwe wypowiedzi.

Facebook Comments

***

Autorzy są współzałożycielami portalu Eastbook.eu i Fundacji Wspólna Europa, jednymi z inicjatorów apelu do Ministra Mariusza Błaszczaka o usunięcie Kaplicy Ostrobramskiej oraz Cmentarza Obrońców Lwowa z listy ilustracji nowego polskiego paszportu.

Inauguracja kampanii „Zaprojektuj z nami POLSKI PASZPORT 2018”, źródło: Flickr MSWiA, licencja CC BY-ND 2.0
Krzysztof Nieczypor
Redaktor Eastbook.eu
Paweł Purski

Absolwent filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studiował na Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji Rosja/Azja Centralna. Stażysta m.in. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Był pierwszym redaktorem naczelnym Eastbooka, a następnie przez prawie cztery lata współpracował z posłem do PE Pawłem Kowalem. Obecnie Przewodniczący Rady Fundacji Wspólna Europa. Zawodowo zajmuje się komunikacją strategiczną.

ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY