Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok
Eastbook Info

Polskie inspiracje dla Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

Jesienią do Polski przyjechało 75 młodych ludzi z Europy Wschodniej, którzy wykorzystują polskie doświadczenia w swej codziennej pracy na rzecz społeczności lokalnych, w nauce i biznesie. Okazja do ich przyjazdu był projekt „Polskie inspiracje”, realizowany przez Fundację Liderzy Przemian dla absolwentów programu Study Tours to Poland.

Program Study Tours to Poland – STP realizowany jest już od 15 lat. W ramach Programu organizowane są wizyty dla grup profesjonalistów, chcących podpatrzeć polskie doświadczenia w konkretnych dziedzinach. We współpracy z Fundacją Borussia  Fundacja Liderzy Przemian organizuje natomiast wizyty studyjne do Polski dla studentów z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Celem wizyt dla studentów jest pokazanie młodym aktywnym ludziom z Europy Wschodniej współczesnej Polski, transformacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz doświadczeń uczestnictwa w strukturach europejskich i euroatlantyckich. Andrij Matat z Ukrainy, uczestnik wizyt studenckich w 2015 r. zapytany o to, czym jest dla niego STP odpowiada: „Dzisiaj studenci, jak nigdy przedtem, powinni być maksymalnie aktywni. Program STP – to jest dla nich dobra szansa: możesz mieć dostęp do wielu ciekawych, niezwykłych i realnie potrzebnych informacji o Polsce, których nie zdobędziesz tak po prostu, gdyż będąc tutaj możesz wszystkiego dowiedzieć się z pierwszej ręki.”

Tudor Arnăut (STP 2016) z Mołdawii podkreśla inspiracyjny charakter Programu: „ W STP trzeba wziąć udział, aby poznać różne przykłady. Będąc tutaj możesz rozmawiać z ciekawymi ludźmi i zobaczyć, jak to, czym się zajmują, funkcjonuje w ich krajach. Po powrocie do domu, możesz założyć organizację lub stworzyć projekt na bazie ich doświadczeń.”

Wg. badania ewaluacyjnego, przeprowadzonego przez dr Paulinę Pospieszną z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu u około 70 proc. uczestników wizyt zmienia się pozytywnie obraz Polski i Polaków. Wizyty mają także wpływ na losy ich uczestników: „34 proc. deklaruje że doświadczenia wizyt były dla nich inspiracją do zaangażowania lokalnego. Ok 73% zaangażowanych społecznie deklaruje, że ważne są dla nich doświadczenia wywiezione z Polski, aż 76% utrzymuje kontakty z uczestnikami wizyt a ok. 23% z nich wykorzystuje te kontakty do realizacji działań na miejscu”.

Po powrocie do swoich krajów wielu absolwentów angażuje się w działalność społeczną, kulturalną czy edukacyjną. Chrystyna Bilinska (STP 2012) i Mychajło Syrotiuk (STP 2006) z Tarnopola w Ukrainie zorganizowali ponad 300 młodzieżowych projektów edukacyjnych w Tarnopolu i regionie. Stworzyli ze środków budżetu obywatelskiego Centrum Nauki Tarnopola (na wzór warszawskiego Centrum Nauki Kopernik). Chrystyna jest ponadto doradczynią prezydenta miasta Tarnopola ds. polityki młodzieżowej, a Mychajło radnym Rady Miasta Tarnopola.

Z kolei Daria Skorochodkina (STP 2014) z Mińska na Białorusi jest współtwórczynią kreatywnej przestrzeni „Drugi pawierch” – miejsca, stworzonego w pofabrycznym pomieszczeniu w Mińsku, gdzie nieformalne środowiska teatralne oraz NGO o różnym profilu działalności znaleźli bezpieczną antydyskryminacyjną przestrzeń i organizują rozmaite wydarzenia dla młodzieży i wszystkich zainteresowanych. Innym przykładem zaangażowania jest Lilia Mysik (STP 2018) z Petersburga – uczestniczka petersburskiej Szkoły Praw Człowieka. W jej sferze zainteresowań leży działalność Amnesty International oraz działania skierowane na wsparcie dla kobiet w sytuacjach kryzysowych. Brała ona aktywny udział w projektach miejskich skierowanych do bezdomnych (Noczleżka) oraz potrzebujących (Dzieci Petersburga).

Absolwenci Programu STP często utrzymują kontakt z realizatorami wizyt, aby uzyskać wsparcie i wskazówki do realizacji projektów i działań podjętych w ramach ich zaangażowania w swoich społecznościach. W swojej korespondencji i rozmowach a także w kontaktach z administratorami Programu STP wielu absolwentów wskazywało  na potrzebę kolejnego zaczerpnięcia inspiracji z Polski. Sygnalizowali potrzebę nowych pomysłów oraz wzmocnienia narzędzi pomagających efektywnie realizować projekty i wzmacniać sieci kontaktów wypracowanych w Polsce. Stąd wziął się pomysł na organizację spotkania absolwentów, które byłoby nie tylko świętowaniem jubileuszu Programu, ale kolejnym impulsem dla ich aktywności. Dzięki wsparciu polskiego MSZ w ramach konkursu Dyplomacja publiczna 2019 możliwe było zrealizowanie dla grupy absolwentów wizyt ze wszystkich 15 roczników projektu „Polskie Inspiracje. Podniesienie kompetencji liderów w działaniach społecznych w Rosji, Białorusi i Ukrainie”. Dzięki temu do Polski przyjechało 75 absolwentów aktywnych w swoich środowiskach.

Podczas konferencji „Rok 1989 i 2019: podobieństwa i różnice. Wyzwania i inspiracje”, rozpoczynającej wydarzenie, zaproszeni eksperci wraz z absolwentami Programu STP dla studentów, zastanawiali się, co z polskiego doświadczenia transformacyjnego było i może być  nadal atrakcyjne dla wschodnich sąsiadów. Następnie, podczas 3-dniowego forum, absolwenci wizyt studenckich z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy uczestniczyli w warsztatach dotyczących przygotowywania i realizacji projektów oraz aktywizacji społeczności lokalnych. Zapoznawali się z działalnością polskich NGO i poznawali się wzajemnie. Daje im to szansę na wzmocnienie współpracy w przyszłości w ich krajach.

W wizytach studyjnych w ramach Programu STP, w latach 2004-2019 uczestniczyło blisko 3500 studentów. Było to możliwe dzięki współpracy z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi z całej Polski, które są gospodarzami poszczególnych wizyt. Są wśród m.in. Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja z Lublina, Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO z Łodzi, Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej z Gdyni, Fundacja Dobra Wola z Krakowa, Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności z Nowego Sącza, Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej Esprit ze Szczecina czy Towarzystwo Rzeczy Niemożliwych Motyka z Torunia.

Program STP jest finansowany ze środków Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jak mówi Ksenija Sidarowicz absolwentka STP 2012 z Białorusi: „Wspaniale jest zebrać młodych ludzi z różnych krajów: Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Białorusi; wymieniać się doświadczeniami w tych samych dziedzinach, popatrzeć, co dzieje się w innych krajach i zbudować sieć kontaktów”.

Facebook Comments
ZOBACZ WSZYSTKIE ARTYKUŁY