Cookies improve the way our website works, by using this website you are agreeing to our use of cookies .

OK
Paweł Charkiewicz

Poland: Armenia’s Days In Skierniewice

On November 18 an event “Dni Narodów Europy i Świata – Armenia” (Days of Nations – Europe and the World: Armenia) takes place in Skierniewice. Join the celebration!

Facebook Comments

Rodowity Podlasiak z dziada, Poleszuk z pradziada. Z wykształcenia politolog(AP) i europeista(UW). Obecnie kończy edukacje w Studium Europy Wschodniej UW. Samozwańczy spec od Ukrainy i mniejszości narodowych w Polsce. Notoryczny eksplorator Krymu. Miłośnik Azji Centralnej. Ostatnio amator Kaukazu. Zna języki polski, angielski, rosyjski i ukraiński.

Load all