Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK
Tomasz Horbowski

Russia: Putin After Medvedev

Medvedev after Putin, Putin after Medvedev – United Russia has decided. And Władyslaw Radziwinowicz is commenting in Gazeta Wyborcza.

Facebook Comments

Tomasz Horbowski, rocznik 1985. Absolwent Studium Europy Wschodniej na specjalizacji Europa Wschodnia/Azja Centralna i Papieskiego Wydziału Teologicznego "Bobolanum". Spędził rok w Kazachstanie na stypendium naukowym w Ałmaty. Pracuje w Centrum Informacyjnym dla Władz Lokalnych w Mołdawii. Idealista z urodzenia, przekonania i wyboru.

Load all