Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK
Paweł Charkiewicz

Ukraine: Prosecutors’ Conditions

The prosecutors demand 7 years of prison, a hefty fine and 3 years of ban on performing public functions for Yulia Tymoshenko.

Facebook Comments

Rodowity Podlasiak z dziada, Poleszuk z pradziada. Z wykształcenia politolog(AP) i europeista(UW). Obecnie kończy edukacje w Studium Europy Wschodniej UW. Samozwańczy spec od Ukrainy i mniejszości narodowych w Polsce. Notoryczny eksplorator Krymu. Miłośnik Azji Centralnej. Ostatnio amator Kaukazu. Zna języki polski, angielski, rosyjski i ukraiński.

Load all