Używamy ciasteczek do poprawnego wyświetlania tej strony. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia przeglądarki.

Ok

Pracownia Etnograficzna

    • w Eastbook.eu od2013 Jul 2
    • Artykuły2

    Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego (SPE) to organizacja pozarządowa skupiająca przede wszystkim etnografów i antropologów kultury. Powstało w 2006 roku w Warszawie z inicjatywy studentów i absolwentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Obszarem naszych zainteresowań jest zarówno tradycyjna kultura ludowa, jak i współczesność np. procesy emancypacyjne, czy problemy grup mniejszościowych. Do celów Stowarzyszenia należą m.in. budowanie postaw otwartości i tolerancji, rozumienia własnej kultury, przełamywania stereotypów, umiejętności odczytywania kodów kulturowych i posługiwania się nimi, wspieranie i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, czy promocja etnologii jako nauki. Pracownia Etnograficzna realizuje projekty badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie. Razem z trzema innymi organizacjami od 2011 roku współtworzymy otwarte miejsce na kulturę w Warszawie – Pracownię Duży Pokój, nagrodzoną w konkursie S3KTOR.

    Teksty autora

    Wyników: 1